จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 

ผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ใน โรงพยาบาลยันฮี 

ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวมจำนวนผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ทั้งหมดรวม 11,285 รายการ


 

กลุ่มที่ 1 จำนวนรายการผ่าตัด แก้ไขกระบังลมหย่อน และ ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด รวม 823 รายการ

bullet_tick1.1 ผ่าตัดตกแต่งด้านหน้า-หลังช่องคลอด

bullet_tick• 1.2 ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด (TVT-O และ Mini-ARC)

 


 

กลุ่มที่ 2 จำนวนรายการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด และ เลเซอร์กระชับช่องคลอด รวม 4,585 รายการ

bullet_tick2.1 ผ่าตัดตกแต่งด้านหลังช่องคลอด(รีแพร์)

bullet_tick• 2.2 เลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด

 


 

กลุ่มที่ 3 จำนวนรายการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น รวม 5,877 รายการ

bullet_tick3.1 ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

bullet_tick• 3.2 ฉีดเสริมจีสปอท และ ฉีดสารเติมเต็มแคมใหญ่หรือหัวหน่าว 

bullet_tick• 3.3 ผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี และ ผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด 

bullet_tick• 3.4 ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ และ ผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่หรือหัวหน่าวหลังการฉีดซิลิโคน 

bullet_tick• 3.5 เลเซอร์ลดความคลํ้าอวัยวะเพศหรือขาหนีบ และทำเลเซอร์กระชับแคมใหญ่ โดยไม่ต้องผ่าตัด 

 


รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และ การผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ทั้งหมดรวม 11,285 รายการ


 

กลุ่มที่ 4 จำนวนรายการผ่าตัดทางด้านนรีเวชวิทยา รวม 1,030 รายการ

bullet_tick4.1 ผ่าตัดมดลูก

bullet_tick• 4.2 ผ่าตัดทางนรีเวชด้านอื่นๆ

 


 

กลุ่มที่ 5 จำนวนรายการผ่าตัดทางด้าน สูติศาสตร์ 103 รายการ

bullet_tick• 5.1 ผ่าตัดคลอดบุตร

 


รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้าน สูติ-นรีเวช + ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) + การผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งหมด 12,418 รายการ


กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ มากว่า 11,000 รายการ จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้าน ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง