เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 1

(The Labiaplasty Techniques) 

 

ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับ โครงสร้างพื้นฐานของแคมเล็กของผู้ที่ต้องการผ่าตัด รวมทั้งต้องคำนึงถึงความชำนาญของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด ว่ามีความรู้และความชำนาญ ใน เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ด้วยวิธีใด  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีวิธี การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยวิธี Simple edge excision technique

  • bullet_tickเทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยใช้วิธีการ Simple edge excision technique ศัลยแพทย์จะทำการตัดขอบส่วนเกินของแคมเล็ก ซึ่งวิธีการนี้จะเหมาะสมในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการตัดเนื้อเยื่อบริเวณขอบของแคมเล็ก ในส่วนที่มีสีคล้ำหรือมีรอยย่นทิ้งออกไป
  • bullet_tickวิธีการนี้จะให้ผลการผ่าตัดที่ดี ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีแคมเล็ก ที่มีขนาดใหญ่และยาว และมีหนังส่วนเกินในส่วนหนังหุ้มคลิตอริสไม่มากนัก
  • bullet_tickข้อควรระวัง คือการตัดขอบแคมเล็กออกมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเจ็บเรื้อรังในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

 

Picture33การผ่าตัดโดยวิธี Simple edge technique

Picture1

     ก่อนทำผ่าตัด     

Picture2

หลังทำผ่าตัด    
Picture3
 ก่อนทำผ่าตัด
Picture4    
หลังทำผ่าตัด 1 สัปดาห์    

อ่านต่อ>>