แถลงข่าวการเปิดศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Opens Cosmetic Gynecology Center for Women)

edit-shutterstock_91579292

 

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวนิชชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ โรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลเตรียมแผนดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐ ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการค้าสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย โรงพยาบาลยันฮี ได้เปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการดังกล่าว โดยมุ่งเป้าให้บริการผู้หญิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เป็นแขนงหนึ่งของศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในสุภาพสตรีไทยและสุภาพสตรีทั่วโลก ดังนั้นการเปิดให้บริการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จึงถือว่าเป็นการตอบรับนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ถูกเวลา อีกทั้งการเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จะเป็นตัวช่วยในการทำให้ โรงพยาบาลยันฮี ประสบความสำเร็จ ในการเป็นผู้นำของโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านความงามในประเทศไทย โดยการอำนวยความสะดวก เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ยึดหลักการให้บริการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ในทวีปเอเชีย

โรงพยาบาลยันฮี ได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องเลเซอร์เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จะถูกนำไปใช้ในการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดและรูปลักษณ์ภายนอกของอวัยวะเพศหญิง รวมทั้งมีการใช้เลเซอร์ในหัตถการใหม่ล่าสุด ซึ่งมีกระบวนการในการรักษาแบบใหม่โดยไม่มีแผลผ่าตัด ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลยันฮี ได้มีโอกาสให้บริการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาแล้วกว่า 20,000 หัตถการ

พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง ในฐานะสูติ-นรีแพทย์และหัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ด้านนรีเวชศาสตร์กับโรงพยาบาลยันฮี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเริ่มแรกได้ปฏิบัติหน้าที่-ที่ศูนย์สูติ-นรีเวช โดยการให้คำปรึกษาและการผ่าตัดทางด้านนรีเวช พร้อมกับให้บริการทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เช่น ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก, ศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์), ศัลยกรรมแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดเวลา ไอ, จาม, ศัลยกรรมแก้ไขและฟื้นฟูแคมใหญ่ที่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ทั้งนี้พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้มีโอกาสให้บริการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาแล้วกว่า 10,000 หัตถการ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ให้บริการทางแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย โดยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ ซึ่งโรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผ่าตัดของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ดังนั้นการเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จึงถือได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลยันฮี ในการเป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์ความงามครบวงจร ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการทำให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้มีการขยายตัวขึ้นอย่างมาก

 

Dr Vitasna with Dr. Supot2

วันแถลงข่าวเปิดศูนย์จุดซ่อนเร้น นพ.สุพจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ โรงพยาบาลยันฮี
พญ.วิทัศศนา หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และ นพ.สุธน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์