ความเสี่ยง, อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 1) อาการมึนงงและอาการปวดแผล หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • shutterstock_97960106bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับเข้าหลอดเลือดดํา ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่จะรู้สึกดีขึ้น
 • bullet_tickอาการปวดตึงที่แผลผ่าตัด อาจพบได้ในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc ซึ่งโดยทั่วไปจะหายเป็นปกติใน 1 สัปดาห์ ซึ่งแพทย์จะจัดยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบให้รับประทาน ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการ ควรงดทำงานหนัก เนื่องจากจะทำให้แผลผ่าตัดอักเสบและปวดแผลมากขึ้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ ระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc  มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

3) การเกิดแผลแยก, เกิดภาวะแผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • bullet_tickในการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการแยกของแผลผ่าตัดได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้นและอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • bullet_tickการอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมและเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

4)  มีตกขาวมากผิดปกติหรือมีเชื้อราภายในช่องคลอด หลังการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc อาจมีตกขาวสีเหลืองเข้ม, ตกขาวมีสีคล้ายหนองนาน 6-8 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดโปรดไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจากภายในช่องคลอดจะเต็มไปด้วยสารคัดหลั่งในช่องคลอด รวมทั้งแบคทีเรียต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดและไหมที่เย็บแผลผ่าตัด ซึ่งไหมที่ใช้ในการเย็บซ่อมช่องคลอดเป็นไหมละลายช้า ทั้งนี้ต้องใช้เวลานาน 6-8 สัปดาห์ ที่ไหมที่เย็บแผลผ่าตัดจะละลายหมด ซึ่งเมื่อไหมละลายหมดและแผลผ่าตัดหายดีแล้ว อาการดังกล่าวจะหายเป็นปกติ ยกเว้นในกรณีตกขาวมีกลิ่นเหม็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องได้รับยารับประทานเพิ่มเติม
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

5) การเกิดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและท่อปัสสาวะ หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • bullet_tick ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มีโอกาสพบได้น้อยมาก อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ มีไข้, มีหนองหรือมีปัสสาวะไหลออกทางช่องคลอด ซึ่งจําเป็นต้องทําการผ่าตัดนำแผ่นเทปพยุงออก ดังนั้นหากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีสารคัดหลั่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะจากช่องคลอด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

6) การเคลื่อนของแผ่นเทปจากตําแหน่งที่ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • bullet_tickในกรณีที่มีการโผล่หรือเคลื่อนของแผ่นเทป MiniArc ไปจากบริเวณกึ่งกลางท่อปัสสาวะ (อาจพบได้ในกรณีทำผ่าตัดอื่นร่วมด้วย เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc ร่วมกับการผ่าตัด A-P รีแพร์ ) ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด หรืออาจทำให้เกิดภาวะปัสสาวะไม่ออกหลังผ่าตัด ทั้งนี้ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข

7) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

 • bullet_tickการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด MiniArc มีข้อจำกัดและไม่สามารถรับประกันผลความสำเร็จได้ 100% ทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม ที่จำเป็นต้องให้การรักษาภาวะของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติ ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tickในกรณีที่การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด MiniArc มีผลคลาดเคลื่อนหรือมีภาวะแทรกซ้อน การผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน