การบำบัดและการรักษารูปแบบใหม่ โดยการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)

การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก | หัวข้อ More Cutting Edge Features

บทให้สัมภาษณ์ พญ. วิทัศศนา โดย Crash Winfield วันที่ 2 มีนาคม 2554 

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

การบำบัดและการรักษารูปแบบใหม่กับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)—- ขั้นตอนการศัลยกรรมเสริมความงาม ส่วนใหญ่จะทำเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพ ที่สามารถโชว์ให้ผู้อื่นเห็นได้ “การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอดด้านหลัง (รีแพร์)”แตกต่างจากวงจรการผ่าตัดเสริมความงามอื่น เพราะไม่ใช่เป็นการผ่าตัดที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะพูดถึง และแน่นอนว่าไม่สามารถโชว์ให้ผู้อื่นเห็นได้

• การผ่าตัดนี้จะดำเนินการเพื่อปรับรูปร่างของ ช่องคลอด และลดขนาดของ ช่องคลอด หลังจากที่ได้ให้กำเนิดบุตรหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน เป็นหนึ่งในศัลยกรรมความงาม ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่มีอายุ 30 ขึ้นไป ซึ่งเคยมีการให้กำเนิดบุตรหนึ่งครั้งหรือมากกว่า และพบว่ากิจกรรมทางเพศในตอนนี้ ไม่น่าพึงพอใจเท่าที่เคยเป็น

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง กับการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)

• หนึ่งในศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ในการผ่าตัดแขนงนี้คือ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ผู้เชี่ยวชาญในสาขา ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น หลังจากที่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพของเธอ ในการปฏิบัติการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง พบว่าผู้ป่วยหลายคนของเธอบ่นในหัวข้อที่คล้ายกัน

• ตลอดกว่า 22 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ ปื 2542 ถึง ปัจจุบัน ปี 2564) แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีโอกาสทำ การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ ทำการผ่าตัดฟื้นฟูบริเวณปากช่องคลอดมากว่า 11,000 ราย แพทย์หญิง วิทัศศนา หมายเหตุไว้ว่าไม่มี “ตำรา” ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด ความเชี่ยวชาญและเทคนิคของเธอนั้น ส่วนใหญ่มาจากการค้นคว้าด้วยตัวของเธอเอง รวมทั้งมาจากประสบการณ์ในการผ่าตัดตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผลการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆ ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี

• แพทย์หญิง วิทัศศนา ต้องการที่จะให้แน่ใจว่า ผู้เข้ารับบริการของเธอจะไม่ทำผ่าตัดนี้ เพียงเพื่อทำให้คู่รักของพวกเขาชอบ หรือเพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว แต่ควรจะเป็นเพราะว่า “มันเป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพของพวกเขาด้วยเช่นกัน” 

สิ่งสำคัญที่ต้องการพิจารณา ในการทำผ่าตัดฟื้นฟู ช่องคลอด หรือการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)

• คือช่วงเวลาใน การพักฟื้นหลังการผ่าตัด ในขณะที่อยู่โรงพยาบาลเพียงแค่ 1 คืนหลังการผ่าตัด แต่ขั้นตอนในการหายของแผล ต้องใช้ระยะเวลา 2 เดือนหลังจากการผ่าตัด ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือ สามีจะต้องรู้ขั้นตอนดังกล่าวนี้ ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดฟื้นฟูช่องคลอดหรือผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด เพื่อไปใช้เสริมสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขา  

“ดิฉันได้ให้ความสนใจในการช่วยให้ผู้หญิงให้ได้รับอีกส่วนหนึ่งของตัวเองกลับคืนมา ส่วนที่พวกเขารู้สึกว่าได้สูญเสียไปกับการคลอดบุตร ไม่มีอะไรที่จะต้องอายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ ร่างกายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) เป็นเทคนิคของการฟื้นฟูส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถย้อนเวลากลับไป”

หมายเหตุ:  ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับ การบำบัดและการรักษารูปแบบใหม่ ได้มีการอัพเดตและปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องในการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงวิชาการ