ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอวัยวะเพศที่สามารถรักษาได้ (About Common Treatable Deformities of the Vulva)

ส่วนของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง ได้แก่ แคมใหญ่ แคมเล็ก ช่องคลอด และปากช่องคลอด

 • bullet_tickผู้หญิงจำนวนมากต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เกี่ยวกับข้อกังวลอันละเอียดอ่อนของพวกเธอ ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของอวัยวะเพศและช่องคลอด พวกเธอต้องการเข้ารับการรักษาภาวะที่มีผลกระทบทางร่างกายที่เกิดจากการคลอดบุตร เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
 • shutterstock_193662224bullet_tickผู้หญิงเริ่มให้ความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาของสุขลักษณะทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเธอต้องการความเข้าใจ และพยายามหาหนทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้หญิงได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น

ปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศที่รักษาได้ที่มักพบได้บ่อย ได้แก่

แคมเล็กไม่เท่ากัน

คลิกดูรูปภาพแคมเล็กไม่เท่ากัน

 • bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมเล็กไม่สมส่วน มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมเล็กที่ไม่สมส่วน
 • bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

แคมเล็กหย่อนยาน

คลิกดูรูปภาพแคมเล็กหย่อนยาน

 • bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมเล็กขยายตัว หย่อนยาน มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมเล็กที่หย่อนยาน
 • bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

แคมเล็กมีเนื้อเยื่อซ้อนกัน

คลิกดูรูปภาพแคมเล็กมีเนื้อเยื่อซ้อนกัน

 • bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมเล็กมีเนื้อเยื่อซ้อนในแคมเล็ก มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก  เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อที่ช้อนกันของแคมเล็ก
 • bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

แคมใหญ่ขยายตัว(หลังฉีดซิลิโคน)

คลิกดูรูปภาพแคมใหญ่ขยายตัว (หลังฉีดซิลิโคน)

 • bullet_tickอาการทางร่างกาย : อาการแคมใหญ่แข็ง มีก้อนเนื้อแข็งหรือ แคมใหญ่ขยายตัว มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ที่มีก้อนแข็ง รวมทั้งมีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่
 • bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

เนื้อเยื่อแคมใหญ่เหี่ยวย่น

คลิกดูรูปภาพเนื้อเยื่อแคมใหญ่เหี่ยวย่น

 • bullet_tickอาการทางร่างกาย : แคมใหญ่หย่อนยาน ผิวหนังเหี่ยวย่น มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ที่เหี่ยวย่น
 • bullet_tickอาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน

คลิกดูรูปภาพภาวะช่องคลอดหย่อนยาน

 • bullet_tickอาการทางร่างกาย : ช่องคลอดหย่อนยาน ขาดความกระชับหรือมีลมระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 • bullet_tickอาการทางจิตใจ : มีความกังวล มีเสียงและขาดความพึงพอใจในระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ปัจจุบันคุณผู้หญิงมีหนทางในการแก้ไขปัญหาอันละเอียดอ่อนของพวกเธอแล้ว ขั้นตอนการผ่าตัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้ โดยคำนึงถึงรูปลักษณ์และหน้าที่การทำงานของอวัยวะนั้นๆ เมื่อคุณผู้หญิงประสบกับข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้ พญ. วิทัศศนา พร้อมจะรับฟังและร่วมหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคุณ