ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และภาวะแทรกซ้อน

 

ศัลยแพทย์พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) 

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและภาวะแทรกซ้อน

  • bullet_tick อย่างไรก็ดีใน การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) แต่ละครั้ง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ทุกครั้ง แม้แต่เป็นการดำเนินการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม
  • bullet_tickหลายต่อหลายคนอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถรับรองถึงประสิทธิภาพ และความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษา
  • bullet_tickการแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ป่วย เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในช่วงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ดิฉันได้แจ้งแก่ผู้ป่วย ถึงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนว่า ในบางกรณีอาจต้องมีการเข้ารับการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้ง จนกว่าจะได้ผลการผ่าตัดที่เป็นที่พอใจ นอกจากนี้ดิฉันได้แจ้งแก่ผู้ป่วยด้วยว่า บางครั้งอาจเกิดรอยแผลเป็น ที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขอีก ถึงแม้แพทย์จะพยายามลดข้อผิดพลาดอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตาม
  • bullet_tickก่อนการทำผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งระบุรายการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนไว้ ซึ่งดิฉันได้แจ้งพวกเธออย่างตรงไปตรงมา ถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วน หรือมีเนื้อเยื่อที่ยื่นเกินออกมา ในบริเวณรอบแผลผ่าตัด ซึ่งหากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ดิฉันต้องอธิบายให้ผู้ป่วยได้ทราบถึง วิธีการในการรักษาและต้องเสียเวลาในการรักษา
  • bullet_tickการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ต้องอาศัยความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ซึ่งเวลาและความอดทน มีความสำคัญทั้งสองอย่างเท่าๆ กัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่น่าพอใจ “ต้องระลึกไว้เสมอว่า เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดที่ได้ผลดีเหมือนกันทุกคน แต่ละคนก็จะมีผลการผ่าตัดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง”
  • bullet_tickการแจ้งให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งได้ทราบถึงประโยชน์ ในการเข้ารับการผ่าตัด จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้พิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้มีส่วน ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัด และเลือกว่าการผ่าตัดชนิดใด ที่เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเธอ
  • bullet_tickด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ในแวดวง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) อันยาวนานถึง 19 ปี ของดิฉัน ทำให้การเกิด ภาวะแทรกซ้อน และการผ่าตัดซ้ำ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งการจัดการกับภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัดอย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก