ราคาผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ตกแต่งเลเบีย

ราคาผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ เริ่มต้นที่ 28,500 ถึง 48,500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายค่ะ เช่น กรณีแคมเล็กมีขนาดใหญ่มาก, แคมเล็กหนามากหรือมีหนังคลุมคลิตอริสด้วย, แคมเล็กมีชั้นซ้อนหลายชั้น, แคมเล็กทั้งสองข้างมีลักษณะแตกต่างกันมาก ราคาก็จะสูงขึ้นค่ะ ช่วงนี้ โปรโมชั่นลด 10% ทุกรายการค่ะ
 

ราคาผ่าตัดที่เราอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึง เนื่องจากเราทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ มีเครื่องมือพร้อมในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เครื่องมือที่ใช้ผ่าตัดผ่านการฆ่าเชื้อที่มีมาตราฐาน และเราให้บริการผ่าตัดโดยเลเซอร์ ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด นอกจากนี้เรามีการให้ยานอนหลับก่อนที่จะฉีดยาชา ทำให้ผู้รับบริการจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ อ้ออีกอย่างนึงค่ะ คุณหมอที่จะทำผ่าตัดให้ผู้รับบริการ เป็นหมอที่ทำผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะจุดซ่อนเร้นโดยตรง ประสบการณ์ผ่าตัดมากว่า 10,000 รายการค่ะ

• ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมการตรวจสอบทางเคมีจำเพาะ และค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายที่มีโรคประจำตัว และไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย กรณีที่มีการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดพอใจอย่างที่ต้องการ

• ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด หรือแผลผ่าตัดแยก ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ในกรณีภาวะแทรกซ้อน เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแพทย์อนุญาต ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด ไม่ว่าจะรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลใดก็ตาม