การผ่าตัดตกแต่งแคมและการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดโดยเลเซอร์

การผ่าตัดตกแต่งแคมและการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ คืออะไร?

การผ่าตัดตกแต่งแคมและการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดโดยเลเซอร์การผ่าตัดตกแต่งแคม (ตกแต่งเลเบีย) และ การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ตกแต่งฝีเย็บ) โดยเลเซอร์ เป็นศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างของอวัยวะบริเวณปากช่องคลอด ได้แก่ แคมเล็กหรือแคมใน, แคมใหญ่หรือแคมนอก, หัวหน่าว, ฝีเย็บหรือปากช่องคลอด โดยใช้เลเซอร์เป็นเครื่องมือพิเศษ เพื่อช่วยในการผ่าตัด

ซึ่งการทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด, ช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญ ในการคิดค้นวิธีการผ่าตัดรักษาที่เหมาะสม ทำให้ พญ. วิทัศศนา สามารถพัฒนาวิธีการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชหรือศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ด้วยเลเซอร์ ให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดในแต่ละรายได้

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น สำหรับ อวัยวะเพศของผู้หญิง

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือตกแต่งเลเบีย โดยเลเซอร์ 

bullet_tickผู้หญิงหลายคนเกิดมาพร้อมกับแคมเล็กที่มีขนาดผิดปกติ ซึ่งทำให้พวกเธอมีความรู้สึกไม่สบายตัวในการทำกิจกรรมระหว่างวัน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขลักษณะ หรือมีความรู้สึกอายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ จะช่วยคุณย้อนเวลากลับไปจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมเล็ก เพื่อช่วยลดหรือแก้ไขอาการระคายเคืองและอาการหงุดหงิด ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแคมเล็กที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ

bullet_tickทั้งนี้การผ่าตัดจะช่วยฟื้นฟูรูปร่างแคมเล็ก (แคมใน) ที่หย่อนยานและไม่สมส่วน โดยคำนึงถึงสภาพร่างกายของคุณผู้หญิงแต่ละคน ผู้หญิงส่วนใหญ่บอกกับเราว่า พวกเธอไม่ต้องการให้แคมเล็กยื่นย้อยออกมาจากปากช่องคลอด มีผู้หญิงจำนวนมากนำรูปถ่ายของแคมเล็กที่ต้องการให้ผ่าตัดแก้ไขมาให้ดู และบอกเราเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมเล็กที่พวกเธอชอบ

การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดหรือตกแต่งฝีเย็บ โดยเลเซอร์ 

bullet_tickเป็นวิธีการผ่าตัดที่ช่วยตกแต่งผิวหนังและกล้ามเนื้อที่บริเวณฝีเย็บที่ฉีกขาด  –(ฝีเย็บ คือ พื้นที่ที่มองเห็นระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก)  ซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีการฉีกขาดของฝีเย็บมากที่สุด ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดบุตร ส่งผลให้ปากช่องคลอดเปิดกว้างกว่าปกติ อย่างไรก็ตามการฉีกขาดของฝีเย็บ อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สําหรับรอยย่นปากช่องคลอดหรือรอยย่นที่ฝีเย็บ อาจเกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น หรือเกิดขึ้นโดยกําเนิด รวมทั้งเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด หรือ ตกแต่งฝีเย็บ โดยเลเซอร์จะช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่หย่อนยานหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งโดยรวมแล้วการผ่าตัดจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์และความสวยงาม ให้แก่บริเวณปากช่องคลอดของคุณ

bullet_tickการผ่าตัดนี้จะไม่ลงลึกลงไปในช่องคลอด แต่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอในการให้กำเนิดบุตร โดยเฉพาะตรงปากช่องคลอด (ความลึกไม่เกิน 5 เซนติเมตร) วัตถุประสงค์เพื่อทำให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากช่องคลอดแคบขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกแนบชิดได้มากขึ้นตรงปากช่องคลอด จึงทำให้เกิดความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนใหญ่การตกแต่งฝีเย็บโดยเลเซอร์ มักทําร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ โดยเลเซอร์


ลเซอร์กระชับช่องคลอด

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์


เลเซอร์ยังสามารถช่วยฟื้นฟูแคมใหญ่หรือแคมนอก ห้อยย้อยได้อีกด้วย

bullet_tickปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ ซึ่งการผ่าตัดจะช่วยฟื้นฟูแคมใหญ่ที่เสื่อมสภาพ อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บอื่นๆ หรือเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น—การผ่าตัดดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้ความปรารถนาของผู้หญิงเป็นจริง

bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์ จะทำการผ่าตัดในห้องผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะฉีดยาชาที่บริเวณแคมใหญ่ที่จะทําการผ่าตัด หลังยาชาออกฤทธิ์ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะใช้เทคนิคการผ่าตัดในการลดขนาดแคมใหญ่ โดยการผ่าตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินที่บริเวณด้านในของแคมใหญ่แต่ละด้านออก แล้วเย็บซ่อมแผลผ่าตัดด้วยไหมเส้นเล็กเพื่อห้ามเลือด รอยเย็บของแผลผ่าตัดจะถูกซ่อนไว้ระหว่างแคมเล็กและแคมใหญ่

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ใน การผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป หลังการฉีดซิลิโคน 

bullet_tickความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การฉีดซิลิโคน (silicone) และการเคลื่อนตำแหน่งของซิลิโคนที่เกิดขึ้นในแคมใหญ่ ทำให้มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการผิดรูปของเนื้อเยื่อแคมใหญ่หลังการฉีดซิลิโคน

bullet_tickภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดซิลิโคนเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการฝืนธรรมชาติระหว่างซิลิโคนและร่างกายของคนเรา ร่างกายหรือเนื้อเยื่อของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามอายุ แต่ซิลิโคนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเป็นสารเติมเต็มแบบถาวร ส่งผลทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เสียโฉม มีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย และจิตใจไปตลอดชีวิต ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

bullet_tickการผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป หลังการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันสูง ซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปนั้นสามารถเอาออกได้ แต่จะต้องทำโดยการผ่าตัด และต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก อาจจะไม่สามารถผ่าตัดเอาซิลิโคนออกได้ทั้งหมด 100% เนื่องจากอนุภาคซิลิโคน ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อผิวหนังทุกชั้น

bullet_tickการผ่าตัดชนิดนี้ เป็นหนึ่งในศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม (ศูนย์จุดซ่อนเร้น) โรงพยาบาลยันฮี มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้หญิงในหลากหลายวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทางด้านนี้ การผ่าตัดตกแต่งแคมหรือตกแต่งเลเบีย, การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดหรือตกแต่งฝีเย็บ และการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดหรือรีแพร์ โดยเลเซอร์ สามารถดำเนินการผ่าตัดร่วมกันได้ อีกทั้งยังสามารถดำเนินการผ่าตัดร่วมกับกับศัลยกรรมตกแต่งความงามอื่นๆ ได้แก่ การผ่าตัดเสริมเต้านม, การผ่าตัดลดขนาดเต้านม หรือการผ่าตัดยกกระชับหน้าท้อง (Tummy Tuck)