ประวัติโดยย่อของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

(Dr. Vitasna Ketglang’s Curriculum Vitae)

• ตำแหน่ง:

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลางbullet_tickอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชไทย

bullet_tickผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี

• การศึกษา:

bullet_tickมหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ศาสตร์ (2525-2531)

bullet_tickมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (2534-2536)

• ใบอนุญาต:

bullet_tickราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

• สมาชิก:

bullet_tickสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชไทย

bullet_tickสมาคม Thai Urogynecologists Society

bullet_tickสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางช่องคลอด สหรัฐอเมริกา

bullet_tickสถาบันตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงามโดยเลเซอร์ สหรัฐอเมริกา

• สิ่งที่สนใจ:

bullet_tickการผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดในผู้หญิง

bullet_tickการผ่าตัดรักษาภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือภาวะมดลูกหย่อน

bullet_tickการผ่าตัดรักษาปรับโครงสร้างของบริเวณอวัยวะเพศภายนอกของสตรี

bullet_tickการรวมขั้นตอนการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและและการผ่าตัดตกแต่งความงามอื่นๆ

• การอบรมและฝึกหัดในประเทศและต่างประเทศ:

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 2nd International workshop “การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรี (Female Urinary Stress Incontinence)”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2562

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ : CCOG) “การผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Gynecologic Cosmetic Surgery)”, ประเทศไทย, 30 พฤศจิกายน 2561

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล  : CCOG) “บทบาทของการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Role of aesthetic in Gynecology)”, ประเทศไทย, 15 มีนาคม 2561

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Certificate in Master Course on Cosmetic Vaginal Surgery and Rejuvenation)”, ประเทศไทย, 16-18 กุมภาพันธ์ 2559

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Conference on OB & GYN : CCOG) : แนวทางการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (A practical way of achieving efficiency in Cosmetic Gynecology)”, ประเทศไทย, 3-5 กุมภาพันธ์ 2559

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการใช้เลเซอร์ Dual Pulsed Q-switched Nd : YAG Laser, กรุงโซล, ประเทศเกาหลี, 8 พฤษภาคม 2557

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), American Academy of Aesthetic Medicine : Gender Cosmetic Surgery Asia 2014, “การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศ (Female Genital Cosmetic Surgery) – Special Teaching Course”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ , 25-27 เมษายน 2557

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), American Academy of Aesthetic Medicine : Medi-Ventures Business Summit – Corporate Development in Aesthetic Cosmetic Surgery Asia 2014, “The power of establishing specialty aesthetic and cosmetic surgery business”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 25-27 เมษายน 2557

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), “การประชุมการผ่าตัดทางเพศเพื่อความงาม (American Academy of Aesthetic Medicine : Sexual Aesthetic and Surgery Congress Asia 2013)”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 10-13 เมษายน 2556

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการแก้ไขภาวะช่องคลอดหย่อนยานและภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์ (Training for Laser treatment of early stages of Stress Urinary Incontinence and Vaginal Relaxation)”, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย, 28 สิงหาคม 2555

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Advanced Cosmetic-Plastic Gynecology)”, เบย์ เมดดิคอลเซ็นเตอร์, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัฐฟลอริดา, ประเทศอเมริกา, 26-29 มกราคม 2555

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับการประชุมประจำปีของการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery)”, เมืองทูซอน, รัฐอริโซนา, ประเทศอเมริกา, 6-7 พฤศจิกายน 2554

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ (Aesthetic Laser Gynecology (LVR ® และ DLV ®))”, สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์, เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์, รัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศอเมริกา, 24-27 มีนาคม 2554

bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Prolapse Repair  Workshop & Dinner Symposium)”, National University Hospital), ประเทศสิงคโปร์, 2553

bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “รูปแบบใหม่ในการดูแลรักษาของทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ” : เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 21 ตุลาคม 2553

bullet_tickเกียรติบัตรในการประชุมเกี่ยวกับ “ความผิดปกติของภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนและนรีเวชทางเดินปัสสาวะนานาชาติ”, ประเทศไทย, 23-25 มิถุนายน 2553

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Hand on Pelvic Floor Surgery in soft Canavers)”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 7-8 เมษายน 2553

bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “การบำบัดรักษาแบบประคับประคองทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 15 กุมภาพันธ์ 2553

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดของสุภาพสตรี”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 16-18 มีนาคม 2552

bullet_tickเข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับข้อโต้แย้งและข้อมูลใหม่ของทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550

• ประวัติการทำงาน:

• โรงพยาบาลยันฮี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน

bullet_tick พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์เป็นเวลานานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 20 ปี พญ. วิทัศศนา ได้ปฏิบัติงานด้านการผ่าตัดทางนรีเวช โดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่โรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางด้านศัลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งในประเทศไทย พ.ญ. วิทัศศนา ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์โดยหนังสือหลายสำนักพิมพ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าของเมืองไทย และหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแนวหน้าของฮ่องกง 

 bullet_tickพ.ญ.วิทัศศนา ได้ดำเนินการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะมาแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จากบันทึกในเอกสารของทาง โรงพยาบาลยันฮี พบว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2542 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พ.ญ. วิทัศศนาได้ทำการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะมาแล้วกว่า 10,000 หัตถการ

• พ.ศ. 2539-2541

bullet_tickพญ. วิทัศศนา ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพฯ โดยรับผิดชอบการผ่าตัดด้านสูติ-นรีเวช ให้กับผู้ป่วยหลากหลายประเภท และทำงานร่วมกับแพทย์ท่านอื่นๆ ในการให้การรักษาผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวช ที่มีอาการที่ซับซ้อน

• พ.ศ. 2537-2539

bullet_tickพญ.วิทัศศนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพญ.วิทัศศนา ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย 

• พ.ศ. 2534-2537

bullet_tick ในปี 2534-2537 พ.ญ.วิทัศศนา ได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์

• พ.ศ. 2531-2534

 bullet_tickพญ.วิทัศศนา ซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในโรงพยาบาลประจำอำเภอ ให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และประสานงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไปอย่างถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ต้องการดูรายงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ใน โรงพยาบาลยันฮี ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 สิงหาคม 2560 (โปรดคลิ๊ก)