การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์

(Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))

 

พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ กับ นพ. เดวิด แมตล็อก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการแห่ง สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ กับ นพ. เดวิด แมตล็อก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการแห่ง สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

ภารกิจของเราคือ การให้ความรู้ และทางเลือกในการรักษา ได้แก่ การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ เมื่อพิจารณาถึงระบบโครงสร้างทางเพศแล้ว ผู้หญิงจะได้เปรียบกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงจะเข้าถึงจุดสุดยอดทางเพศได้มากครั้งกว่าผู้ชาย (multiorgasmic) ทั้งนี้จำนวนรอบการตอบสนองทางเพศของผู้หญิง จะมีระยะเวลาคงอยู่ที่และยาวนานกว่าผู้ชาย

ความรู้และความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับสรีรวิทยาด้านการตอบสนองทางเพศของมนุษย์ เป็นผลการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต โดย นพ. วิลเลียม เอช มาสเตอรส์ (William H. Masters, M.D.) และ เวอร์จิเนีย อี จอห์นสัน (Virginia E. Johnson) ซึ่งได้ศึกษาการตอบสนองทางเพศของผู้หญิง ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

นักวิจัยดังกล่าวนี้เป็นผู้บุกเบิกที่ได้จำแนกขั้นตอน 4 ขั้นตอนของร่างกาย ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์  ได้แก่

 • bullet_tickเริ่มต้นด้วย–การเล้าโลม
 • bullet_tickเข้าสู่ระยะ–ชีพจรเต้นแรง
 • bullet_tickและในที่สุด–ถึงจุดสุดยอด
 • bullet_tickสุดท้ายเข้าสู่—ระยะผ่อนคลาย

มาสเตอรส์และจอห์นสัน กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงเสียดสีที่เกิดขึ้น ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่า ปัญหากล้ามเนื้อช่องคลอด ร่วมกับกล้ามเนื้อปากช่องคลอดหรือฝีเย็บอ่อนแอ เป็นผลมาจากการคลอดบุตร

 • bullet_tickเราได้รับฟังถึงความต้องการของคุณผู้หญิงมาแล้วมากมาย ผู้หญิงที่มาหาเรามักต้องการความรู้ และทางเลือกในการรักษา –ผู้หญิงต้องการให้แพทย์ช่วยรับฟังถึงปัญหาของเธอ พร้อมทั้งช่วยหาหนทางแก้ไขที่เหมาะสม ผู้หญิงทั่วโลกที่มาเข้ารับการรักษาจากเรา กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด (Kegel Exercise) ไม่ได้ผล—แต่ก็ไม่มีใครรับฟัง
 • bullet_tickผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว ต้องการหาหนทางในการฟื้นฟูช่องคลอด เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศกลับคืนมา ทั้งนี้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านการคลอดบุตรมาก่อนนั้น อาจต้องการการฟื้นฟูช่องคลอดด้วยเช่นกัน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษา เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุด ในการให้การรักษาในผู้หญิงแต่ละคน
 • bullet_tickไม่มีผู้หญิงคนใดต้องการให้มีการเสื่อมสภาพ หรือการสูญเสียหน้าที่ของโครงสร้างการทำงานของช่องคลอด เราพบว่าปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดที่ผู้หญิงให้ความสำคัญ สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์
 • bullet_tickภาวะช่องคลอดหลวม เกิดเนื่องจากกล้ามเนื้อช่องคลอด ร่วมกับกล้ามเนื้อปากช่องคลอดหรือฝีเย็บอ่อนแอ ทำให้มีแรงพยุงตัวน้อยลง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สภาพความแข็งแรงของช่องคลอดและปากช่องคลอดจะไม่อยู่ในสภาวะปกติ ส่งผลให้การรับรู้ถึงความรู้สึกทางเพศลดลง และคุณผู้หญิงจะมีความรู้สึกขาดความมั่นใจเกี่ยวกับขนาดของช่องคลอดที่กว้างขึ้น

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์

 • bullet_tickทำให้การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดปลอดภัยขึ้น ช่วยลดภาวะเลือดออกมาก ส่งผลให้ลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดและหลังการผ่าตัด ช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อผู้เข้ารับการผ่าตัด ทำให้สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันตามปกติ ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงเพิ่มการพยุงตัวของกล้ามเนื้อในช่องคลอด ทำให้โครงสร้างช่องคลอดกระชับขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความกระชับบริเวณปากช่องคลอดหรือฝีเย็บอีกด้วย

เราต้องการให้ผู้เข้ารับ การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ 

 • bullet_tickได้มีส่วนร่วมในการรักษา และการตัดสินใจในกระบวนการรักษา จากการสอบถามผู้เข้ารับการผ่าตัดว่า คุณต้องการช่องคลอดที่หลวม หรือคุณต้องการช่องคลอดที่กระชับ คำตอบที่ได้รับเหมือนกัน–คือ ต้องการช่องคลอดที่กระชับ 

ผู้หญิงจากทั่วโลกที่มาเข้ารับการรักษาช่วยเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเรา ทั้งนี้ พญ. วิทัศศนา พร้อมที่จะรับฟังปัญหา รวมทั้งเอาใจใส่ถึงความต้องการของผู้หญิง เกี่ยวกับความพึงพอใจทางเพศที่ทุกคนปรารถนา การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ เป็นขั้นตอนการผ่าตัดที่ใช้เวลาผ่าตัดเพียงหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 084-730-6555