ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

รูปภาพการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดและปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) 

ที่ผ่าตัดโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                โปรด อย่าคลิก รูปด้านล่าง ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี