นรีเวชทางเดินปัสสาวะและภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Urogynecology & Pelvic Organ Prolapse) 2

 นอกจากนี้ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน สามารถแบ่งตามอวัยวะที่หย่อนคล้อยแตกต่างกันดังนี้

 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจาก มดลูกหย่อนลงมาในช่องคลอด
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจาก ท่อปัสสาวะหย่อนตัวลงมาในช่องคลอด
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจาก กระเพาะปัสสาวะหย่อนตัวลงมาในช่องคลอด
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจาก ลำไส้ส่วนบนหย่อนตัวลงมาในช่องคลอด
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจาก ลำไส้ส่วนปลายหย่อนตัวลงมาในช่องคลอด

รายละเอียดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ที่แบ่งตามอวัยวะที่หย่อนคล้อย

 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจากมดลูกหย่อนลงมาในช่องคลอด ( Uterine Prolapse) มักจะเกิดขึ้นเมื่อมดลูกเคลื่อนตัวหย่อนลงมาจากตำแหน่งปกติ ระดับความรุนแรงมีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเคลื่อนตัวลงดังกล่าว ทำให้เกิดน้ำหนักกดลงที่ปากช่องคลอด หรือมีความรู้สึกเหมือนว่ามดลูกกำลังขยับตัวลง–เหมือนจะหลุดออกจากช่องคลอด
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจากท่อปัสสาวะหย่อนลงมาในช่องคลอด (Urethrocele) มักเกิดขึ้นร่วมกับภาวะกระเพาะปัสสาวะหย่อน ซึ่งอาการที่พบได้คือ มักมีปัสสาวะเล็ดออกมาโดยไม่รู้ตัวและกลั้นปัสสาวะไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแรงดันในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการเดิน, การกระโดด, การไอ, การจาม, การหัวเราะ, การเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกาย
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะหย่อนลงมาในช่องคลอด (Cystocele) เกิดขึ้นเมื่อกระเพาะปัสสาวะเคลื่อนตัวหรือหย่อนลงมาจากตำแหน่งปกติ ทำให้มีอาการผิดปกติเนื่องจากภาวะปัสสาวะลําบาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ หรืออาจทำให้มีอาการปัสสาวะเล็ด ในขณะช่วงที่มีการทํากิจกรรมทางกายภาพบางอย่าง
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจากลำไส้ส่วนบนหรือส่วนของลำไส้เล็กหย่อนลงมาในช่องคลอด (Enterocele) เป็นการเคลื่อนตัวของลำไส้เล็กไปดันผนังช่องคลอดด้านหลัง
 • bullet_tickภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจากลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหย่อนลงมาในช่องคลอด (Rectocele) เกิดขึ้นเมื่อลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงดันผนังช่องคลอด หรือดันผนังช่องคลอดให้ยื่นออกจากช่องคลอด ภาวะลำไส้ส่วนปลายหย่อน มักมีสาเหตุมาจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการคลอดบุตร ส่วนของลำไส้ใหญ่ที่ยื่นออกมาในช่องคลอดนั้นจะทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ยาก จึงเกิดอาการท้องผูกเรื้อรัง

 

Venus[1]

อวัยวะหย่อนคล้อยชนิดต่างๆ

 

ในทางการแพทย์ สามารถแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานออกเป็น  4  ระดับ

 • bullet_tickระดับ  1  คือ มีอาการช่องคลอดไม่ค่อยกระชับ
 • bullet_tickระดับ  2  คือ มีภาวะช่องคลอดหย่อนที่สังเกตเห็นได้ แต่เนื้อเยื่อผนังช่องคลอดที่หย่อน  ยังไม่โผล่ออกมาด้านนอกของช่องคลอด
 • bullet_tickระดับ  3  คือ มีภาวะที่มีการหย่อนของผนังช่องคลอด และมีเนื้อเยื่อของผนังช่องคลอดหย่อนออกมาจากช่องคลอดออกมาบางส่วน
 • bullet_tickระดับ  4 คือ กรณีที่มีการหย่อนของผนังช่องคลอดมากที่สุด คือเนื้อเยื่อของผนังช่องคลอด รวมทั้งมดลูก–หย่อนออกมาจากช่องคลอดทั้งหมด สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 

POP grade 3

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนอย่างรุนแรง ระดับ 3

POP grade 4

 ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนอย่างรุนแรง ระดับ 4

 

อ่านต่อ>>