คำแนะนําก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Pre-Operative Care Instructions for Cosmetic Gynecology Surgery)

 ข้อมูลที่ควรทราบ ก่อนการตัดสินใจทําศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

 • IMG_2389bullet_tickการทำผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในการผ่าตัดของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีผลคลาดเคลื่อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน การพิจารณาผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน
 • bullet_tickก่อนทำผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จะมีการซักประวัติ, ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจภายในเพื่อเช็คมะเร็งปากมดลูก ในผู้ที่ต้องการผ่าตัดที่พบมีการติดเชื้อในช่องคลอดก่อนผ่าตัด เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 
 • bullet_tickในวันที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เข้ารับคำปรึกษาก่อนเข้ารับการผ่าตัด กรุณานำสำเนารายการปัญหาทางการแพทย์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับจากแพทย์ที่ดูแลในเบื้องต้นจากที่ใดๆก็ตามมาที่โรงพยาบาล
 • bullet_tickแพทย์จะอธิบายรายละเอียดของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด, ขั้นตอนการผ่าตัด, ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดทั้งหมดโดยละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และไม่แนะนําให้ทําการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ได้ปรึกษากับคู่สมรส เพราะอาจเกิดปัญหากับคู่สมรส เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ ทําให้อาจมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกันได้ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องไม่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์ กรณีผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickซึ่งการเตรียมตัวที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรทราบก่อนการผ่าตัดคือ หลังการผ่าตัดผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรมีเวลาพักและหยุดการทํางาน  หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงภาวะท้องผูก เพื่อลดการเบ่งขณะขับถ่าย และควรพยายามเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันภาวะแผลแยกหรือแผลอักเสบ รวมทั้งพื่อช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น 
 • bullet_tickผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ควรพยายามงดออกกำลังกายบางชนิด ที่มีผลต่อการขยับของกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน อาทิ การวิ่ง, การเดินเร็ว, โยคะ, การว่ายน้ำหรือการซิทอัพ รวมทั้งต้องงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

 แพทย์จะทำการนัดหมาย ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชล่วงหน้า

 • bullet_tickก่อนการผ่าตัด ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จะได้พบกับแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ซึ่งวิสัญญีแพทย์จะทำการพูดคุยกับผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด และพิจารณาว่าวิธีระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดวิธีไหนเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมากที่สุด และชี้แจงขั้นตอนก่อนการเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickแจ้งแพทย์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เผชิญกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของ เช่น เริ่มไม่สบาย, มีไข้, เป็นหวัด, มีการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ, มีอาการท้องร่วงหรือมีภาวะติดเชื้ออื่นๆ ก่อนที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะเข้ารับการผ่าตัด

คำแนะนำในการใช้ยา ก่อนเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

1 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

 • bullet_tickหยุด ใช้ยาแอสไพริน และยาที่มีส่วนประกอบของแอสไพรินทั้งหมด (เช่น Anacin, Excedrin, Pepto-Bismol) ตรวจสอบยาลดไข้หรือแก้ปวดที่ข้างขวด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนประกอบของแอสไพริน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickหยุด สูบบุหรี่และ หยุด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่นั้นจะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดและรบกวนกระบวนการหายของแผลผ่าตัด และการดื่มแอลกอฮอล์จะลดประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อที่ให้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการผ่าตัด

2 วันก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

 • bullet_tickหยุดใช้ยาทั้งหมดดังต่อไปนี้ nonsteroidal anti-inflammatory (เช่น Etodolac [Lodine], Fenoprofen [Nalfon], Ibuprofen [Advil, Motrin, Nuprin], Ketorolac [Toradol], Maproxen [Aleve], Meclofenarnate [Meclomen], Mefenamic acid [Ponstel], Naproxen [Anaprox, Naprosyn] อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 เช้าในวันเข้ารับการผ่าตัด:

 • bullet_tickห้ามใช้ย digitalis (เช่น Crystodigin, Digoxin, Lanoxin)
 • bullet_tickถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดขับรถเป็นระยะทางไกลเพื่อมาผ่าตัด ห้ามรับประทาน ยาเบาหวาน antidiabetes medicines (e.g., chlorpropamide [Diabinese], glyburide [DiaBeta, Glynase, Micronase], glypizide [Glucotrol], tolazamide [Tolinase], tolbutamide [Orinase] และ ควรงดฉีด INSULIN ในตอนเช้า กรุณารับประทานยาตอนเช้าชนิดอื่นของผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตามปกติ
 • bullet_tickถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีนัดผ่าตัดตอนบ่าย อนุญาตให้จิบน้ำได้ และรับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายได้เล็กน้อย รวมทั้งให้รับประทานยาที่เคยรับประทานประจำตามปกติในช่วงเช้าตามกำหนดเวลาเดิม
 • bullet_tickกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ เช่น ยาพ่นสำหรับโรคหอบหืด ควรนำติดตัวไปที่โรงพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช อาจจะแต่งหน้าอ่อนๆ และไม่ควรปัดมาสคาร่า ในกรณีทาเล็บกรุณาล้างเล็บมือทั้งสองข้างก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ต้องถอดเครื่องประดับทั้งหมด, แหวนแต่งงานและแหวนอื่นๆ รวมทั้งต้องถอดสิ่งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้าน
 • bullet_tickกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช สวมคอนแทคเลนส์, แว่นตาหรือเครื่องช่วยฟัง กรุณานำกล่องหรือภาชนะใส่คอนแทคเลนส์ และน้ำยาสำหรับคอนแทคเลนส์ เพราะต้องถอดออกขณะที่เข้ารับการผ่าตัด

คำแนะนำสำหรับการงดอาหาร ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

8 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด:

 • bullet_tickห้ามกินอาหารแข็งใด ๆ รวมทั้งน้ำผลไม้ที่มีกาก (เช่น น้ำส้ม nectars) ห้ามดื่มของเหลวที่มีส่วนประกอบของนม, ครีมและเยลลี่
 • bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ยังคงสามารถดื่มนํ้า, ของเหลวที่ไม่มีกาก, น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก (เช่น แอปเปิ้ล องุ่น), ชาดำและกาแฟดำ ได้มากถึงแปดออนซ์จนกระทั่งถึง หกชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด
 • bullet_tickในผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่มีโรคอ้วน, โรคเบาหวาน, โรคไตวาย, โรคกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหาร หรืออาการแสบร้อนกลางอก ห้ามรับประทานอาหารหรือของเหลวไม่มีกาก รวมถึงน้ำ, น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก (เช่น แอปเปิ้ล องุ่น), ชาดำและกาแฟดำ เป็นเวลาแปดชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด ยกเว้นยาที่คุณต้องทานตามปกติ

 6 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มต้นการผ่าตัด:

 • bullet_tickห้ามรับประทานยาทุกอย่าง ในผู้ที่ต้องการจะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ต้องงดรับประทานอาหาร, เครื่องดื่ม หรืออะไรก็ตามทางปากในช่วงก่อนการผ่าตัด เหตุผลก็คือว่าเพื่อเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อาการคลื่นไส้หรืออาเจียนขณะที่หมดสติ ความเสี่ยงที่มีก็คือ อาเจียนของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดคุณอาจจะไหลเข้าไปในปอด ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคปอดบวม
 • bullet_tickเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาจจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องอยู่โรงพยาบาลนานต่อไปอีก และอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัด จึงเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องคอยบอกกับผู้เข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้รับประทานอะไรอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะเริ่มต้นการผ่าตัด เว้นแต่ว่าจะได้รับการแนะนำจากวิสัญญีแพทย์เป็นกรณีพิเศษ
ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดปกติ ผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช สามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 3-5 วัน ไม่มีความเสี่ยงในด้านขาดความรู้สึกการมีเพศสัมพันธ์ ควรมาพบแพทย์ตามนัด แพทย์จะนัดตรวจดูแผลหลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์