รายการผ่าตัดของ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

 

รายละเอียดของการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ ชนิดต่างๆ

 

1) การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์

คือ วิธีการผ่าตัดกระชับช่องคลอดหรือตกแต่งช่องคลอดหย่อนยาน รวมทั้งช่วยลดขนาดความกว้างของช่องคลอด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ อ่านรายละเอียดเพิ่ม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (ผ่าตัดรีแพร์)

• คำแนะนำหลังการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (ผ่าตัดรีแพร์)

หัวข้อน่าสนใจ โปรดคลิ๊ก

• คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์

• ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์

• ราคาผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์

 

2) การผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

คือวิธีการผ่าตัดที่ช่วยตกแต่งผิวหนัง และกล้ามเนื้อบริเวณปากช่องคลอดหรือฝีเย็บที่ฉีกขาดจากการคลอดบุตร –คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

• คำแนะนำหลังการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

คลิ๊กดู ราคาผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

 

4) การฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) 

การฉีดเสริม จี สปอท คือ การเสริมแต่งชั่วคราวที่จุด Grafenburg  หวังผลเพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจ ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์

ผลของการฉีดเสริม จี สปอท จะอยู่ได้ชั่วคราวนานประมาณ 12-18 เดือน คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

5) การฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าว หรือ แคมใหญ่

 

6) การผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

การผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี คือ การเย็บซ่อมรอบวงของเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด ซึ่งแต่เดิมนั้นเชื่อกันว่า เยื่อพรหมจารี คือ “สัญลักษณ์” ของผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ในความเป็นจริงเยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อที่บางมากๆ สามารถฉีกขาดได้จากสาเหตุอื่นๆ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเกี่ยวกับศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• คำแนะนำหลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

• ราคาผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

ติดต่อเรา สายด่วน 084 730 6555 ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลยันฮี หรือ อีเมล์: info@drvitasna.com