การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 

การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

จากประสบการณ์กว่า 29 ปีในการทำงานของดิฉัน และ 19 ปีในการทำงานทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ทำให้ดิฉันเชื่อว่า ดิฉันเป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์ ในสาขาต่างๆทั้งในและนอกประเทศ

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละครั้งและเดินทางกลับมาทำงานนั้น ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพ และความมีนํ้าใจของวิทยากรแต่ละท่านที่ดิฉันได้เข้ารับการฝึกอบรม และดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำเทคนิคการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้มา มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยของดิฉัน