คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฉีดเสริม G-Spot (FAQs about G-spot Augmentation)

Q: การฉีดเสริม G-Spot เจ็บไหม?

 • thumb_IMG_2423_1024bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot ไม่เจ็บ —การฉีดเสริม G-Spot กระทำในห้องผ่าตัด โดยการให้ยานอนหลับชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ เมื่อผู้ต้องการรับบริการหลับ แพทย์จึงจะฉีดยาชาที่บริเวณที่จะทําการฉีดเสริม G-Spot ผ่านเข็มที่เล็กมาก ก่อนที่จะฉีดเสริม G-Spot ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม่มีอาการเจ็บขณะที่ทำการฉีดเสริม G-Spot

Q: การฉีดเสริม G-Spot ใช้เวลานานเท่าไร?

 • bullet_tickโดยปกติแล้วขั้นตอนการฉีดเสริม G-Spot ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10 นาที
 • bullet_tickการเตรียมการสำหรับการฉีดเสริม G-Spot ได้แก่ การให้คำปรึกษา ซึ่งแพทย์จะจัดเตรียมรายละเอียด และให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง G-Spot ของคุณ การเซ็นใบแสดงความยินยอม การตรวจภายใน การประเมินและคํานวณตําแหน่งจุด G-Spot ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที

Q: การฉีดเสริม G-Spot มีผลยาวนานได้แค่ไหน ปลอดภัยไหม?

 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot มีผลอยู่ได้นานประมาณ 8-12 เดือน ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน
 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ

Q: การฉีดเสริม G-Spot ทำให้ฉันคลำพบจุด G-Spot ของฉันได้ง่ายขึ้นหรือไม่?

 • bullet_tickหลังการฉีดเสริม G-Spot –จะทําให้การสัมผัส เพื่อหาจุด G-Spot ของคุณสามารถทำให้ง่ายขึ้น

Q: ผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดเสริม G-Spot สามารถเคลื่อนตัวจากตำแหน่งเดิมได้หรือไม่ และฉันยังสามารถใช้ผ้าอนามัยแบบสอดได้หรือไม่?

 • bullet_tickหลังจากทำการฉีดเสริม G-Spot แล้วนั้น จุด G-Spot ของคุณยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot ไม่มีปัญหากับการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ภายหลังการฉีดเสริมจุด G-Spot

Q: หลังจากได้รับการฉีดเสริม G-Spot ครั้งแรกแล้ว ขั้นตอนต่อไปหรือการฉีดเสริม G-Spot ครั้งที่ 2 จะเร็วขึ้นหรือไม่?

 • bullet_tickขั้นตอนต่อไปหรือการฉีดเสริม G- Spot ครั้งที่ 2 นั้นเร็วกว่า เพราะว่าการประเมินและตําแหน่งของ G-Spot ทั้งหมด จะถูกบันทึกไว้ในประวัติของคุณ ขั้นตอนที่เหลือ ได้แก่ การฉีดเสริมจุด G-Spot เพียงอย่างเดียว

Q: การฉีดเสริม G-Spot ทำให้คุณคุ้นเคยกับ G-Spot ของคุณหรือไม่?

 • bullet_tickใช่ การฉีดเสริม G-Spot ทำให้คุณคุ้นเคยกับจุด G-Spot ของคุณมากขึ้น
 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot สามารถเพิ่มการรับรู้ของจุด G-Spot ซึ่งผลที่ได้จะแตกต่างกันในผู้หญิงแต่ละคน

Q: การฉีดเสริม G-Spot มีส่วนผสมของฮอร์โมนหรือไม่ มีผลกับประจำเดือนหรือไม่?

 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot คือ สารธรรมชาติและไม่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนชนิดใดทั้งสิ้น และการฉีดเสริม  G-Spot ไม่มีผลกับประจำเดือนของคุณ