ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

ทำไมต้องใช้ เลเซอร์ ในการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น?

bullet_tick• โศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ลกของเราในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์ ที่เห็นกันโดยทั่วไป ได้แก่ การนำเลเซอร์มาใช้ทาง ด้านศัลยกรรมความงาม และในการดูแลรักษาเพื่อความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ ในส่วนของ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ก็มีการนำ เลเซอร์ มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ผ่าตัด โดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก เลเซอร์ สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัด และเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านล่างของแผลผ่าตัด ทําให้ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

bullet_tick• ปัจจุบันมีการค้นพบว่า เลเซอร์ บางชนิด เมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่น และ พลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆ เนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจน ที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้ มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอด มีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอด มีความกระชับมากกว่าเดิม

 

ในการทำผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น อะไรคือความแตกต่างระหว่าง วิธีใช้มีดผ่าตัดแบบดั้งเดิมผ่าตัด เปรียบเทียบกับ การผ่าตัด โดยเลเซอร์?

bullet_tick• Dr. Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลัง ศัลยกรรมตกแต่ง ช่องคลอด และบริเวณ ปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ได้กล่าวให้เห็นถึงความแตกต่างของ วิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัด โดยเลเซอร์ โดยที่เขาได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ดังนี้ “ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร”

ประโยชน์ของเลเซอร์  ในการทำผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น คืออะไร?

จากข้อดีของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี จึงได้จัดให้มีบริการ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้ เลเซอร์ ผ่าตัด รีแพร์ กระชับช่องคลอด (แทนใบมีดแบบดั้งเดิม)

bullet_tick• โดยมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ผ่าตัด โดยทดแทนใบมีด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอด เหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม

bullet_tick• หลังการผ่าตัด ต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับ หลังการทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์ และหลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก, การไอ, จาม, การยกของหนักและกีฬาบางชนิด รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

2) การใช้ เลเซอร์ รีแพร์ กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผลผ่าตัด

bullet_tick• เป็นนวัตกรรมใหม่ ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นอีกแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการ เลเซอร์ รีแพร์ กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์ ไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้ เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้หลังการทำ เลเซอร์กระชับช่องคลอด ด้วยวิธีนี้ ยังงดมีเพศสัมพันธ์เพียง 2-4 สัปดาห์

bullet_tick• ทั้งนี้การทำกระชับช่องคลอด โดยวิธีนี้มีข้อจำกัด คือจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงมีข้อบ่งชี้ว่า ควรทําในสุภาพสตรีที่มี ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ไม่มากนัก ทั้งนี้ความกระชับที่ได้เป็นผลมาจากพลังงานเลเซอร์ที่มีความร้อนที่ส่งไปยังบริเวณ ปากช่องคลอด และใน ช่องคลอด ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ทำให้เยื่อบุช่องคลอดหดสั้นลง และมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดแคบลง และในระยะยาว เลเซอร์จะช่วยกระตุ้น ให้มีการสร้างคอลลาเจน บริเวณรอบๆ ช่องคลอด อย่างไรก็ตามเนื้อเยื่อ ช่องคลอด ของผู้หญิงแต่ละคน ก็อาจมีการตอบสนองต่อ เลเซอร์ สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาที่ได้ มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอดได้ 1 ปี

bullet_tick• นอกจากนี้ เลเซอร์ ชนิดนี้ ยังสามารถช่วยรักษาภาวะ ไอ, จามปัสสาวะเล็ด ในสุภาพสตรีได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด TVT-O  แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน คือ ควรใช้รักษา ในสุภาพสตรีที่มีภาวะไอ, จามปัสสาวะเล็ด ที่ไม่รุนแรง หรือในสุภาพสตรี ที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้–และเช่นเดียวกันกับ การทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด คือผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถช่วยรักษาภาวะ ไอ, จาม ปัสสาวะเล็ดได้ 1 ปี

 

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นพ. เดวิด แมตล็อก ณ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ เป็นหนึ่งในศัลยกรรมเพื่อความงาม ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ในการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยในระยะแรกมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ผ่าตัด โดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น  เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยการใช้ใบมีด แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผล ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงาน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มาก่อน