เทคนิคการทำศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก (The Labiaplasty Techniques) 2

2) การผ่าตัดโดยวิธี Wedge technique

  • bullet_tickในการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยใช้วิธีการ Wedge technique ศัลยแพทย์จะทำการตัดเนื้อเยื่อของแคมเล็กออกเป็นรูปลิ่ม (Wedge Shape) โดยจะเก็บส่วนเนื้อเยื่อและขอบของแคมเล็กไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเย็บแผลในส่วนของขอบแคม ที่อาจทำให้เห็นรอยเย็บของแผลผ่าตัด
  • bullet_tickโดยเทคนิคการผ่าตัดวิธีนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโอกาสเกิดเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแผลแยก ทำให้มีการผิดรูปของแคมเล็ก ที่จำเป็นต้องอาศัยการเย็บซ่อม ดังนั้นศัลยแพทย์ต้องประเมิน และพิจารณาผู้ที่ต้องการผ่าตัดในแต่ละรายก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการผ่าตัดในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน

 

Picture45

 

 

  • bullet_tickขั้นตอนที่ 1 ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดแคมเล็ก โดยการเลาะผิวหนังด้านนอกของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน หลังจากนั้น เย็บแนว CA และ CB เข้าด้วยกัน

 

Picture38

 วิธีการผ่าตัดโดย Wedge technique

 

  • bullet_tickขั้นตอนที่ 2  ทำการเลาะผิวหนังด้านในของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน แล้วเย็บซ่อมตลอดตามความยาวของแผลผ่าตัดเข้าด้วยกัน
  • bullet_tickโดยแพทย์จะเก็บส่วนเนื้อเยื่อและสีที่เป็นธรรมชาติของขอบแคมเล็กไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเย็บแผลในส่วนของขอบแคมเล็ก ที่อาจทำให้เห็นรอยเย็บของแผลผ่าตัด

 

Picture7

 ก่อนทำผ่าตัด
Picture8
    ก่อนทำผ่าตัด     

Picture11

 ก่อนทำผ่าตัด
Picture10
   หลังทำผ่าตัด     

อ่านต่อ>>