ความเสี่ยง, อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดยกมดลูก

 1) อาการมึนงงและอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด หลังการผ่าตัดยกมดลูก

 • bullet_tickหลังการผ่าตัดยกมดลูก ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับเข้าหลอดเลือดดํา ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น
 • shutterstock_284086901bullet_tickในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัดยกมดลูก ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดมีการเย็บดึงเอ็นที่ยึดปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างมาเย็บติดกับเอ็นบุผนังหน้าท้องทั้ง 2 ข้าง ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระจากภาวะท้องผูก โดยการรับประทานยาระบาย
 • bullet_tickเมื่อกลับบ้านวิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัดยกมดลูก ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในระยะ 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งควรนอนพักสังเกตอาการ เพื่อลดอาการปวดอันเนื่องมาจากภาวะอักเสบของแผลผ่าตัด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) ภาวะเลือดคั่งหรือเลือดออกมากผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดยกมดลูก

 • bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดยกมดลูก มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการเกิดแผลแยกแล้วทำให้เกิดเลือดออกมากผิดปกติได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก แพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมทางกายภาพต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในระยะ 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดยกมดลูก มีเลือดออกมากชุ่มผ้ากอซ หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

3) การเกิดแผลแยก, แผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดยกมดลูก

 • bullet_tickในการผ่าตัดยกมดลูก การอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัดเป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีภาวะติดเชื้อก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ
 • bullet_tickการอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัดยกมดลูก เป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีภาวะติดเชื้ออยู่ใก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว ในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำหรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะรับประทานเพิ่มเติมและเสียค่ายาตามจริง

4) เกิดเชื้อราภายในช่องคลอด หรือมีตกขาวมากกว่าปกติ หลังการผ่าตัดยกมดลูก

 • bullet_tickหลังในการผ่าตัดยกมดลูก ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

5) อาการปวด อาการปวดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หลังการผ่าตัดยกมดลูก

 • bullet_tickอาการปวดช่องคลอด, อาการปวดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ สามารถเกิดขึ้นหากการเย็บดึงเอ็นที่ยึดปีกมดลูกกับเอ็นบุผนังหน้าท้องตึงเกินไป ซึ่งหากมีอาการแทรกซ้อนดังกล่าวนี้เกิดขึ้น การรักษาสามารถทำได้โดยการรักษาแบบประคับประคอง เช่น ในกรณีหากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยที่อุ้งเชิงกราน อาจจะทําการฉีดยาแก้ปวดหรือแก้อักเสบ แต่หากมีอาการรุนแรง อาจจะจําเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข โดยการตัดไหมที่เย็บยึดเอ็นที่ปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างไว้ออกบางส่วนหรือตัดออกทั้งหมด

6) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก

 • bullet_tickการผ่าตัดยกมดลูกมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลหรือความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้แก่ ความรุนแรงของความหย่อนยานของมดลูก และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดยกมดลูก มีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง