ราคาผ่าตัด (Pricing)

 

การผ่าตัด

บาท

-การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ 

28,000

-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์

28,000

-การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์

28,000

-การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด และตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์

48,000

-การผ่าตัดตกแต่งรีแพร์/ช่องคลอดและตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์

48,000

-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์

48,000

-การผ่าตัดตกแต่งรีแพร์/ช่องคลอดและตกแต่งแคมเล็กและตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์

70,000

-การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด/รอยย่นปากช่องคลอด/ตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์

20,000

-การผ่าตัดผ่าตัดมดลูก (พักโรงพยาบาล 4 คืน)

49,000

-การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์

45,000

-การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 2 คืน)

80,000

-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์

65,000

-การผ่าตัดตกแต่งรีแพร์/ช่องคลอดทั้งสองด้านด้าน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน)

60,000

-การผ่าตัดผ่าตัดยกมดลูก โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 2 คืน)

60,000

-การผ่าตัดผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน)

85,000

-การผ่าตัดผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว โดยเลเซอร์

48,000

-การฉีดเสริม G-spot

25,000

-การฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าวหรือแคมใหญ่ **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด) ราคาจุดละ

30,000

-การทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด

28,000

-การทำเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด ( ทำ 2 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ )

45,000

-การทำเลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก หรือ เลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัด คอร์สละ 45,000 (ทำ 3 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ )

ครั้งละ

18,000

 

**ราคาค่าผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี

ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางราย

โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม