นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลที่เรารวบรวม

 • shutterstock_75812005bullet_tickเราต้องการข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้
 • bullet_tickขณะที่คุณกำลังกรอกแบบฟอร์ม คุณจะได้รับคำถามให้ระบุ e-mail ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน

สิ่งที่เราทำกับข้อมูลที่เราได้จากคุณ

ข้อมูลใดๆก็ตามที่เรารวบรวมจากคุณอาจนำไปใช้ดังนี้:
 • bullet_tickเพื่อช่วยในการวินิจฉัยในการวางแผนการรักษา ทั้งนี้ข้อมูลของคุณ จะช่วยเราในการตอบโจทย์ต่อความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
 • bullet_tickเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์เราให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราพัฒนาและปรับปรุงการนำเสนอของเว็บไซต์เราบนพื้นฐานของข้อมูลและเสียงตอบรับที่ได้จากคุณ
 • bullet_tickเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลของคุณสามารถช่วยให้เราสามารถให้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • bullet_tickข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือส่วนบุคคล จะไม่ถูกนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอนหรือมอบให้กับบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
 • bullet_tickที่อยู่ อีเมล์ที่คุณให้ไว้ จะถูกนำไปใช้ในการส่งข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสอบถามที่เกี่ยวกับแผนการทำการรักษา

วิธีการปกป้องข้อมูลของคุณ

 • bullet_tickเราได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเอาไว้หลากหลาย เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของคุณให้กับบุคคลภายนอก

 • bullet_tickเราไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ไปยังบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่บุคคลที่สาม ที่เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจหรือผู้ที่ต้องให้บริการคุณ ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะต้องรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ
 • bullet_tickเราอาจเปิดเผยของมูลของคุณ เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นเหมาะสม ในการปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายและนโยบายด้านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งมีการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคุณหรือตัวเราเอง อย่างไรก็ตามข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมแบบไม่ระบุตัวตน อาจได้รับส่งมอบให้กับบุคคลอื่นๆ เพื่อเหตุผลทางการตลาด หรืออื่นๆ

นโยบายความปลอดภัยทางออนไลน์

 • bullet_tickนโยบายความปลอดภัยทางออนไลน์นี้ หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อมูลการรับบริการของคุณในศูนย์บริการของเรา