การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ คือ วิธีการผ่าตัดกระชับช่องคลอด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะบ่นว่าช่องคลอดหลวม ซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกไม่เหมือนเดิมระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลางแพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา–คือการทำความเข้าใจและรับฟัง รวมทั้งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

มีคำถามมากมาย เกี่ยวกับการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชหรือศ้ลยกรรมจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิง แต่ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะถาม เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่เหมาะสมที่จะพูดถึง

ศูนย์จุดซ่อนเร้นศูนย์จุดซ่อนเร้น

ความงาม เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคล ต่างคนต่างก็มีรสนิยมแตกต่างกันออกไป หากความงามนั้นเสริมความสุขและความมั่นใจในชีวิตคู่ได้—จะเลือกไหม ?— แม้ต้องแลกกับการเจ็บตัว

จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 

ผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ใน โรงพยาบาลยันฮี ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 สิงหาคม 2560

รายการผ่าตัด

รวมจำนวน

 

1)- ผ่าตัดตกแต่งด้านหน้า-หลังช่องคลอด และผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด (TVT-O and Mini-ARC)

  861

2)-ผ่าตัดตกแต่งด้านหลังช่องคลอด(รีแพร์) และ เลเซอร์กระชับช่องคลอด

4,335

3)-ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

     -และ ฉีดเสริมจีสปอท และ ฉีดสารเติมเต็มแคมใหญ่หรือหัวหน่าว 

    -และ ผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี และ ผ่าตัดตกแต่งปากชองคลอด 

   -และ ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ และ ผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่หรือหัวหน่าวหลังการฉีดซิลิโคน 

    -และ เลเซอร์ลดความคลํ้าอวัยวะเพศหรือขาหนีบ และ ทำเลเซอร์กระชับแคมใหญ่ โดยไม่ต้องผ่าตัด 

5,053

 

รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะทั้งหมด

 

 

10,249

4)- ผ่าตัดมดลูก และผ่าตัดทางนรีเวชด้นอื่นๆ

1,030

5)-ผ่าคลอด

   103

   

จำนวนรวมทั้งหมดของการผ่าตัด

11,382

 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มากว่า 10,000 รายการ จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง