การผ่าตัดแก้ไขภาวะช่องคลอดหลวม (‘Fixing the Wide Vagina’)

ข้อความนี้คัดลอกจาก เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนรีเวชวิทยาขั้นสูง โดย ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ ในวันที่ 26-29 มกราคม 2555 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

สาเหตุที่ทำให้เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อฝีเย็บที่บริเวณปากช่องคลอด รวมทั้งภาวะอื่นๆ ได้แก่ ภาวะผนังช่องคลอดหย่อน, ภาวะที่รอยย่นในช่องคลอดหายไป เป็นภาวะที่พบได้ ที่มีสาเหตุที่เกิดเนื่องจากการคลอดบุตรมากที่สุด แต่ทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดเนื่องจากอายุที่มากขึ้น

สาเหตุดังกล่าวนี้ทำให้เกิดภาวะช่องคลอดหลวม ทำให้คู่สมรสไม่รู้สึกถึงแรงสัมผัสหรือแรงเสียดสีในช่องคลอดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งทำให้คุณผู้หญิงเกิดความกังวลในใจ ขาดความมั่นใจในตนเองและไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศได้

พญ. วิทัศศนา ได้รับการฝึกอบรมจาก ศาสตราจารย์ อดัม ออสเทรซ์นสกี้ ถึงเทคนิคในการผ่าตัดตกแต่ง/ฟื้นฟูช่องคลอด ที่เรียกว่า การฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะ (Site Specific Defects Reconstruction: SSDR) และ การผ่าตัดแก้ไขเพื่อสร้างรอยย่นช่องคลอด (Vaginal Rugae Rejuvenation: VRR)

1) การฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะ (Site Specific Defects Reconstruction: SSDR)
  •  bullet_tickได้แก่ การทำผ่าตัดรีแพร์หรือการทำผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด เป็นวิธีการซ่อมแซมหรือแก้ไขความเสียหายเฉพาะในโครงสร้างของช่องคลอดในบริเวณใดก็ตาม นับตั้งแต่บริเวณฝีเย็บหรือปากช่องคลอด (Perineoplasty), บริเวณช่องคลอดด้านหน้า (Anterior Vaginal Repair), บริเวณช่องคลอดด้านหลัง (Posterior Vaginal Repair) หรือทั้งสองส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะช่องคลอดหย่อนยาน 
  • bullet_tickการผ่าตัดนี้จะทำเพื่อช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับโครงสร้างกล้ามเนื้อช่องคลอดและกล้ามเนื้อฝีเย็บ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้การทำงานของโครงสร้างช่องคลอดและปากช่องคลอดให้เป็นปกติดังเดิมหรือใกล้เคียง
2) การผ่าตัดแก้ไขสร้างรอยย่นช่องคลอด (Vaginal Rugae Rejuvenation: VRR)
  • bullet_tickสามารถช่วยกระชับช่องคลอด ซึ่งรอยย่นในช่องคลอด จะทำหน้าที่เพิ่มแรงเสียดทานในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการผ่าตัดแก้ไขสร้างรอยย่นช่องคลอด (VRR) จะช่วยคืนความรู้สึกและความสุขในการมีเพศสัมพันธ์
  • bullet_tick การคลอดบุตร ฮอร์โมน รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้ผนังช่องคลอดหย่อนยาน รวมทั้งทำให้เกิดการขาดรอยย่นในช่องคลอด ภาวะดังกล่าวนี้อาจทำให้ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง
  • bullet_tickอย่างไรก็ตาม การผ่าตัดแก้ไขเพื่อสร้างรอยย่นช่องคลอด (Vaginal Rugae Rejuvenation: VRR)  ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุน ทั้งนี้สิ่งสำคัญสูงสุดที่ต้องคำนึงถึงในการผ่าตัดชนิดนี้ ได้แก่ ผลลัพธ์ของการผ่าตัด, ความเสี่ยงหรืออาการข้างเคียง และความปลอดภัยของผู้ที่ต้องการผ่าตัด

เมื่อพิจารณาร่วมกับ การผ่าตัดฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะ (SSDR) แล้ว การผ่าตัดแก้ไขรอยย่นช่องคลอด (VRR) มักดำเนินการต่อเนื่องจากการผ่าตัดฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะ (SSDR) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พญ. วิทัศศนา มีขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อช่วยแก้ปัญหา “ภาวะช่องคลอดหลวม” ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความสุขทางเพศ ทำให้คุณผู้หญิงกลับมามีความสุขกับตัวเองอีกครั้ง เราขอแนะนำให้คุณผู้หญิงเข้ารับการแก้ไข “ภาวะช่องคลอดหลวม” เพื่อเพิ่มความสุขทางเพศสำหรับคู่รัก แล้วคุณผู้หญิงจะสามารถยิ้มให้กับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง

ศาสตราจารย์ อดัม ออสเทรซ์นสกี้ พ.บ., ปร.ด., และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง เป็นผู้บรรยาย เป็นอาจารย์ และเป็นนักวิจัยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ จากมลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ท่านได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับการเชิดชูสำหรับผลงานของท่าน เกี่ยวกับความก้าวหน้าของสุขภาพทางเพศของสตรีและการพัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะเพศหญิง

 

Aesthetic Gyne Jan 2012 023

Aesthetic Gyne Jan 2012 007

แพทย์สาขาต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง 
ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา