นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ เป็นหน่วยการแพทย์ที่แยกย่อยมาจาก แผนก สูติ – นรีเวช ซึ่งส่วนใหญ่จะให้การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษา ปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และปัญหาเนื่องจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือภาวะกระบังลมหย่อน

เกี่ยวกับนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน 

สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่ออวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ได้แก่ มดลูก, ผนังช่องคลอด หรือทั้งสองอย่าง หย่อนลงมาจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ภายในช่องคลอด หรือในบางรายอาจหย่อนออกมานอกช่องคลอด

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ปัจจุบันสามารถแบ่งแนวทางการรักษา ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือภาวะกระบังลมหย่อน ออกเป็น 5 วิธีหลักๆ ด้วยกัน

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ภาวะปัสสาวะเล็ด ในคุณผู้หญิง

สาเหตุของปัสสาวะเล็ด เวลามีการไอ, จาม, หรือออกกำลังกาย เกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งเส้นเอ็นที่พยุงอวัยวะ ในอุ้งเชิงกราน ของผู้หญิงอ่อนแอลง ทำให้อวัยวะในอุ้งเชิงกราน เกิดการเคลื่อนตัวลงจากตำแหน่งปกติ

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่ม 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด

ศัลยกรรมนรีเวชเวชทางเดินปัสสาวะขึ้นอยู่กับ แพทย์ และตัวผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งมีความสำคัญเท่าๆ กัน คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ข้อควรทราบ ก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

• ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัด นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

รายการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มีดังนี้

1) การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดด้วยวิธี TVT-O

2) การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดด้วยวิธี MiniArc

3) การผ่าตัดด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

4) การผ่าตัดด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง

การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด ในเวลาที่มีการไอ, จาม, ออกกำลังกาย หรือยกของหนัก เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย อัตราความสำเร็จสูงถึงกว่า 95 % คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

• คำแนะนำเหลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

• ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลัง การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

• ราคาผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยโดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc 

 คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษา ภาวะปัสสาวะเล็ด แบบใหม่ชนิดหนึ่ง ที่มีความปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ใช้พื้นที่ในการผ่าตัดน้อยที่สุด มีอัตราความสำเร็จ 85% -90% คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

• คำแนะนำหลัง การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc

• ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลัง การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสาวะ MiniArc

การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

 การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด คือ การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะบกพร่องของผนังช่องคลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษา ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือกระบังลมหย่อน

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• ขั้นตอนก่อน การผ่าตัดตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

• คำแนะนำเกี่ยวกับหลัง การผ่าตัดตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

• ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลัง การผ่าตัดตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

• ราคาผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

 

การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง 

เป็นการผ่าตัดโดยการใช้แผ่นพยุง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของผนังช่องคลอดที่หย่อนยาน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอด ซึ่งจะช่วยให้อาการที่เกิดจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนชนิดรุนแรง ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะและภาวะลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงหย่อนให้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะช่วยทำให้ผนังช่องคลอดแข็งแรงขึ้นด้วย

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• คำแนะนำหลัง การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุุง

• คำถามบ่อยเกี่ยวกับ การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง 

• ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลัง การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง

ติดต่อเรา สายด่วน 084 730 6555 ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลยันฮี หรือ อีเมล์: info@drvitasna.com