เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

ข้อความเรื่อง “เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส” นี้คัดลอกจากการประชุมด้านนรีเวชวิทยาขั้นสูงโดย ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ ในวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ (Professor Ostrzenski) กล่าวว่า การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hoodoplasty) หรือ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น การผ่าตัดตกแต่งลดขนาดหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hood Reduction) เป็นขั้นตอนการผ่าตัด ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงหนังคลุมคลิตอริส ซึ่งเป็นบริเวณผิวหนังที่สามารถมองเห็นได้เหนือคลิตอริส ให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามมากขึ้น โดยคงหน้าที่การทำงานเดิมไว้

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ได้แบ่งลักษณะของหนังคลุมคลิตอริส ออกเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

  • 1) หนังคลุมคลิตอริสแบบปิด (Occluded Clitoral Hood) หนังคลุมคลิตอริสปิดเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยตำแหน่งของคลิตอริสอยู่ภายใต้หนังคลุมคลิตอริสนั้น
  • 2) หนังคลุมคลิตอริสเปิดนูน ( Hypertrophic-Gaping Clitoral Hood) หนังคลุมคลิตอริสมีส่วนเกินยื่นออกมา หรือหนังคลุมคลิตอริสหนาเกินไป หรือทั้งสองลักษณะ
  • 3) หนังคลุมคลิตอริสผิดรูปนูนใต้ชั้นผิวหนัง (Asymmetrical Subdermal Hypertrophy) เนื้อเยื่อใต้หนังคลุมคลิตอริสหนาไม่สม่ำเสมอ หรือไม่เท่ากันทั้งสองข้าง

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ดำเนินการศึกษาทางคลินิก (ระหว่างปี 2549 และ 2553) ซึ่งช่วยให้เขาได้พัฒนาวิธีการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสขึ้นมาใหม่ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์มาก เพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้

การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

1) การผ่าตัดตกแต่งลดขนาดหนังคลุมคลิตอริส (Reductive Clitoral Hoodoplasty)

เป็นขั้นตอนการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดหนังคลุมคลิตอริสส่วนเกินออกไป หรือเพื่อตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสให้มีความหนาลดลง

bullet_tickการใช้วิธีผ่าตัดด้วยน้ำ (hydrodissection) เป็นการแยกแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวด้านในของหนังคลุมคลิตอริสกับคลิตอริสโดยการใช้นํ้าเป็นตัวแยก เหมาะสำหรับการผ่าตัด ในกรณีหนังคลุมคลิตอริสแบบปิด (Occluded Clitoral Hood) 

bullet_tickการผ่าตัดด้วยน้ำตาม–ด้วยการผ่าตัดด้วยวิธีตัววีกลับหัว (Hydrodissection with Reverse V-Plasty or Modified Hydrodissection)เป็นการแยกแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวด้านในของหนังคลุมคลิตอริสกับคลิตอริสโดยการใช้นํ้า หลังจากนั้นเนื้อเยื่อหนังคลุมคลิตอริสส่วนเกิน จะถูกตัดออกเป็นรูปตัววีกลับหัว (reverse V-plasty) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดหนังคลุมคลิตอริสที่เป็นส่วนเกินและซ้อนทับกันอยู่ การผ่าตัดจะช่วยฟื้นฟูรูปลักษณ์ของหนังคลุมคลิตอริส เหมะสำหรับรักษาหนังคลุมคลิตอริสเปิดนูน ( Hypertrophic-Gaping Clitoral Hood)

bullet_tickการผ่าตัดเนื้อใต้เยื่อบุคลิตอริส (Clitoral Subepithelial Hoodoplasty) เป็นการผ่าตัดสำหรับกรณีเนื้อใต้เยื่อบุคลิตอริสนูนผิดรูปใต้ผิวหนัง (Asymmetrical Subdermal Hypertrophy)  ทำให้ความหนาของหนังคลุมคลิตอริสไม่สม่ำเสมอ

2) การผ่าตัดฟื้นฟูหนังคลุมคลิตอริส (Restorative Clitoral Hoodoplasty)

มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูหนังคลุมคลิตอริสที่เสียหาย อันเป็นผลมาจากสภาพผิว เกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดตามหลังการบาดเจ็บ เป็นต้น รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมหนังคลุมคลิตอริสส่วนที่หายไป โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทของคลิตอริสอย่างถาวร

bullet_tickการใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ จะช่วยแยกแรงยึดติดระหว่างหนังคลุมคลิตอริสกับคลิตอริส ทำให้มีการเปิดของหนังคลุมคลิตอริสบางส่วน โดยเฉพาะส่วนปลายหรือทั้งหมด ทำให้ช่วยเปิดให้เห็นถึงคลิตอริสได้

bullet_tickเทคนิคการรักษาแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เกี่ยวกับอาการขาดความรู้สึกของคลิตอริส อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือที่ทำจากโลหะกับคลิตอริสโดยตรง 

ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ เน้นย้ำว่า ไม่มีวิธีการผ่าตัดที่ “สมบูรณ์แบบในหนึ่งเดียว เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส ลักษณะผิดปกติของหนังคลุมคลิตอริสที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดรักษาที่ต่างกัน

 

เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

พญ. วิทัศศนา และ นพ. สุชาย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง
ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา