การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ ทางเลือกในการแก้ปัญหา

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))• การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ คือ วิธีการผ่าตัด กระชับช่องคลอด, ตกแต่งช่องคลอดหย่อนยาน หรือ แก้ไข ช่องคลอดหลวม โดยการนำเลเซอร์มาช่วยในการผ่าตัด โดยใช้ทดแทนการผ่าตัดโดยใบมีดแบบดั้งเดิม ช่วยลดการเสียเลือด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด 

• เป็นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะบ่นว่า ช่องคลอดหลวม ซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความสุข และไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เหมือนเดิม  

• การผ่าตัดจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงเพิ่มการพยุงตัวของกล้ามเนื้อในช่องคลอด ทำให้โครงสร้างช่องคลอดกระชับขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความกระชับบริเวณ ปากช่องคลอดหรือ ฝีเย็บ อีกด้วย

• ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระบบโครงสร้างทางเพศแล้ว ผู้หญิงจะได้เปรียบกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงจะเข้าถึงจุดสุดยอดทางเพศได้มากครั้งกว่าผู้ชาย (multiorgasmic) ทั้งนี้จำนวนรอบการตอบสนองทางเพศของผู้หญิง จะมีระยะเวลาคงอยู่ที่และยาวนานกว่าผู้ชาย

• ความรู้และความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับสรีรวิทยาด้านการตอบสนองทางเพศของมนุษย์ เป็นผลการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต โดย นพ. วิลเลียม เอช มาสเตอรส์ (William H. Masters, M.D.) และ เวอร์จิเนีย อี จอห์นสัน (Virginia E. Johnson) ซึ่งได้ศึกษาการตอบสนองทางเพศของผู้หญิง ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ หรือ การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

นักวิจัยดังกล่าวนี้เป็นผู้บุกเบิกที่ได้จำแนกขั้นตอน 4 ขั้นตอนของร่างกาย ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์  ได้แก่

bullet_tickเริ่มต้นด้วย–การเล้าโลม

bullet_tickเข้าสู่ระยะ–ชีพจรเต้นแรง

bullet_tickและในที่สุด–ถึงจุดสุดยอด

bullet_tickสุดท้ายเข้าสู่—ระยะผ่อนคลาย

จากผลการวิจัย มาสเตอรส์และจอห์นสัน กล่าวสรุปไว้ว่า ความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงเสียดสีที่เกิดขึ้น ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

 

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ ช่วยแก้ปัญหาหลังการคลอดบุตร

ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่า ภาวะช่องคลอดหลวม เป็นผลมาจากการคลอดบุตร

• ภาวะช่องคลอดหลวม เกิดเนื่องจากกล้ามเนื้อ ช่องคลอด ร่วมกับกล้ามเนื้อ ปากช่องคลอด หรือ ฝีเย็บ อ่อนแอ ทำให้มีแรงพยุงตัวน้อยลง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สภาพความแข็งแรงของ ช่องคลอด และ ปากช่องคลอด จะไม่อยู่ในสภาวะปกติ ส่งผลให้การรับรู้ถึงความรู้สึกทางเพศลดลง และคุณผู้หญิงจะมีความรู้สึกขาดความมั่นใจ เกี่ยวกับขนาดของช่องคลอดที่กว้างขึ้น

• เราได้รับฟังถึงความต้องการของคุณผู้หญิงมาแล้วมากมาย ผู้หญิงที่มาหาเรามักต้องการความรู้ และทางเลือกในการรักษา –ผู้หญิงต้องการให้แพทย์ช่วยรับฟังถึงปัญหาของเธอ พร้อมทั้งช่วยหาหนทางแก้ไขที่เหมาะสม ผู้หญิงทั่วโลกที่มาเข้ารับการรักษาจากเรา กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบ ช่องคลอด (Kegel Exercise) ไม่ได้ผล—แต่ก็ไม่มีใครรับฟัง

• ผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว ต้องการหาหนทางในการฟื้นฟู ช่องคลอด เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศกลับคืนมา ทั้งนี้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านการคลอดบุตรมาก่อนนั้น อาจต้องการการฟื้นฟูช่องคลอดด้วยเช่นกัน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษา เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุด ในการให้การรักษาในผู้หญิงแต่ละคน

• ไม่มีผู้หญิงคนใดต้องการให้มีการเสื่อมสภาพ หรือการสูญเสียหน้าที่ของโครงสร้างการทำงานของช่องคลอด เราพบว่าปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดที่ผู้หญิงให้ความสำคัญ สามารถแก้ไขได้ เราต้องการให้คุณผู้หญิงที่มีปัญหา ได้มีส่วนร่วมในการรักษาและการตัดสินใจในกระบวนการรักษา จากการสอบถามผู้เข้ารับการผ่าตัดว่า คุณต้องการ ช่องคลอดที่หลวม หรือคุณต้องการ ช่องคลอดที่กระชับ คำตอบที่ได้รับเหมือนกัน–คือ ต้องการช่องคลอดที่กระชับ

ผู้หญิงจากทั่วโลกที่มาเข้ารับการรักษาช่วยเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเรา ทั้งนี้ พญ. วิทัศศนา พร้อมที่จะรับฟังปัญหา รวมทั้งเอาใจใส่ถึงความต้องการของผู้หญิง เกี่ยวกับความพึงพอใจทางเพศที่ทุกคนปรารถนา การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ ป็นขั้นตอนการผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 092-791-9294

 

พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ กั

 พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ กับ นพ. เดวิด แมตล็อก
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการแห่ง สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา