เกี่ยวกับศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงามของเรา

เกี่ยวกับศูนย์จุดซ่อนเร้น  เพื่อความงามของเรา

 

ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม…ศูนย์การรักษาที่มีคุณภาพของเรา

โรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของ JCI ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก จึงเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่ต้องการรับบริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงทุกท่านจากนานาประเทศทั่วโลก ชื่อเสียงด้านมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งการบริการอันน่าประทับใจของเรา เป็นที่กล่าวขานจากผู้ที่มาเข้ารับการรักษาโดยตลอดมา ก่อนหน้านี้คุณผู้หญิงอาจมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช แต่ไม่กล้าขอคำแนะนำ เพราะความอายและเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะพูดถึง ปัจจุบันคุณผู้หญิงมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับทราบถึงผลดีต่อสุขภาพที่จะได้รับจากการผ่าตัดรักษา

สิ่งสำคัญก่อนการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด คือคุณผู้หญิงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา, ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด รวมทั้งทราบถึง ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

จุดมุ่งหมายของ ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม โรงพยาบาลยันฮี

  • bullet_tickเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศ ในทางการแพทย์ที่ถูกต้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช แก่หญิงสาวที่มีอายุตั้งแต่อายุ  18 ปีขึ้นไปทั่วโลก
  • bullet_tickเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักกับหัตถการและการแพทย์ทางเลือกใหม่ของศูนย์
  • bullet_tickเพื่อแนะนำหัตถการต่างๆ ของ ศูนย์ ให้ผู้หญิงทุกคนได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งทําให้คุณผู้หญิง สามารถตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับตัวเธอเอง

เป็นหน้าที่ของผู้หญิงทุกคน คุณต้องเลือกทางเดินชีวิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศของตัวคุณเอง คุณมีสิทธิ์เรียกร้องถึงความจำเป็นและความต้องการของตัวคุณเอง–แล้วเดินไปหามัน—ความงามทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณ โปรดศึกษาข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง แล้วมุ่งสู่ทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความสุขทางเพศที่คุณปรารถนา

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม 

  • bullet_tickเริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในแวดวงศัลยกรรมความงามในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในศัลยกรรมตกแต่งที่มีความซับซ้อนมากที่สุด โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณผู้หญิงโดยทั่วไปอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับรักษาจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ การรักษาอย่างไม่พิถีพิถัน อาจทำให้ผลที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เพราะบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุดในร่างกายของคุณผู้หญิง –คุณคงไม่อยากจะฝากชีวิตของคุณกับไว้แพทย์ที่ขาดความชำนาญใช่หรือไม่?
  • bullet_tickในการผ่าตัดแต่ละครั้ง คุณต้องประสบกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน ที่แพทย์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายและให้คําแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมทั้งตอบคำถามในใจคุณได้–เราขอแนะนำว่า ให้คุณปรึกษาถึงประเด็นข้อสงสัยกับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด เพื่อที่คุณจะได้รับทราบรายละเอียด โดยเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนของการผ่าตัด

โปรดจำไว้เสมอว่า “เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว…คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้”

 

ศูนย์การรักษาของเราให้บริการ การผ่าตัดตกแต่งจุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม 

  • bullet_tickรวมทั้งการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากแพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัด ซึ่งจะแนะนำการผ่าตัดรักษาที่มีคุณภาพแก่คุณ ให้เหมือนกับที่เราเลือกสิ่งที่ดีนั้นให้กับตัวเราเอง
  • bullet_tickเราให้ความใจใส่เป็นพิเศษ ในผู้ที่ต้องการผ่าตัดที่มีความกังวลและอ่อนไหวง่าย ที่อาจเคยมีประสบการณ์การเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ดีมาก่อน
  • bullet_tickเราได้จัดทำแผนการผ่าตัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้เตรียมตัวล่วงหน้า
  • bullet_tickเราใช้เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด เครื่องมือทั้งหมดจะผ่านการอบฆ่าเชื้อ โดยจะมีการดำเนินการผ่าตัด ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
  • bullet_tickความสำเร็จของเราไม่ได้วัดจากคุณภาพของผลการผ่าตัดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในทุกขั้นตอนของการรับบริการของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเป็นสำคัญ

พันธกิจของเรา คือการทำให้ผู้หญิงมีความรู้ ทางเลือก และโอกาสในการเลือก

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งมีความรู้สึกอึดอัดในขณะดำเนินกิจกรรมประจำวัน อันเป็นผลมาจากภาวะผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษานั้น โปรดกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม โรงพยาบาลยันฮี และเราจะทำการติดต่อถึงคุณโดยเร็วที่สุด