คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง (Anterior Posterior Vaginal Repair with Mesh)

  การเกิดแผ่นพยุงโผล่หรือแผ่นพยุงยื่นออกจากช่องคลอด

 • shutterstock_326296865bullet_tickเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุด มักจัดว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง และสามารถรักษาได้ง่ายๆ ด้วยการผ่าตัดเล็ก
 • bullet_tickนวัตกรรมด้านแผ่นพยุงมีการพัฒนาขึ้น ผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้แผ่นพยุงแบบบาง ทำให้อัตราการโผล่ตัวของแผ่นพยุงลดลงถึงร้อยละ 50 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดด้วยเช่นกัน
 • bullet_tickเมื่อแผ่นพยุงโผล่ตัวออกจากช่องคลอด จะทำให้เกิดเลือดออกหรือมีอาการปวด การรักษาแบบประคับประคอง อาจใช้รักษาในกรณีเมื่อมีอาการไม่มากนัก เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะและ/หรือการทาครีมเอสโตรเจนที่บริเวณช่องคลอด
 • bullet_tickการผ่าตัดเอาแผ่นพยุงออกมีความจำเป็น เมื่อแผ่นพยุงโผล่ออกมาที่ช่องคลอด หรือเมื่ออาการปวดไม่ทุเลาลงด้วยการรักษาแบบประคับประคอง ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็ก เพื่อตัดหรือเล็มแผ่นพยุงที่โผล่ออก

 การเกิดแผ่นพยุงเคลื่อนตัวไปยังกระเพาะปัสสาวะหรือลําไส้ใหญ่

 • bullet_tickจำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข อาการที่พบ ได้แก่ อาการปวดกระเพาะปัสสาวะ ปัสสาวะมีเลือดปน, เกิดการติดเชื้อเรื้อรังในทางเดินปัสสาวะ, ระบบการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ ,อาการปัสสาวะราด, ปวดปัสสาวะบ่อย รวมทั้งมีอาการปวดเวลาขับถ่ายปัสสาวะ
 • bullet_tickมีรูทะลุเกิดขึ้นทําให้มีปัสสาวะหรืออุจจาระไหลออกทางช่องคลอด, อุจจาระมีเลือดปน, มีฝีในช่องคลอด, มีอาการปวดในลำไส้ใหญ่หรืออาการติดเชื้ออื่นๆทั่วร่างกาย ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขโดยเร็ว

เกิดอาการปวดช่องคลอด ปวดขา และ/หรือสะโพก

 • bullet_tickสามารถเกิดขึ้นได้ หากวางแผ่นพยุงตึงเกินไปหรือมีแรงดึงจากแผ่นพยุงไปยังกล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทในอุ้งเชิงกราน ซึ่งโดยทั่วไปแพทย์มักจะพยายามวางแผ่นพยุงให้ไม่มีแรงตึง (mesh tension-free) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวนี้
 • bullet_tickอย่างไรก็ตามพบว่า ไม่ว่าแพทย์จะวางแผ่นพยุงอย่างระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม บางครั้งก็ยังคงมีภาวะแทรกซ้อน ที่ทําให้มีอาการปวดเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากมีอาการแทรกซ้อนดังกล่าวนี้เกิดขึ้น การรักษาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสามารถทำได้ โดยการผ่าตัดเพื่อนำแผ่นพยุงที่เป็นสาเหตุของอาการปวดออกไป

 เกิดอาการปวดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์

 • bullet_tickเกิดขึ้นเมื่อวางแผ่นพยุงตึงกินไป หรือใช้แผ่นพยุงผิดวิธี ทำให้กล้ามเนื้อเกิด “แรงตึง” ทำให้มีอาการปวดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์  ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้กับการผ่าตัดทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับช่องคลอด ไม่ว่าจะมีการใช้แผ่นพยุงหรือไม่ก็ตาม
 • bullet_tickหากมีการตรวจบริเวณที่มีอาการปวด และพบว่าแผ่นพยุงที่วางไว้ตึงเกินไป เป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวด การรักษาอาจใช้การรักษาแบบประคับประคอง เช่น ในกรณีหากมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยที่อุ้งเชิงกราน อาจจะทําการฉีดยาแก้ปวด หรือการฉีดยาแก้อักเสบ แต่หากมีอาการปวดรุนแรงอาจจะจําเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข

เกิดการติดเชื้อส่งผลให้เกิดการทะลุของผนังช่องคลอด ทําให้มีปัสสาวะหรืออุจจาระไหลออกทางช่องคลอด

 • bullet_tickเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มีโอกาสพบได้น้อยมาก อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ มีไข้, มีการติดเชื้อ, มีหนองในช่องคลอด, มีอุจจาระหรือปัสสาวะไหลออกทางช่องคลอด ถือเป็นภาวะแทรกช้อนที่รุนแรง ซึ่งจําเป็นต้องทําการผ่าตัดนำแผ่นพยุงออก