ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

ทำไมต้องใช้เลเซอร์ ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)?

bullet_tick• โศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ลกของเราในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์ ที่เห็นกันโดยทั่วไป ได้แก่ การนำเลเซอร์มาใช้ทาง ด้านศัลยกรรมความงาม และในการดูแลรักษาเพื่อความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ ในส่วนของ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ก็มีการนำ เลเซอร์ มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัด โดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัด และเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านล่างของแผลผ่าตัด ทําให้ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

bullet_tick• ปัจจุบันมีการค้นพบว่าเลเซอร์บางชนิด เมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่นและพลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆ เนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจน ที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้ มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอด มีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอด มีความกระชับมากกว่าเดิม

 

ในการทำผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) อะไรคือความแตกต่างระหว่าง วิธีใช้มีดผ่าตัดแบบดั้งเดิมกับเลเซอร์?

bullet_tick• Dr. Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลัง ศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ ได้กล่าวให้เห็นถึงความแตกต่างของ วิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดโดยเลเซอร์ โดยที่เขาได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ดังนี้  “ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร”

ประโยชน์ของเลเซอร์  ในการทำผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) คืออะไร?

จากข้อดีของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี จึงได้จัดให้มีบริการ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้ เลเซอร์ผ่าตัด กระชับช่องคลอด (แทนใบมีดแบบดั้งเดิม)

bullet_tick• โดยมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอด เหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม

bullet_tick• หลังการผ่าตัด ต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับ หลังการทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์ และหลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก, การไอ, จาม, การยกของหนักและกีฬาบางชนิด รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

2) การใช้ เลเซอร์ กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผลผ่าตัด

bullet_tick• เป็นนวัตกรรมใหม่ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นอีกแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการเลเซอร์กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์ ไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้หลังการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอดด้วยวิธีนี้ ยังงดมีเพศสัมพันธ์เพียง 2-4 สัปดาห์

bullet_tick• ทั้งนี้การทำกระชับช่องคลอด โดยวิธีนี้มีข้อจำกัด คือจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงมีข้อบ่งชี้ว่า ควรทําในสุภาพสตรีที่มีภาวะช่องคลอดหย่อนยานไม่มากนัก ทั้งนี้ความกระชับที่ได้เป็นผลมาจากพลังงานเลเซอร์ที่มีความร้อนที่ส่งไปยังบริเวณปากช่องคลอดและในช่องคลอด ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ทำให้เยื่อบุช่องคลอดหดสั้นลงและมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดแคบลง และในระยะยาวเลเซอร์จะช่วยกระตุ้น ให้มีการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบๆ ช่องคลอด อย่างไรก็ตามเนื้อเยื่อช่องคลอดของผู้หญิงแต่ละคน ก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์ สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาที่ได้ มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอดได้ 1 ปี

bullet_tick• นอกจากนี้เลเซอร์ชนิดนี้ ยังสามารถช่วยรักษาภาวะไอ, จามปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรีได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด TVT-O  แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน คือ ควรใช้รักษา ในสุภาพสตรีที่มีภาวะไอ, จามปัสสาวะเล็ดที่ไม่รุนแรง หรือในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้–และเช่นเดียวกันกับการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด คือผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถช่วยรักษาภาวะ ไอ, จาม ปัสสาวะเล็ดได้ 1 ปี

 

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นพ. เดวิด แมตล็อก ณ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ เป็นหนึ่งในศัลยกรรมเพื่อความงาม ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีการนำด้านเลเซอร์ มาใช้ในการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัด โดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น  เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยการใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการนำเลเซอร์มาใช้กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผล ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงาน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) มาก่อน