คำแนะนำหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ (Cosmetic Gynecology Surgery by Laser)

1) การประคบเย็นและการสัมผัสน้ำ หลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 • bullet_tickthumb_IMG_2477_1024ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดตกแต่งแคมโดยเลเซอร์ การประคบเย็น เพื่อลดบวมด้วย cold pack ทําได้ แต่ไม่แนะนําให้ประคบเย็นด้วยการใช้น้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก เพราะความชื้นและไอน้ำที่หยดจากถุงพลาสติก อาจก่อให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ง่ายขึ้น
 • bullet_tickในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ไม่ควรอาบน้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด สามารถอาบน้ำได้ 1-2 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน หลังการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด

  2) การปฏิบัติตัว หลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการอาการมึนงง, เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน จากการฉีดยานอนหลับหรือการดมยาสลบ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น
 • bullet_tickกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ไม่ต้องการนอนพักโรงพยาบาล หลังเสร็จจากการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี, สัญญาณชีพปกติ, หลังการตรวจบริเวณแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกจากแผลผ่าตัดมากผิดปกติ และเมื่อมีการถามตอบ–เพื่อทบทวนซํ้าอีกครั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด–แล้วผู้เข้ารับการผ่าตัดเข้าใจดี-ตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดได้ถูกต้อง–แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดกลับบ้านได้
 • bullet_tickในผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ บางรายที่แพทย์อาจจะแนะนําให้นอนพักโรงพยาบาล 1 คืน หลังการผ่าตัดมีความจำเป็นที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะไว้ เพื่อป้องกันอาการปัสสาวะลำบากหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี, สัญญาณชีพปกติ และหลังการตรวจบริเวณแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกจากแผลผ่าตัดมากผิดปกติ แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดกลับไปนอนพักสังเกตอาการต่อที่ตึกผู้ป่วยใน
 • bullet_tickที่ตึกผู้ป่วยในผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ จะได้รับยาปฏิชีวนะพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด, ยาแก้อักเสบเพื่อบรรเทาอาการอักเสบและช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด และยาพาราเซตามอลแก้ปวด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมาก อาการปวดไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด

3) การปฎิบัติตัวในระยะเวลาพักฟื้น หลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 • bullet_tickเมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาปฏิชีวนะ, ยาแก้อักเสบ, ยาแก้ปวดพาราเซตามอล, ยาระบายเพื่อป้องกันภาวะท้องผูก และ/หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อสําหรับทําความสะอาดแผลผ่าตัด ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะควรรับประทานให้ครบทั้งหมด
 • bullet_tickในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์–วิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ภายใน 1-2 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆได้เล็กน้อย แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วงหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์แรก สำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรทําความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังอาบน้ำในตอนเช้าและก่อนนอนทุกครั้ง หลังจากนั้นเพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที
 • bullet_tickในช่วงหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์แรก สำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆเป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที หลังอาบน้ำในตอนเช้าและก่อนนอน เพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ อาจมีเลือดสีแดงจางๆออกจากช่องคลอดหรือออกจากแผลผ่าตัด ซึ่งอาจพบได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ควรสังเกตปริมาณเลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด กรณีมีเลือดออกมาก หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด, แผลผ่าตัดแดงบวมและมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาล เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ทุกราย การทำความสะอาดแผลผ่าตัดบริเวณปากช่องคลอดหลังปัสสาวะ สามารถทำได้โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และหลังการถ่ายอุจจาระ ควรทำความสะอาดโดยล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆให้แห้ง
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ทุกราย–ควรพยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นบริเวณแผลผ่าตัด งดการแช่น้ำอุ่น, งดการแช่น้ำในอ่างอาบน้ำหรือการว่ายน้ำในสระ เป็นเวลาประมาณ 4-6  สัปดาห์หลังการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ คุณสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด แต่ควรยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของหมักดองและงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วันหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆกลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องเดินมากๆและการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ทุกราย –ในช่วงระหว่าง 2 ถึง 4 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆกลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร และควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ทุกราย–ในช่วงระหว่าง 4 ถึง 6 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น และสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด เช่น การวิ่งออกกำลังกายหรือการเดินเร็ว, การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การออกกําลังกายโดยการยกนํ้าหนัก, การขี่จักรยาน, การเล่นโยคะและการซิทอัพ
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นเวลา 4-6  สัปดาห์ ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์ และควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดหรือผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดโดยเลเซอร์

4) อาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 • bullet_tickในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ อาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน จากการฉีดยาช่วยหลับหรือการดมยาสลบ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น
 • bullet_tickในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ อาจมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด, มีอาการบวม, คัน, ระคายเคืองและรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัดได้ ในกรณีที่มีอาการบวมที่แผลผ่าตัด, มีไข้, รู้สึกปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด
 • bullet_tickภาวะเลือดคั่ง หรือภาวะเลือดออกมากผิดปกติในระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด เนื่องจากบริเวณที่ผ่าตัดเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด อีกทั้งในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งแคมโดยเลเซอร์จะใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด ซึ่งมักมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามหลังจากการเดินมากๆหรือทำกิจกรรมต่างๆ 
 • bullet_tickในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการเกิดแผลแยกได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดจะถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด เพราะอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน ซึ่งได้แก่ การเดิน, การขึ้นลงบันไดหรือการทำกิจกรรมต่างๆทางกายภาพ ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด นอกจากนี้แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก
 • bullet_tickภาวะแผลอักเสบหรือแผลติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการผ่าตัดศัลยกรรมทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดบริเวณปากช่องคลอดและในช่องคลอด ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดถือเป็นสิ่งสําคัญ อย่างไรก็ตามกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะรับประทานเพิ่มเติม
 • bullet_tickซึ่งภาวะแผลติดเชื้อหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ มักพบในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง, ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน และผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะภูมคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว 
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์–ในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย อาจมีตกขาวคันมากกว่าปกติหลังการผ่าตัด เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดขึ้นได้ตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทานหลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

5) การตัดไหม หลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 • bullet_tickในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์–ไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัดเป็นไหมเส้นเล็กที่ละลายช้าภายใน 4-8 สัปดาห์ แต่พบว่าในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย อาจใช้เวลานานกว่าปกติไหมจึงจะละลายหมด ทำให้เกิดอาการคัน หรือระคายเคืองจากไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัด ในกรณีที่มีอาการคัน หรืออาการระคายเคืองมาก แนะนำให้รับประทานยาแก้แพ้ เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน หรือในกรณีของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ ควรเข้าพบแพทย์ เพื่อตัดไหมส่วนที่ยังไม่ละลาย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคือง

6) วันนัดหมาย หลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

bullet_tickพญ.วิทัศศนา จะนัดตรวจแผลผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในราว 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด หรือเมื่อเห็นว่าเหมาะสม อย่าลังเลที่จะ ติดต่อสอบถาม เราหากมีข้อสงสัย