การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี (Hymenoplasty) 1

แต่เดิมนั้นเชื่อกันว่า เยื่อพรหมจารี คือ “สัญลักษณ์” ของผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ในความเป็นจริงเยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อที่บางมากๆ สามารถฉีกขาดได้จากสาเหตุอื่นๆ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก ยกตัวอย่าง เช่น ฉีกขาดจากการหกล้มโดยอุบัติเหตุ หรือฉีกขาดจากการเล่นกีฬาที่ต้องออกแรง อย่างเช่น การเล่นยิมนาสติก, การขี่ม้า, การปั่นจักรยาน หรือแม้กระทั่งการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในแถบอเมริกาใต้หรือตะวันออกกลาง นิยมทำการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงนัยของพรหมจรรย์ ทั้งนี้ตามความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือความเชื่อทางศาสนา ซึ่งในบางประเทศเยื่อพรหมจารีอาจมีความสําคัญเท่าชีวิต หรือเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับชีวิตของผู้หญิงคนนั้นเลยทีเดียว

ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจทําผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ความประณีตและความระมัดระวังค่อนข้างสูง โดยการผ่าตัดเพื่อนำขอบของเยื่อพรหมจารีและเนื้อเยื่อรอบๆเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด มาทําการเย็บซ่อมด้วยไหมละลายช้าเส้นเล็ก โดยการเย็บซ่อมรอบวงของเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเยื่อพรหมจารีให้เป็นรูปวงแหวน ซึ่งเป็นลักษณะของเยื่อพรหมจารีก่อนที่จะฉีกขาด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ในบางครั้งจำเป็นต้องทำคู่กับการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด เนื่องจากในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน มักจะมีการฉีกขาดของปากช่องคลอดร่วมด้วย อีกทั้งการเย็บเยื่อพรหมจารีซึ่งเป็นเพียงเยื่อบางๆ อาจจะไม่สามารถจะเย็บให้ติดได้หมดทุกจุด จําเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด เพื่อช่วยลดความตึงที่บริเวณแผลผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแยกของแผลผ่าตัดหลังการเย็บซ่อม อีกทั้งการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดให้แคบลง จะช่วยเสริมให้บริเวณปากช่องคลอดให้กลับไปสู่สภาพใกล้เคียง–คล้ายกับลักษณะของปากช่องคลอดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง เมื่อเข้าสู่พิธีแต่งงาน
 • bullet_tickทั้งนี้เเพทย์ควรพิจารณาให้การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เฉพาะผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีความจําเป็นตามค่านิยมความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาจริงๆ รวมทั้งควรพิจารณาทำผ่าตัดในผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรมาก่อน
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษาผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการตรวจภายในผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสภาพของเยื่อพรหมจารีก่อนการผ่าตัด, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด, ประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังจากนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด, การเกิดตกขาวมากผิดปกติ, การเกิดเชื้อราในช่องคลอด และภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ได้แก่ การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนหลังการผ่าตัด คือไม่สามารถจะเย็บให้เยื่อพรหมจารีให้ติดได้หมดทุกจุด, มีโอกาสที่จะเกิดแผลผ่าตัดแยกหรือฉีกขาดหลังการเย็บซ่อม

 

Hymen

รูปภาพ A, B, C และ แสดงภาพช่องคลอดเปิดพร้อมกับเยื่อพรหมจารีแบบปกติ
รูปภาพประกอบ E แสดงให้เห็นถึงช่องคลอดของผู้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรมาแล้ว

 

 • bullet_tickไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีต้องไม่ตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี มีข้อจำกัดไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของการฉีกขาดของเยื่อพรหมจารีของผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้แก่ กรณีเยื่อพรหมจารีบางมาก หรือมีรอยฉีกขาดเล็กๆมากกว่า 3-4 จุดขึ้นไป โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเย็บซ่อมวงรอบของเยื่อพรหมจารีก็จะมีน้อยลง คืออาจจะไม่ติดทุกจุดหรือเย็บติดเพียงบางส่วน (ไม่ครบวงทั้งหมด) และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนผ่าตัด
 • bullet_tickอย่างไรก็ตามทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม ทําให้ผลการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีคลาดเคลื่อน หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะพิจารราร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เพราะเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ภาวะเลือดออกผิดปกติอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะแผลแยกได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี อยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการทำกิจกรรมต่างๆหลังการผ่าตัด อีกทั้งในการผ่าตัดชนิดนี้จะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล เนื่องจากเยื่อพรหมจารีเป็นเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างบอบบาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติ ดังนั้นแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก รวมทั้งในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด 

อ่านต่อ>>