คำแนะนําก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

คำแนะนําก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

 

คำแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรทราบ ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ 

 • คำแนะนําก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์bullet_tickก่อนทำผ่าตัดก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ จะมีการซักประวัติ, ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจภายใน ในผู้ที่ต้องการผ่าตัดที่พบมีการติดเชื้อในช่องคลอดก่อนผ่าตัด เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 
 • bullet_tickในวันที่เข้ารับคำปรึกษาก่อนเข้ารับการผ่าตัด กรุณานำสำเนารายการปัญหาทางการแพทย์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่ได้รับจากแพทย์ที่ดูแลในเบื้องต้นจากที่ใดๆก็ตาม มาให้แพทย์ที่คุณเข้ารับคำปรึกษาด้วย 
 • bullet_tickแพทย์จะอธิบายรายละเอียดของการผ่าตัด เกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด, ขั้นตอนการผ่าตัด, ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรอ่านและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดชนิดนี้มีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในการผ่าตัดของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน การพิจารณาผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน
 • bullet_tick ไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และไม่แนะนําให้ทําการผ่าตัด ในกรณีที่ไม่ได้ปรึกษากับคู่สมรส เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ ทําให้อาจมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกันได้ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ต้องไม่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์ กรณีผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickซึ่งการเตรียมตัวที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรทราบคือควรมีเวลาพักและหยุดการทํางาน หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด 

คำแนะนําเกี่ยวกับการพบแพทย์ในวันผ่าตัด ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

 • bullet_tickก่อนการผ่าตัด ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จะได้พบกับแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ซึ่งวิสัญญีแพทย์จะทำการพิจารณาว่าวิธีระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด วิธีไหนเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมากที่สุด และชี้แจงขั้นตอนก่อนการเข้าห้องผ่าตัด
 • bullet_tickแจ้งแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด ถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด เผชิญกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เริ่มไม่สบาย, มีไข้, เป็นหวัด, มีการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ, มีอาการท้องร่วง หรือมีภาวะติดเชื้ออื่นๆ ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด

คำแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยา ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

1 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

 • bullet_tickหยุด ใช้ยาแอสไพริน และยาที่มีส่วนประกอบของแอสไพรินทั้งหมด (เช่น Anacin, Excedrin, Pepto-Bismol) ตรวจสอบยาลดไข้หรือแก้ปวดที่ข้างขวด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนประกอบของแอสไพริน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickหยุด สูบบุหรี่และ หยุด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่นั้นจะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดและรบกวนกระบวนการหายของแผลผ่าตัด และการดื่มแอลกอฮอล์จะลดประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อที่ให้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการผ่าตัด

2 วันก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

 • bullet_tickหยุดใช้ยาทั้งหมดดังต่อไปนี้ nonsteroidal anti-inflammatory (เช่น Etodolac [Lodine], Fenoprofen [Nalfon], Ibuprofen [Advil, Motrin, Nuprin], Ketorolac [Toradol], Maproxen [Aleve], Meclofenarnate [Meclomen], Mefenamic acid [Ponstel], Naproxen [Anaprox, Naprosyn] อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 เช้าในวันเข้ารับการผ่าตัด:

 • bullet_tickห้ามใช้ย digitalis (เช่น Crystodigin, Digoxin, Lanoxin)
 • bullet_tickถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดขับรถเป็นระยะทางไกลเพื่อมาผ่าตัด ห้ามรับประทาน ยาเบาหวาน antidiabetes medicines (e.g., chlorpropamide [Diabinese], glyburide [DiaBeta, Glynase, Micronase], glypizide [Glucotrol], tolazamide [Tolinase], tolbutamide [Orinase] และ ควรงดฉีด INSULIN ในตอนเช้า กรุณารับประทานยาตอนเช้าชนิดอื่นตามปกติ
 • bullet_tickถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มีนัดผ่าตัดตอนบ่าย อนุญาตให้จิบน้ำได้ และรับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายได้เล็กน้อย รวมทั้งให้รับประทานยาที่เคยรับประทานประจำตามปกติ ในช่วงเช้าตามกำหนดเวลาเดิม
 • bullet_tickกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจในโรคหอบหืด ควรนำติดตัวไปที่โรงพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด อาจจะแต่งหน้าอ่อนๆ และควรไม่ปัดมาสคาร่า ในกรณีทาเล็บ กรุณาล้างเล็บมือทั้งสองข้างก่อนข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ต้องถอดเครื่องประดับทั้งหมด, แหวนแต่งงานและแหวนอื่นๆ รวมทั้งต้องถอดสิ่งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้าน
 • bullet_tickกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด สวมคอนแทคเลนส์, แว่นตาหรือเครื่องช่วยฟัง กรุณานำกล่องหรือภาชนะใส่คอนแทคเลนส์ และน้ำยาสำหรับคอนแทคเลนส์ เพราะต้องถอดออกขณะที่เข้ารับการผ่าตัด

คำแนะนำเกี่ยวกับสำหรับการงดอาหาร ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

8 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด:

 • bullet_tickห้ามรับประทานอาหารแข็งใด ๆ รวมทั้งน้ำผลไม้ที่มีกาก (เช่น น้ำส้ม) ห้ามดื่มของเหลวที่มีส่วนประกอบของนม, ครีมและเยลลี่
 • bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ยังคงสามารถดื่มนํ้า, ของเหลวที่ไม่มีกาก, น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก (เช่น แอปเปิ้ล องุ่น), ชาดำและกาแฟดำ ได้มากถึงแปดออนซ์จนกระทั่งถึง หกชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด
 • bullet_tickในผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่มีโรคอ้วน หรือโรคเบาหวาน หรือ โรคไตวาย หรือ โรคกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหาร หรืออาการแสบร้อนกลางอก ห้ามรับประทานอาหาร หรือของเหลวไม่มีกาก รวมถึงน้ำ, น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก (เช่น แอปเปิ้ล องุ่น), ชาดำและกาแฟดำ เป็นเวลาแปดชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด ยกเว้นยาที่คุณต้องทานตามปกติ

 6 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มต้นการผ่าตัด:

 • bullet_tickห้ามรับประทานยาทุกอย่าง รวมทั้งต้องงดรับประทานอาหาร, เครื่องดื่ม หรืออะไรก็ตามทางปากอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะเริ่มต้นการผ่าตัด เหตุผลก็คือว่าเพื่อเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อาการคลื่นไส้หรืออาเจียนขณะที่หลับจากกำรให้ยาในช่วงผ่าตัด ความเสี่ยงที่มีก็คือ อาเจียนของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด อาจจะไหลเข้าไปในปอด ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคปอดบวม 

ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อน ถ้าผู้เข้ารับการผ่าตัดปฏิบัติตาม คำแนะนําก่อนและหลังการผ่าตัดทางนรีเวชทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์  โดยเคร่งครัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 3-5 วัน ไม่มีความเสี่ยงในด้านขาดความรู้สึกการมีเพศสัมพันธ์ ควรมาพบแพทย์ตามนัด แพทย์จะนัดตรวจดูแผลหลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์