การอบรมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

(Advanced Cosmetic-Plastic Gynecology Workshop)

 

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ (Professor Ostrzenski) ได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง 38 CME credit พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลผู้ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีศัลยแพทย์ทางนรีเวช, ศัลยแพทย์ทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ, ศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงาม, แพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

ทั้งนี้รวมทั้งพยาบาลและผู้ช่วยแพทย์ก็ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ การอบรมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูงด้วย เพื่อความรู้และความเข้าใจในด้านการรักษาและการดูแลผู้ป่วย ศาสตราจารย์ อดัม ออสเตร็ซ์นสกี้ พ.บ., ปร.ด.และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เป็นศัลยแพทย์ทางนรีเวชที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลจากผลงานในการพัฒนาการผ่าตัดด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อฟื้นฟูอวัยวะเพศหญิง ในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชแบบใหม่ รวมทั้งการเขียนหนังสือทางวิชาการด้านการแพทย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือวิชาการด้านการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมานั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ซึ่งผลงานของศาสตราจารย์ออสเตร็ซ์นสกี้ อันได้แก่ การศึกษาทางคลินิก, บทความเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์ทางคลินิกและการฝึกอบรมแพทย์ นำมาซึ่งชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ รวมทั้งได้รับการยอมรับในแวดวง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชอีกด้วย

การทุ่มเทของศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้เป็นที่ยกย่อง และเป็นการวางรากฐานให้แก่ศาสตร์ทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง และ นพ. สุชาย ตัณฑวิเชียร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ซึ่งนับเป็นความคุ้มค่าในการเดินทางอันยาวนานจากเอเชียไปยังอเมริกา

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ โดย นพ. เดวิด แมทล็อก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และเป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกอีกท่านหนึ่ง พญ. วิทัศศนา จึงเป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองจาก สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐ อเมริกา

จึงถือได้ว่า พญ. วิทัศศนา เป็นแพทย์ด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้นี้ พญ. วิทัศศนา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมความก้าวหน้าต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชอย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คุณผู้หญิง

คำนิยมเกี่ยวกับการประชุมการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

ที่จัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้   โดย พญ. วิทัศศนา 

เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก ที่ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ดิฉันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการฝึกฝนและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ในด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ เป็นผู้ให้ความรู้ที่เก่งและสุภาพมาก ท่านได้เตรียมการฝึกอบรมอย่างตั้งใจ และถ่ายทอดความรู้ด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงามอย่างเต็มที่ ในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนั้น ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญทางด้านกายวิภาคศาสตร์, ความผิดปกติในบริเวณอวัยวะเพศของผู้หญิง และเทคนิคการผ่าตัดรักษา รวมทั้งสอนเราถึงนวัตกรรมการรักษาแนวใหม่

จากประสบการณ์ถึง 23 ปีของดิฉัน ทำให้ดิฉันเชื่อว่า ดิฉันเป็นหนึ่งในสูติ-แพทย์ที่มีประสบการณ์ด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยศาสตราจารย์ออสเตร็ซ์นสกี้

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง และเดินทางกลับมายังประเทศไทยนั้น ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำเทคนิคการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้มาจาก ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของดิฉัน ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและความมีนํ้าใจของ ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการรักษาผู้ป่วย เมื่อใดก็ตามที่ดิฉันต้องการ

 

พญ. วิทัศศนา และ นพ.สุชาย รับมอบเกียติบัตรจาก ศาสตราจารย์ อดัม ออสเตร็ซ์นสกี้ ในการอบรมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

พญ. วิทัศศนา และ นพ.สุชาย รับมอบเกียติบัตรจาก ศาสตราจารย์ อดัม ออสเตร็ซ์นสกี้ ในการอบรมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง