ความเสี่ยง, อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดตกแต่งลดขนาดหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  1) อาการมึนงง หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  • thumb_IMG_2531_1024bullet_tickหลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จากการดมยาสลบ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น

2) อาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  • bullet_tickในระยะ 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการปวด, บวมและรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมาก หรืออาการปวดไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด
  • bullet_tickเมื่อกลับบ้านวิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในระยะ 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งควรนอนพักสังเกตอาการ เพื่อลดอาการปวดอันเนื่องมาจากภาวะอักเสบของแผลผ่าตัด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

3) ภาวะเลือดคั่งหรือภาวะเลือดออกมากผิดปกติ ในระหว่างหรือหลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  • bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) ซึ่งมักมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามหลังจากการเดินมากๆ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
  • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) มีความเสี่ยงค่อนข้างมากต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดแผลแยก ซึ่งทำให้เกิดเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากบริเวณหัวหน่าวเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมทางกายภาพต่างๆที่เคยทำเป็นประจา ในระยะ 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์
  • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

4) การเกิดแผลแยก, แผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  • bullet_tickในการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) การป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้การเกิดภาวะแผลผ่าตัดเชื้อและการเกิดภาวะแผลแยกหลังการผ่าตัดอาจพบได้พบได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งมักพบในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะติดเชื้อก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำหรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

5) เกิดเชื้อราภายในช่องคลอดหลังการผ่าตัด หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  • bullet_tickหลังในการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)  ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา 

6) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

  • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) มีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลหรือความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของหัวหน่าวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เช่น กรณีหัวหน่าวมีขนาดไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง, เคยผ่าตัดหรือเคยดูดไขมันที่หัวหน่าวมาก่อน สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดแก้ไข และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
  • bullet_tickกรณีการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) มีผลคลาดเคลื่อน การพิจารณาผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน กรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนและมีการพิจารณาผ่าตัดแก้ไข ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง