การฝึกอบรมที่สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา

(Dr. Vitasna an associate of the Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America)

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554  พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรม ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ กับ นพ. เดวิด แมตล็อก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ของสถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เนื่องจากมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เข้ามารับการรักษากับ พญ. วิทัศศนา เนื่องจากความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอันละเอียดอ่อนของพวกเธอ กล่าวคือแคมในมีขนาดใหญ่ และยื่นย้อยออกมาจนโผล่พ้นแคมนอก

นอกจากนี้พวกเธอก็ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ ที่มีปัญหาเนื่องจาก ภาวะช่องคลอดหลวมหรือภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ดังนั้น พญ. วิทัศศนา จึงตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ (LVR ®)

  • เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงหรือความตึงของกล้ามเนื้อช่องคลอด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงหรือความตึงของกล้ามเนื้อบริเวณปากช่องคลอดอีกด้วย

ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ (DLV ®)

  • มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างของอวัยวะเพศที่อยู่บริเวณปากช่องคลอด ซึ่งได้แก่ แคมเล็ก, แคมใหญ่, ฝีเย็บ รวมทั้งเยื่อพรหมจารี
  • โดยท่ามกลางนวัตกรรมใหม่นี้ก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่  พญ. วิทัศศนา มีความเห็นว่า เธอไม่ควรจะให้การรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเยียวยาความผิดปกติทางเพศเท่านั้น อาทิเช่น การไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ หรือเพื่อความพึงพอใจของคู่รักหรือสามี ซึ่งพญ. วิทัศศนา มีความเห็นว่าการผ่าตัดนั้น ควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพหรือความเจ็บปวดขณะมีกิจกรรมทางกายภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

ภารกิจของ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์

  • คือ “การทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการให้ความรู้ และทางเลือก รวมทั้งแนวทางในการรักษา” พญ. วิทัศศนา กล่าวว่า คุณผู้หญิงที่ต้องการผ่าตัด ควรเข้ามารับการปรึกษาด้วยตัวเอง เพราะการให้ความรู้อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่ต้องการผ่าตัด, การรับฟังปัญหา, การแนะนำแนวทางการผ่าตัดและการเข้ารับการผ่าตัด ควรเป็นการตัดสินใจโดยคุณผู้หญิงเอง

วันที่ 27 มีนาคม 2554 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว พญ. วิทัศศนา ได้รับเกียรติบัตรการฝึกอบรมและได้เข้าเป็นสมาชิกของ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นพ. เดวิด แมตล็อก

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นพ. เดวิด แมตล็อก 

 
พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ถ่ายรูปร่วมกับ นพ. เดวิด แมตล็อก ณ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ถ่ายรูปร่วมกับ นพ. เดวิด แมตล็อก ณ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์