ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ อวัยวะเพศหญิง ที่สามารถรักษาได้

ปัญหาทั่วไป ของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง ที่สามารถรักษาได้ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ แคมใหญ่, แคมเล็ก, ช่องคลอด และปากช่องคลอด

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอวัยวะเพศ• ผู้หญิงจำนวนมากต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เกี่ยวกับข้อกังวลอันละเอียดอ่อนของพวกเธอ ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ขอ งอวัยวะเพศ และ ช่องคลอด พวกเธอต้องการเข้ารับการรักษา ภาวะที่มีผลกระทบทางร่างกายที่เกิดจากการคลอดบุตร เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

• ผู้หญิงเริ่มให้ความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาของสุขลักษณะทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของ อวัยวะเพศ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเธอต้องการความเข้าใจ และพยายามหาหนทาง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้หญิงได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น

ปัญหาเกี่ยวกับ อวัยวะเพศหญิง ที่รักษาได้ที่มักพบได้บ่อย ได้แก่

1) แคมเล็ก ไม่เท่ากัน

bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมเล็ก ไม่สมส่วน มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมเล็กที่ไม่สมส่วน

bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของ อวัยวะเพศ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

2) แคมเล็ก หย่อนยาน

bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมเล็ก ขยายตัว หย่อนยาน มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมเล็กที่หย่อนยาน

bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของ อวัยวะเพศ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

3) แคมเล็ก มีเนื้อเยื่อซ้อนกัน

bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมเล็ก มีเนื้อเยื่อซ้อนในแคมเล็ก มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก  เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อที่ช้อนกันของแคมเล็ก

bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของ อวัยวะเพศ ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

4) แคมใหญ่ ขยายตัว(หลังฉีดซิลิโคน)

bullet_tickอาการทางร่างกาย : อาการ แคมใหญ่ มีก้อนเนื้อแข็ง หรือ แคมใหญ่ขยายตัว มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ที่มีก้อนแข็ง รวมทั้งมีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่

bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของ อวัยวะเพศ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป

5) เนื้อเยื่อ แคมใหญ่ เหี่ยวย่

bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมใหญ่ หย่อนยาน ผิวหนังเหี่ยวย่น มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ที่เหี่ยวย่น

bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของ อวัยวะเพศ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่

6) ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน

bullet_tickอาการทางร่างกาย : ช่องคลอดหย่อนยาน ขาดความกระชับหรือมีลมระหว่างมีเพศสัมพันธ์

bullet_tickอาการทางจิตใจ : มีความกังวล มีเสียงและขาดความพึงพอใจในระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)

ปัจจุบันคุณผู้หญิงมีหนทาง ในการแก้ไขปัญหาอันละเอียดอ่อนของพวกเธอแล้ว ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ อวัยวะเพศหญิง ที่สามารถรักษาได้ ขั้นตอนการผ่าตัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณผู้หญิงได้ โดยคำนึงถึงรูปลักษณ์และหน้าที่การทำงานของอวัยวะนั้นๆ เมื่อคุณผู้หญิงประสบกับข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้ พญ. วิทัศศนา พร้อมจะรับฟังและร่วมหาหนทางแก้ไขปัญหากับคุณ (ต้องการดูรปภาพ โปรดคลิ๊ก)