ประวัติโดยย่อของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 

(Dr. Vitasna Ketglang’s Curriculum Vitae)

 

 ตำแหน่ง:

ประวัติโดยย่อของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง
แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง
 • bullet_tickอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชไทย
 • bullet_tickผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี

 การศึกษา:

 • bullet_tickมหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ศาสตร์ (2525-2531)
 • bullet_tickมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (2534-2536)

ใบอนุญาต:

 • bullet_tickราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาชิก:

 • bullet_tickสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชไทย
 • bullet_tickสมาคม Thai Urogynecologists Society
 • bullet_tickสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางช่องคลอด สหรัฐอเมริกา
 • bullet_tickสถาบันตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงามโดยเลเซอร์ สหรัฐอเมริกา

 สิ่งที่สนใจ:

 • bullet_tickการผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดในผู้หญิง
 • bullet_tickการผ่าตัดรักษาภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือภาวะมดลูกหย่อน
 • bullet_tickการผ่าตัดรักษาปรับโครงสร้างของบริเวณอวัยวะเพศภายนอกของสตรี
 • bullet_tickการรวมขั้นตอนการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและและการผ่าตัดตกแต่งความงามอื่นๆ

การอบรมและฝึกหัดในประเทศและต่างประเทศ:

 • bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล  : CCOG) : Role of aesthetic in Gynecology, ประเทศไทย, 15 มีนาคม 2561
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง  (Certificate in Master Course on Cosmetic Vaginal Surgery and Rejuvenation), ประเทศไทย, 2559
 • bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Conference on OB & GYN : CCOG) : A practical way of achieving efficiency in Cosmetic Gynecology, ประเทศไทย, 2559
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เลเซอร์ Dual Pulsed Q-switched Nd : YAG Laser, กรุงโซล, ประเทศเกาหลี, พฤษภาคม 2557
 • bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), Gender Cosmetic Surgery Asia 2014, “Female Genital Cosmetic Surgery – Special Teaching Course”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ , 25-27 เมษายน 2557
 • bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), Medi-Ventures Business Summit – Corporate Development in Aesthetic Cosmetic Surgery Asia 2014, “The power of establishing specialty aesthetic and cosmetic surgery business”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 25-27 เมษายน 2557
 • bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), “Sexual Aesthetic and Surgery Congress Asia 2013”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 10-13 เมษายน 2556
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการแก้ไขภาวะช่องคลอดหย่อนยานและภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์, เมือง Zagreb, ประเทศโครเอเชีย, 2555
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกียรติบัตรในการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง, Bay Medical Center, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัฐฟลอริดา, ประเทศอเมริกา, 2555
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประชุม Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery, เมืองทูซอน, รัฐอริโซนา, ประเทศอเมริกา, 2554
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ (Aesthetic Laser Gynecology (LVR ® และ DLV ®) ), สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์, เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์, รัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศอเมริกา, 2554
 • bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Prolapse Repair  Workshop & Dinner Symposium), National University Hospital), ประเทศสิงคโปร์, 2553
 • bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการดูแลรักษาของทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ: เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์, ประเทศไทย, 2553
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการประชุมเกี่ยวกับความผิดปกติของภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนและนรีเวชทางเดินปัสสาวะนานาชาติ, ประเทศไทย, 2553
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Hand on Pelvic Floor Surgery in soft Canavers), ประเทศไทย, 2553
 • bullet_tickเข้าร่วมการประชุม เกี่ยวกับการบำบัดรักษาแบบประคับประคองทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ, ประเทศไทย, 2553
 • bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดของสุภาพสตรี, ประเทศไทย, 2552
 • bullet_tickเข้าร่วมการประชุม เกี่ยวกับข้อโต้แย้งและข้อมูลใหม่ของทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ, ประเทศไทย, 2550

ประวัติการทำงาน:

โรงพยาบาลยันฮี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน

 • bullet_tick พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์เป็นเวลานานกว่า 29 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 19 ปี พญ. วิทัศศนา ได้ปฏิบัติงานด้านการผ่าตัดทางนรีเวช โดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่โรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางด้านศัลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งในประเทศไทย พ.ญ. วิทัศศนา ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์โดยหนังสือหลายสำนักพิมพ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าของเมืองไทย และหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแนวหน้าของฮ่องกง 
 •  bullet_tickพ.ญ.วิทัศศนา ได้ดำเนินการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะมาแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จากบันทึกในเอกสารของทาง โรงพยาบาลยันฮี พบว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2542 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พ.ญ. วิทัศศนาได้ทำการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะมาแล้วกว่า 10,000 หัตถการ

พ.ศ. 2539-2541

 • bullet_tickพญ. วิทัศศนา ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพฯ โดยรับผิดชอบการผ่าตัดด้านสูติ-นรีเวช ให้กับผู้ป่วยหลากหลายประเภท และทำงานร่วมกับแพทย์ท่านอื่นๆ ในการให้การรักษาผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวช ที่มีอาการที่ซับซ้อน

พ.ศ. 2537-2539

 • bullet_tick พญ.วิทัศศนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพญ.วิทัศศนา ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย 

พ.ศ. 2534-2537

 • bullet_tick ในปี 2534-2537 พ.ญ.วิทัศศนา ได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์

พ.ศ. 2531-2534

 •  bullet_tickพญ.วิทัศศนา ซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในโรงพยาบาลประจำอำเภอ ให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และประสานงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไปอย่างถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย