ราคาค่าผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (ผ่าตัดรีแพร์)

ราคาผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ เริ่มต้นที่ 35,500 ถึง 50,500 บาทค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของช่องคลอดค่ะ เช่น กรณีช่องคลอดกว้างมาก หรือมีบุตรหลายคน ราคาก็จะอยู่ที่ 50,500 บาทค่ะ ช่วงนี้ โปรโมชั่นลด 10% ทุกรายการค่ะ
 

ราคาผ่าตัดที่เราอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึง เนื่องจากเราทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ มีเครื่องมือพร้อมในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เครื่องมือที่ใช้ผ่าตัดผ่านการฆ่าเชื้อที่มีมาตราฐาน และเราให้บริการผ่าตัดโดยเลเซอร์ ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด นอกจากนี้เรามีการให้ยานอนหลับก่อนที่จะฉีดยาชา ทำให้ผู้รับบริการจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ อ้ออีกอย่างนึงค่ะ คุณหมอที่จะทำผ่าตัดให้ผู้รับบรการเป็นหมอที่ทำผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะจุดซ่อนเร้นโดยตรง ประสบการณ์ผ่าตัดมากว่า 10,000 รายการค่ะ

• ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมการตรวจสอบทางเคมีจำเพาะ และค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย ที่มีโรคประจำตัว และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดพอใจผลลัพธ์ของการผ่าตัดตามที่ต้องการ

• ในกรณีที่การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (ผ่าตัดรีแพร์) มีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด หรือแผลผ่าตัดแยก ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง จนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือในกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีเพศสัมพันธ์ก่อนแพทย์อนุญาต ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด ไม่ว่าจะรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลใดก็ตาม