จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 

ผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ในโรงพยาบาลยันฮี 

ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 สิงหาคม 2560


 

กลุ่มที่ 1 จำนวนรายการผ่าตัด 861 รายการ

bullet_tick1.1 ผ่าตัดตกแต่งด้านหน้า-หลังช่องคลอด

bullet_tick1.2 ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด (TVT-O และ Mini-ARC)

 


 

กลุ่มที่ 2 จำนวนรายการผ่าตัด 4,335 รายการ

bullet_tick2.1 ผ่าตัดตกแต่งด้านหลังช่องคลอด(รีแพร์)

bullet_tick2.2 เลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด

 


 

กลุ่มที่ 3 จำนวนรายการผ่าตัด 5,053 รายการ

bullet_tick3.1 ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

bullet_tick3.2 ฉีดเสริมจีสปอท และ ฉีดสารเติมเต็มแคมใหญ่หรือหัวหน่าว 

bullet_tick3.3 ผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี และ ผ่าตัดตกแต่งปากชองคลอด 

bullet_tick3.4 ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ และ ผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่หรือหัวหน่าวหลังการฉีดซิลิโคน 

bullet_tick3.5 เลเซอร์ลดความคลํ้าอวัยวะเพศหรือขาหนีบ และทำเลเซอร์กระชับแคมใหญ่ โดยไม่ต้องผ่าตัด 

 


รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะทั้งหมด 10,249 รายการ


 

กลุ่มที่ 4 จำนวนรายการผ่าตัด 1,030 รายการ

bullet_tick4.1 ผ่าตัดมดลูก

bullet_tick4.2 ผ่าตัดทางนรีเวชด้านอื่นๆ

 


 

กลุ่มที่ 5 จำนวนรายการผ่าตัด 103 รายการ

bullet_tick5.1 ผ่าตัดคลอดบุตร

 


รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้านนรีเวชทั้งหมด 11,382 รายการ


กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มากว่า 10,000 รายการ จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง