การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน (Labia Majora Reconstruction (post silicone injection)) 1

shutterstock_94733791ความผิดพลาดของมนุษย์ จากการฉีดซิลิโคนที่หวังผลเพื่อความสวยงามที่แคมใหญ่ ผลลัพธ์หลังจากเวลาผ่านไป กลับพบว่ามีการเคลื่อนตำแหน่งของซิลิโคน ทำให้แคมใหญ่ผิดรูป, มีอาการเจ็บและมีก้อนแข็งที่แคมใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่ามีผู้หญิงจำนวนหนึ่งเข้ามาปรึกษาการผ่าตัดแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากการผิดรูปของเนื้อเยื่อแคมใหญ่หลังการฉีดซิลิโคน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะทำการฉีดซิลิโคนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามหลักการของการฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดซิลิโคนก็ยังคงมีอยู่ เพราะว่าเป็นสารเติมเต็มแบบถาวร ส่งผลให้เกิดการผิดรูปของบริเวณที่ได้รับการฉีดซิลิโคน และทำให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งทำให้มีอาการเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจไปตลอดชีวิต

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัดดีกว่า ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจทําผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความประณีตและระมัดระวังอย่างสูง ซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปนั้นสามารถเอาออกได้ แต่จะต้องทำโดยการผ่าตัดและเป็นการผ่าตัดที่มีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจจะไม่สามารถผ่าตัดเอาซิลิโคนที่ฉีดออกได้หมด 100% เนื่องจากอนุภาคซิลิโคนจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อผิวหนังทุกชั้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะต้องยอมรับว่า หลังการผ่าตัดอาจจะจำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไขใหม่อีกครั้ง เพื่อปรับโครงสร้างแก้ไขแคมใหญ่ที่ผิดรูป ที่ได้รับผลกระทบจากการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อตรงที่ฉีดซิลิโคนออกในครั้งแรก
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน เป็นหนึ่งในศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการตรวจภายใน ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสภาพของแคมใหญ่ก่อนการผ่าตัดแก้ไข, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัดและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัดได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด, การเกิดเชื้อราในช่องคลอด และภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน ได้แก่ การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน, ขอบแผลไม่เรียบหรือขนาดของแคมใหญ่สองข้างไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานเดิมของแคมใหญ่ที่ได้รับการฉีดซิลิโคนของผู้เข้ารับการผ่าตัด หรือเป็นผลข้างเคียงของการผ่าตัด 
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน ต้องไม่ตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์ และไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน ในการงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของแคมใหญ่ที่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ, ชนิดหรือระดับความลึกของซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปในแต่ละข้างของแคมใหญ่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดแก้ไข และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน มีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เพราะเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ภาวะเลือดออกผิดปกติอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะแผลแยกได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดจะถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด เพราะอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว อีกทั้งในการผ่าตัดชนิดนี้จะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล ซึ่งแรงกดของไหมเส้นเล็กที่เย็บแผลผ่าตัดจะน้อยกว่าไหมเส้นใหญ่ ทําให้หลังผ่าตัดเมื่อแผลหายดีแล้วแผลผ่าตัดจะดูเรียบกว่า หรือไม่มีรอยเย็บให้สังเกตเห็น แต่อาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติ ดังนั้นแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้นและอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหารในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด
เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

อ่านต่อ>>