การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดย TVT-O

การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดย TVT-O คืออะไร และช่วยแก้ปัญหาอะไร? 

ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O• การผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O (Tension-free Vaginal Tape Obturator)  คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษ าภาวะปัสสาวะเล็ด ในเวลาที่มีการ ไอ, จาม, ออกกำลังกาย หรือ ยกของหนัก เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย อัตราความสำเร็จสูงถึงกว่า 90%

• ในการผ่าตัดจะทำการผ่าตัด โดยการสอดแผ่นเทปสายคล้องท่อปัสสาวะ ออกมาทาง Obturator Foramen แล้วโผล่มาที่ต้นขาทั้งสองข้าง โดยเทปสายคล้องจะไม่มีการถูกเย็บเข้าไปในกล้ามเนื้อ, เอ็น หรือกระดูก ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่เรียกการผ่าตัดนี้ว่า “Tension Free Vaginal Tape Obturator” 

การแก้ไขปัสสาวะเล็ด เวลาไอ จาม ทำได้ 2 วิธี คือ

1) วิธีการไม่ผ่าตัด ได้แก่

bullet_tickการใส่ตัวพยุงในช่องคลอด (Vaginal Pessary)

bullet_tickการขมิบกล้ามเนื้อของช่องคลอด (Kegel Exercise) ซึ่งเป็นวิธีปลอดภัยที่สุด แต่ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 3-6 เดือน จึงจะได้ผลและผลที่ได้มีขีดจำกัด

bullet_tickการใช้เลเซอร์รักษา ภาวะ ไอ, จาม ปัสสาวะเล็ด แบบที่ไม่มีบาดแผล เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงาน ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะมาก่อน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น) โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเมืองไทย ที่เปิดให้บริการใช้เลเซอร์รักษา ภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ด แบบที่ไม่มีบาดแผล อย่างไรก็ตามการรักษา ภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ด โดยวิธีนี้มีข้อจำกัด ควรทําในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้ และมีภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ด ชนิดที่ไม่รุนแรง ทั้งนี้ผลการรักษาที่ได้เป็นผลมาจากพลังงานเลเซอร์ ที่มีความร้อน ที่ส่งไปยังบริเวณปากช่องคลอดและในช่องคลอด ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ทำให้เยื่อบุช่องคลอดหดสั้นลงและมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผนังช่องคลอดแข็งแรงขึ้น สามารถพยุงท่อปัสสาวะได้ดีขึ้น อีกทั้งเลเซอร์จะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจน ในบริเวณรอบๆ ช่องคลอด ซึ่งเนื้อเยื่อช่องคลอดของผู้หญิงแต่ละคน ก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์ สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน และการใช้เลเซอร์รักษา ภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ด ไม่สามารถรักษาอาการปัสสาวะเล็ดได้ถาวร–ทำ 1 คอร์ส สามารถอยู่ได้ 1 ปี (ส่วนใหญ่ 1 คอร์ส จะทำ 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์)

2) การผ่าตัด ที่นิยมและได้ผลในปัจจุบัน ได้แก่

bullet_tickการผ่าตัดเย็บเนื้อเยื่อบริเวณใกล้คอปัสสาวะ ไปยึดติดกับกระดูกหัวหน่าว

bullet_tickการฉีดสารเข้าไปที่บริเวณรอบๆ คอกระเพาะปัสสาวะ หรือหูรูดท่อปัสสาวะ ผ่านทางท่อปัสสาวะ เพื่อให้บริเวณดังกล่าวนูนหนาขึ้น จนท่อปัสสาวะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลดลง สารที่ใช้ฉีดมีหลายชนิด รวมทั้งไขมันหรือสารเติมเต็ม 

bullet_tickการผ่าตัดใส่สายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O technique หรือ MiniArc technique

bullet_tickสําหรับการผ่าตัด A-P รีแพร์  ไม่สามารถรักษาอาการปัสสาวะเล็ดได้ถาวร ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีโอกาสที่จะมีปัสสาวะเล็ดได้อีก ในระยะ 5 ปี หลังการผ่าตัด

 

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง-ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง พยุงท่อปัสสาวะได้ 

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ พยุงท่อปัสสาวะไม่ได้-ต้องการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ พยุงท่อปัสสาวะไม่ได้ 

 

1) ข้อควรทราบและการเตรียมตัว ก่อนการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

bullet_tickการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัด เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะปัสสาวะเล็ด ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะหย่อนยานของผนังช่องคลอดด้านหน้า ทําให้ไม่สามารถพยุงท่อปัสสาวะไม่ให้มีการหย่อนตัว ในขณะที่มีการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง เช่น ขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก 

bullet_tickเนื่องจากขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก ก็จะมีแรงดันจากในช่องท้องกดลงมาบนกระเพาะปัสสาวะ–แล้วแรงดันนั้นจะถูกส่งต่อไปที่ปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะนั้นมีแรงดันที่สูงขึ้น และส่งแรงดันไปที่ท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะ–ซึ่งท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะที่หย่อนตัวนั้น ไม่สามารถปิดกั้นแรงดันปัสสาวะที่ถูกส่งผ่านแรงดันมาจากในกระเพาะปัสสาวะได้ ส่งผลให้มีภาวะปัสสาวะเล็ด

bullet_tickในช่วงของการปรึกษา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอด เช่น เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด

bullet_tickหลังการตรวจภายใน ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปัสสาวะเล็ด, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด, การให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์ของการผ่าตัด, ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของราคาผ่าตัด

bullet_tickหลังจากนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัด ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยา หรือสารอื่นๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัด ได้แก่ อาการปวดที่ขาทั้งสองข้าง, ภาวะปัสสาวะลำบาก, ต้องใช้เวลาในการปัสสาวะนานกว่าปกติ, ภาวะสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะโผล่ และการเกิดรูรั่วระหว่างท่อปัสสาวะกับช่องคลอด

bullet_tickไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด รวมทั้งไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และวางแผนที่จะตั้งครรภ์หลังการผ่าตัด เนื่องจากผลของการผ่าตัดจะเปลี่ยนแปลงไป หลังการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

bullet_tickการผ่าตัดนี้มีข้อจำกัด และไม่สามารถรับประกันผลความสำเร็จได้ 100% ทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม หรือในผู้ที่มีภาวะของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติร่วมด้วย ที่จำเป็นต้องให้การรักษา โดยการรับประทานยาต่อ และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด

bullet_tickในกรณีที่การผ่าตัด มีผลการผ่าตัดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งกรณีเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข เนื่องจากไม่พึงพอใจผลการผ่าตัด ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เนื่องจากเป็นการผ่าตัดบริเวณในช่องคลอดที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด

bullet_tickอีกทั้งบริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะแผลแยกได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งในส่วนของแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก 

bullet_tickนอกจากนี้บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 

bullet_tickการผ่าตัดนี้จะทำการผ่าตัด โดยการดมยาสลบ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด

เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดการผ่าตัด มีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่และแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 


:: หัวข้อที่น่าสนใจ โปรดคลิก ::

เกี่ยวกับภาวะปัสสาวะเล็ด

คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัด TVT-O

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O


 

2) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

3) ขั้นตอนการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

 

เครื่องมือผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O

เครื่องมือผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O

bullet_tickการผ่าตัดจะทำการผ่าตัด โดยการดมยาสลบ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะทําการผ่าตัด โดยการเริ่มจากการผ่าตัดบริเวณผนังช่องคลอดด้านหน้า แผลผ่าตัดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นจึงจะทําการผ่าตัด โดยการใช้เครื่องมือพิเศษ สอดแผ่นเทปสายคล้องผ่านแผลดังกล่าว เพื่อคล้อง (พยุง) ใต้ท่อปัสสาวะ (ที่บริเวณกึ่งกลางท่อปัสสาวะ) โดยสอดแผ่นเทปสายคล้องผ่านออกมาทาง Obturator Foramen แล้วโผล่มาที่ต้นขาทั้งสองข้าง (ดังรูป) หลังจากนั้นแพทย์จะทำการเย็บปิดแผลผ่าตัด บริเวณผนังช่องคลอดด้านหน้า ด้วยไหมละลายช้าตามความยาวแผล 1 เซนติเมตร โดยทําการเย็บทั้งหมด 2-3 ชั้น เพื่อป้องกันการแยกของแผลผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องใส่ผ้ากอซ (vagina pack ) ในช่องคลอด 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยห้ามเลือด และใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 1 วันหลังการผ่าตัด

 

การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O

ภาพ 1) สายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ
2) แสดงการผ่าตัดสอดแผ่นเทป ผ่านผนังช่องคลอดด้านหน้า
3) ภาพจำลองหลังเสร็จจากการผ่าตัด

 

4) ขั้นตอนหลังการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

bullet_tickหลังเสร็จจากการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดีและสัญญาณชีพปกติ วิสัญญีแพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัด กลับไปนอนพักสังเกตอาการต่อที่ตึกผู้ป่วยใน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัด อาจมีอาการอาการมึนงง, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้หรืออาเจียน จากการดมยาสลบ ภาวะนี้จะดีขึ้นได้เอง เมื่อระดับยาในร่างกายลดลง

bullet_tickที่ตึกผู้ป่วยใน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด, ยาแก้อักเสบ ที่ช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัดและยาพาราเซตามอล กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดยังมีอาการปวดแผลมาก หลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพี่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด

bullet_tickวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆ ได้เล็กน้อย ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัด จะได้รับการถอดสายสวนปัสสาวะ หลังจากนั้นถ้าผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถปัสสาวะได้เอง และตรวจแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกจากแผลผ่าตัดมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อมีการสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง แพทย์จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้

การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O เป็นหนึ่งในกลุ่มของ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาคของอวัยวะต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์  หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด

อ่านต่อ>>