ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

รูปภาพก่อน-หลังการผ่าตัดก้อนที่อวัยวะเพศ

ที่ผ่าตัดโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรด อย่าคลิก รูปด้านล่าง ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี