ความเข้าใจโครงสร้างของอวัยวะเพศของผู้หญิง

 

 

โครงสร้างของอวัยวะเพศของผู้หญิง (Vulva)  
 
โครงสร้างของอวัยวะเพศของผู้หญิง (Vulva)  

 

 

โครงสร้างของอวัยวะเพศของผู้หญิง จะประกอบไปด้วย อวัยวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • bullet_tickอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก (Vulva) คือ ส่วนที่อยู่ด้านนอกของอวัยวะเพศหญิง รวมไปถึงผิวหนังที่ล้อมรอบแคมใหญ่, แคมเล็ก, ปุ่มคลิตอริส, ท่อปัสสาวะ และปากช่องคลอดที่นำไปสู่ช่องคลอด
  • bullet_tickเนินหัวหน่าว (Mons Pubis) คือ เนินเนื้อเยื่อชั้นไขมันที่อยู่ข้างหน้าบริเวณเชิงกราน
  • bullet_tickแคมใหญ่ (Labia Majora) เรียกชื่ออีกอย่างว่า แคมนอก คือ เป็นขอบแคมที่อยู่ด้านนอก ซึ่งขยายจากเนินหัวหน่าวล้อมรอบปากช่องคลอด 
  • bullet_tickแคมเล็ก (Labia Minora) เรียกชื่ออีกอย่างว่า แคมใน คือ เนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างแคมใหญ่ รวมกันที่มุมล่างที่ทางเข้าปากช่องคลอด และรวมกันด้านบนติดกับหนังคลุมปุ่มคลิตอริส 
  • bullet_tickคลิตอริส (Clitoris) คือ ปุ่มเล็กๆที่มีตำแหน่งอยู่เหนือปากช่องคลอด อยู่ด้านบนของแคมเล็ก ขนาดและรูปร่างของคลิตอริส จะมีขนาดแตกต่างระหว่างผู้หญิงด้วยกันเอง แต่โดยทั่วไปแล้วมีขนาดระหว่าง 1/8 ถึง 3/8 นิ้ว  
  • bullet_tickรูเปิดของท่อปัสสาวะ (Urethral Opening) คือ ช่องเล็กๆที่อยู่ใต้ปุ่มคลิตอริสและอยู่เหนือปากช่องคลอด เป็นที่-ที่ปัสสาวะไหลออกมาจากกระเพาะปัสสาวะ และเป็นช่องที่นำไปสู่ท่อปัสสาวะ
  • bullet_tickท่อปัสสาวะ ( Urethra) คือ เป็นท่อที่นำปัสสาวะออกมาจากกระเพาะปัสสาวะไปสู่ภายนอก
  • bullet_tickปากช่องคลอด (Vaginal Opening/Orifice) คือ ทางเข้าที่นำไปสู่ช่องคลอด
  • bullet_tickช่องคลอด (Vagina) คือ โครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนท่อ เชื่อมต่อกับมดลูกและปากมดลูก เพื่อออกไปนอกร่างกาย ช่องคลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่เป็นท่อยาว ที่อยู่ระหว่างท่อปัสสาวะและทวารหนัก ช่องคลอดเป็นช่องให้เลือดประจำเดือนไหลผ่านและใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นทางผ่านในการคลอดเด็กทารก