นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ เป็นหน่วยการแพทย์ที่แยกย่อยมาจาก แผนก สูติ – นรีเวช ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ การตรวจวินิจฉัย และ ดูแลรักษา ปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ ปัญหาเนื่องจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะกระบังลมหย่อน

เกี่ยวกับนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

 

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน 

สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่ออวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ได้แก่ มดลูก, ผนังช่องคลอด หรือทั้งสองอย่าง หย่อนลงมาจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ภายในช่องคลอด หรือในบางรายอาจหย่อนออกมานอกช่องคลอด

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ปัจจุบันสามารถแบ่งแนวทางการรักษา ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือภาวะกระบังลมหย่อน ออกเป็น 5 วิธีหลักๆ ด้วยกัน

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ภาวะปัสสาวะเล็ด ในคุณผู้หญิง

สาเหตุของปัสสาวะเล็ด เวลามีการไอ, จาม, หรือออกกำลังกาย เกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งเส้นเอ็นที่พยุงอวัยวะใน อุ้งเชิงกราน ของผู้หญิงอ่อนแอลง ทำให้อวัยวะใน อุ้งเชิงกราน เกิดการเคลื่อนตัวลงจากตำแหน่งปกติ

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่ม 

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด

ศัลยกรรมนรีเวชเวชทางเดินปัสสาวะ ขึ้นอยู่กับ แพทย์ และตัวผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งมีความสำคัญเท่าๆ กัน คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ข้อควรทราบ ก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

• ข้อควรปฏิบัติ หลังการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

 

รายการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มีดังนี้

1) การผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ด้วยวิธี TVT-O

2) การผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ด้วยวิธี MiniArc

3) การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

4) การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง

 

การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษา ภาวะ ปัสสาวะเล็ด ในเวลาที่มีการไอ, จาม, ออกกำลังกาย หรือยกของหนัก เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย อัตราความสำเร็จสูงถึงกว่า 95 % คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

• คำแนะนำ เหลังการผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

• ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

• ราคาผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

 

การผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc 

 คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษา ภาวะ ปัสสาวะเล็ด แบบใหม่ชนิดหนึ่ง ที่มีความปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ใช้พื้นที่ในการผ่าตัดน้อยที่สุด มีอัตราความสำเร็จ 85% -90% คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

• คำแนะนำ หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc

• ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสาวะ MiniArc

 

 

การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

 การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด คือ การผ่าตัดเพื่อรักษา ภาวะบกพร่องของผนังช่องคลอด ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษา ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ กระบังลมหย่อน

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

• คำแนะนำเกี่ยวกับ หลังการผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

• ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

• ราคาผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

 

 

การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง 

เป็นการผ่าตัดโดยการใช้แผ่นพยุง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของผนัง ช่องคลอด ที่หย่อนยาน ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลังของผนัง ช่องคลอด ซึ่งจะช่วยให้อาการที่เกิดจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ชนิดรุนแรง ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะ และภาวะลำไส้ใหญ่ หรือลำไส้ตรงหย่อนให้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะช่วยทำให้ผนังช่องคลอดแข็งแรงขึ้นด้วย

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• คำแนะนำ หลังการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุุง

• คำถามบ่อยเกี่ยวกับ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง 

• ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง

ติดต่อเรา ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ สายด่วน 092 791 9294 

หรือ สแกน QR โค้ด เพิ่มเพื่อน ด้านล่าง เพื่อสอบถามทางไลน์ หรือ อีเมล์: info@drvitasna.com