ความเสี่ยง, อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

1) อาการมึนงงและอาการปวดแผล หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • shutterstock_326826464bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จากการดมยาสลบ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น
 • bullet_tickในระยะ 24 ชั่งโมงแรกหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการปวดและรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมากไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด
 • bullet_tickเมื่อกลับบ้านผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระจากภาวะท้องผูก โดยการรับประทานยาระบาย เพื่อลดอาการปวดอันเนื่องมาจากการอักเสบของแผลผ่าตัด 
 • bullet_tickผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O จะมีอาการปวดตึงที่แผลผ่าตัดและต้นขาทั้งสองข้าง โดยเฉพาะในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด หลังจากนั้นโดยทั่วไปก็จะหายเป็นปกติ ซึ่งแพทย์จะจัดยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบให้รับประทาน ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรงดทำงานหนัก เนื่องจากจะทำให้แผลผ่าตัดอักเสบและส่งผลให้มีอาการปวดมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดและ/หรือต้นขาทั้งสองข้างมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ ระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

3) ภาวะปัสสาวะลําบากหรืออาการปัสสาวะไม่ออก หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tickซึ่งพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O โดยทั่วไปหลังการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 1 วันหลังการผ่าตัด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถปัสสาวะได้เอง หลังการถอดสายสวนปัสสาวะ
 • bullet_tickอย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายที่จําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะนานกว่า 1 วันหลังการผ่าตัด ซึ่งมักพบในผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O ที่ทำผ่าตัดร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด
 • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O ที่มีอาการปัสสาวะลำบากหลังผ่าตัด เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีปัสสาวะคั่งค้างในกระเพาะปัสสาวะ จําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะกลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะนัดถอดสายสวนปัสสาวะหลังจากการผ่าตัด 3-5 วัน

4) การเกิดแผลแยก, เกิดภาวะแผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tickในการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการแยกของแผลผ่าตัดได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้นและอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ  
 • bullet_tickการอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมและเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

5)  มีตกขาวมากผิดปกติหรือมีเชื้อราภายในช่องคลอด หลังการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O อาจมีตกขาวสีเหลืองเข้ม, ตกขาวมีสีคล้ายหนองนาน 6-8 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดโปรดอย่ากังวลใจ เนื่องจากภายในช่องคลอดจะเต็มไปด้วยสารคัดหลั่งในช่องคลอด แบคทีเรียต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดและไหมที่เย็บแผลผ่าตัด ทั้งนี้ไหมที่ใช้ในการเย็บซ่อมช่องคลอดเป็นไหมละลายช้า ซึ่งต้องใช้เวลานาน 6-8 สัปดาห์ ที่ไหมจะละลายหมด ซึ่งเมื่อไหมละลายหมดและแผลผ่าตัดหายดีแล้ว อาการดังกล่าวจะหายเป็นปกติ ยกเว้นในกรณีตกขาวมีกลิ่นเหม็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องได้รับยารับประทานเพิ่มเติม
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

6) การเกิดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและท่อปัสสาวะ หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tick ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ที่มีโอกาสพบได้น้อยมาก อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ มีไข้, มีหนองหรือปัสสาวะไหลออกทางช่องคลอด ซึ่งจําเป็นต้องทําการผ่าตัดนำแผ่นเทปพยุงออก ดังนั้นหากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีสารคัดหลั่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะจากช่องคลอด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

7) การเคลื่อนของแผ่นเทปจากตําแหน่งที่ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tickในกรณีที่มีการโผล่หรือเคลื่อนของแผ่นเทป TVT-O ไปจากบริเวณกึ่งกลางท่อปัสสาวะ (อาจพบได้ในกรณีทำผ่าตัดอื่นร่วมด้วย เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O  ร่วมกับการผ่าตัด A-P รีแพร์ ) ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด หรืออาจทำให้เกิดภาวะปัสสาวะไม่ออกหลังผ่าตัด ทั้งนี้ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข

8) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • bullet_tickการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O มีข้อจำกัดและไม่สามารถรับประกันผลความสำเร็จได้ 100% ทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม ที่จำเป็นต้องให้การรักษาภาวะของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติ ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tickในกรณีที่การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O มีผลคลาดเคลื่อนหรือมีภาวะแทรกซ้อน การผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน