ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและภาวะแทรกซ้อน (Cosmetic Gynecology and its Complications)

โดย พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง – สูตินรีแพทย์

DSC01026-225x300[1]

  • bullet_tickศัลยแพทย์พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด อย่างไรก็ดีในการในผ่าตัดแต่ละครั้ง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ทุกครั้ง แม้แต่เป็นการดำเนินการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม
  • bullet_tickหลายต่อหลายคนอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถรับรองถึงประสิทธิภาพและความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษา
  • bullet_tickการแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในช่วงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ดิฉันได้แจ้งแก่ผู้ป่วยถึงความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนว่า ในบางกรณีอาจต้องมีการเข้ารับการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้ง จนกว่าจะได้ผลการผ่าตัดที่เป็นที่พอใจ นอกจากนี้ดิฉันได้แจ้งแก่ผู้ป่วยด้วยว่า บางครั้งอาจเกิดรอยแผลเป็นที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขอีก ถึงแม้แพทย์จะพยายามลดข้อผิดพลาดอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตาม
  • bullet_tickก่อนการทำศัลยกรรม ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งระบุรายการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนไว้ ซึ่งดิฉันได้แจ้งพวกเธออย่างตรงไปตรงมาถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วน หรือมีเนื้อเยื่อที่ยื่นเกินออกมาในบริเวณรอบแผลผ่าตัด ซึ่งหากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ดิฉันต้องอธิบายให้ผู้ป่วยได้ทราบถึงวิธีการในการรักษาและต้องเสียเวลาในการรักษา
  • bullet_tickการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชต้องอาศัยความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ซึ่งเวลาและความอดทนมีความสำคัญทั้งสองอย่างเท่าๆกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่น่าพอใจ “ต้องระลึกไว้เสมอว่า เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดที่ได้ผลดีเหมือนกันทุกคน แต่ละคนก็จะมีผลการผ่าตัดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง”
  • bullet_tickการแจ้งให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งได้ทราบถึงประโยชน์ในการเข้ารับการผ่าตัด จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้พิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้มีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัด และเลือกว่าการผ่าตัดชนิดใดที่เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเธอ
  • bullet_tickด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในแวดวงศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชอันยาวนานถึง 19 ปี ของดิฉัน ทำให้การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก