คำแนะนําก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

1) คำแนะนําและข้อควรทราบ ก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนําก่อนการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

bullet_tickก่อนทำผ่าตัดจะมีการซักประวัติ, ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจภายในเพื่อเช็คมะเร็งปากมดลูก ในผู้ที่ต้องการผ่าตัดที่พบมีการติดเชื้อในช่องคลอดก่อนผ่าตัด เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 

bullet_tickในวันที่เข้ารับคำปรึกษาก่อนเข้ารับการผ่าตัด กรุณานำสำเนารายการปัญหาทางการแพทย์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่ได้รับจากแพทย์ที่ดูแลในเบื้องต้นจากที่ใดๆ ก็ตาม มาให้แพทย์ที่คุณเข้ารับคำปรึกษาด้วย

bullet_tickแพทย์จะอธิบายรายละเอียดของการผ่าตัด เกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด, ขั้นตอนการผ่าตัด, ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรอ่านและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และไม่แนะนําให้ทําการผ่าตัด ในกรณีที่ไม่ได้ปรึกษากับคู่สมรส เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ ทําให้อาจมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกันได้ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ต้องไม่ตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัด ต่อทารกในครรภ์ กรณีผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในการผ่าตัดของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด

bullet_tickกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน การพิจารณาผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน

bullet_tickซึ่งการเตรียมตัวที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรทราบก่อนการผ่าตัดคือ ควรมีเวลาพักและหยุดการทํางาน  หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด

2) คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

• 2 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

bullet_tickหยุด สูบบุหรี่และ หยุด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่นั้นจะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือด และรบกวนกระบวนการหายของแผลผ่าตัด และการดื่มแอลกอฮอล์จะลดประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อที่ให้ ในการป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการผ่าตัด

• 1 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

bullet_tickหยุดใช้ยาแอสไพริน และยาที่มีส่วนประกอบของแอสไพรินทั้งหมด (เช่น Anacin, Excedrin, Pepto-Bismol) ตรวจสอบยาลดไข้หรือแก้ปวดที่ข้างขวด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนประกอบของแอสไพริน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickหยุดใช้ยา nonsteroidal anti-inflammatory ทั้งหมดดังต่อไปนี้ เช่น Etodolac, Fenoprofen, Ibuprofen, Motrin, Ketorolac, Maproxen , Meclofenarnate, Ponstan, Naproxen  

• เช้าในวันเข้ารับการผ่าตัด :

bullet_tickถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดขับรถเป็นระยะทางไกลเพื่อมาผ่าตัด ห้ามรับประทาน ยาเบาหวาน และ ควรงดฉีด INSULIN ในตอนเช้า กรุณารับประทานยาตอนเช้าชนิดอื่นตามปกติ

bullet_tickถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีนัดผ่าตัดในตอนบ่าย อนุญาตให้จิบน้ำเปล่าได้ และรับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายได้เล็กน้อย รวมทั้งให้รับประทานยาที่เคยรับประทานประจำตามปกติ ในช่วงเช้า (ประมาณเวลาไม่เกิน 07.00 น.) 


:: หัวข้อที่น่าสนใจ ::

แนวทางการรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

เกี่ยวกับภาวะปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O


3) คำแนะนำเกี่ยวกับการงดน้ำและอาหาร ก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

• 8 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด:

bullet_tickห้ามรับประทานอาหารแข็งใด ๆ รวมทั้งน้ำผลไม้ที่มีกาก (เช่น น้ำส้ม nectars) ห้ามดื่มของเหลวที่มีส่วนประกอบของนม, ครีมและเยลลี่

bullet_tickในผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่มีโรคอ้วน, โรคเบาหวาน, โรคไตวาย, โรคกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหาร หรืออาการแสบร้อนกลางอก ห้ามรับประทานอาหารหรือของเหลวไม่มีกาก รวมถึงน้ำเปล่า, น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก (เช่น แอปเปิ้ล องุ่น), ชาดำและกาแฟดำ เป็นเวลาแปดชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัด ยกเว้นยาที่คุณต้องทานตามปกติ

• 6 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มต้นการผ่าตัด:

bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ยังคงสามารถดื่มนํ้าเปล่าได้, สามารถทานยาที่คุณต้องทานตามปกติ และของเหลวหรือน้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก (เช่น แอปเปิ้ล องุ่น) รวมทั้งชาดำและกาแฟดำ ได้มากถึงแปดออนซ์

bullet_tickห้ามรับประทานอาหาร, เครื่องดื่มที่มีกากหรืออะไรก็ตามทางปาก เหตุผลก็คือว่าเพื่อเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อาการคลื่นไส้หรืออาเจียนขณะที่หลับจากกำรให้ยาในช่วงผ่าตัด ความเสี่ยงที่มีก็คือ อาเจียนของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด อาจจะไหลเข้าไปในปอด ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคปอดบวม 

bullet_tickเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาจจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการผ่าตัด ต้องอยู่โรงพยาบาลนานต่อไปอีก และอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องคอยบอกกับผู้เข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าต้องงดรับประทานอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะเริ่มต้นการผ่าตัด เว้นแต่ว่าจะได้รับการแนะนำจากวิสัญญีแพทย์เป็นกรณีพิเศษ

4) คำแนะนำในวันนัดผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

bullet_tickกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ เช่น ยาพ่นสำหรับโรคหอบหืด ควรนำติดตัวไปที่โรงพยาบาล ในวันที่จะเข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรอาบน้ำและสระผม อาจจะแต่งหน้าอ่อนๆ และไม่ควรปัดมาสคาร่า ในกรณีทาเล็บ กรุณาล้างเล็บมือทั้งสองข้างก่อนเข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรถอดเครื่องประดับทั้งหมด, แหวนแต่งงานและแหวนอื่นๆ รวมทั้งต้องถอดสิ่งของมีค่าต่างๆ ไว้ที่บ้าน หากว่ามีชิ้นใดที่ไม่สามารถถอดออกได้ จะมีการแปะเทปกาวเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา กรณีที่มีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า

bullet_tickกรณีที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด สวมคอนแทคเลนส์, แว่นตาหรือเครื่องช่วยฟัง รวมทั้งฟันปลอม กรุณานำกล่องใส่คอนแทคเลนส์และฟันปลอม รวมทั้งน้ำยาสำหรับคอนแทคเลนส์ เพราะต้องถอดออกขณะที่เข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickแจ้งแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด ถ้าผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด เผชิญกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เริ่มไม่สบาย, มีไข้, เป็นหวัด, มีการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ, มีอาการท้องร่วง หรือมีภาวะติดเชื้ออื่นๆ ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด

5) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อน ถ้าผู้เข้ารับการผ่าตัดปฏิบัติตาม คำแนะนําก่อนและหลังการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ โดยเคร่งครัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 5-7 วัน ไม่มีความเสี่ยงในด้านขาดความรู้สึกการมีเพศสัมพันธ์ ควรมาพบแพทย์ตามนัด แพทย์จะนัดตรวจดูแผลหลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์