คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวช  (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

โดย Lingo

ดิฉันได้อ่านบทความในเว็บไซต์ www.sheknows.com ที่ชื่อ “คำถามที่ควรพิจารณาในการเข้ารับคำปรึกษา เพื่อเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)” แล้วพลางคิดว่า “อื้ม ฉันจะพิจารณาคำถามเหล่านี้ เพื่อตัดสินใจเลือกแพทย์ที่จะเข้ารับการรักษา!”

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นแน่นอนว่า แพทย์ที่มีความชำนาญในด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ไม่ได้หาได้ง่ายๆ ดิฉันต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดิฉันต้องการแพทย์ที่เก่งและดูแลเอาใส่ดิฉันเป็นอย่างดี

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เป็นศัลยกรรมตกแต่งที่ได้รับการถกเถียงกันมากในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังต้องใช้เวลานานพอควร ในการตัดสินใจก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด การละเลยที่จะพิจารณาเลือกแพทย์ที่เก่งที่สุด รวมทั้งโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการผ่าตัด เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญมากสำหรับดิฉัน

ดิฉันเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรู้ดีว่า ไม่อาจเรียกคืนชิ้นส่วนแคมเล็กที่ผ่าตัดออกไปแล้วได้ แต่สิ่งนี้คือปัญหาที่กวนใจของดิฉันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว นี่ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของดิฉัน และถึงแม้จะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ อาจจะแย่บ้างแต่ก็ตัดสินใจแล้วค่ะ

การเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยาก มื่ออ้างถึงคำถาม 10 ประการ จากบทความที่ดิฉันได้อ่านไปแล้วนั้น ต่อไปนี้จัดเป็นคำถามพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ที่ถึงแม้จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่ดิฉันจะใช้เพื่อถามตัวเอง รวมทั้งแพทย์ที่ดิฉันต้องการให้การผ่าตัด  ก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดที่พิถีพิถันและซับซ้อนนี้

 1) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช  (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: แพทย์ที่จะทำการรักษาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ และเชี่ยวชาญด้านใด (ศัลยศาสตร์/นรีเวช/นรีเวชทางเดินปัสสาวะ) และคณะกรรมการรับรองทางการแพทย์ในประเทศนั้น ให้การรับรองแพทย์ท่านนั้นหรือไม่ ?

2) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: แพทย์ท่านนั้นมีประสบการณ์ทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช คิดเป็นร้อยละเท่าใด และมีประสบการณ์มานานเท่าใด ?

3) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: ในแต่ละเดือนแพทย์ท่านนั้น มีจำนวนการผ่าตัดเท่าใด?

4) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: โรงพยาบาลมีสิทธิพิเศษในการรักษา ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ ?

5) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: แพทย์ท่านนั้นเคยถูกการลงโทษทางวินัยจาก คณะกรรมการโรงพยาบาลหรือไม่ ?

6) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: ภาวะแทรกซ้อนใด ที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา และมีความถี่ในการเกิดเท่าใด ?

7) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: แพทย์ท่านนั้นเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดตลอดทั้งกระบวนการหรือไม่ ?

8) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: สิ่งที่ใช้ในการช่วยในการผ่าตัดมีการรับประกันและการรับรองหรือไม่ ?

9) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: นโยบายหลักเกี่ยวกับการรักษาภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตัดแก้ไขของคลินิกหรือโรงพยาบาลนั้น เป็นอย่างไรบ้าง ?

10) คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

bullet_tickQ: มีทางเลือกอื่นๆในการรักษา ที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ ?

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ดังกล่าวนี้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ควรพิจารณา แพทย์ควรตอบคำถามทั้งหมดด้วยความเต็มใจ แล้วผู้ป่วยจะได้คลายความกังวล และเข้ารับการผ่าตัดได้ด้วยความมั่นใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก