การฉีดเสริมบริเวณ G- Spot (G-spot Augmentation) เพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์

G-Spot ตามความเป็นจริงแล้วเป็นจุดที่อยู่บริเวณเดียวกับต่อมสกีน เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่บริเวณภายในผนังช่องคลอดด้านหน้า โดยอยู่ลึกจากพื้นผิวช่องคลอดประมาณ 1 เซนติเมตร บริเวณหนึ่งในสามหรือครึ่งทางจากปากช่องคลอด (ดูภาพประกอบและเนื้อหา)

 G- spot website
 ตำแหน่งของ G-Spot

 

ผู้หญิงหลายคนพบว่าการกดช่องคลอดบริเวณ G-Spot นี้ไวต่อการสัมผัสสูง ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมคือความพึงพอใจทางเพศ การกระตุ้น G-Spot นำไปสู่จุดสุดยอดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ โดยปกติแล้วจะต้องใช้นิ้วมือ 2 นิ้วกดที่จุด G-Spot เนื่องจากจุด G-Spot อยู่ลึกลงไปในเนื้อเยื่อใต้ผนังช่องคลอด จึงอาจจำเป็นต้องใช้แรงกดในการกระตุ้น

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการตัดสินใจฉีดเสริม G- Spot

 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot เป็นหัตถการการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด เป็นการเสริมแต่งชั่วคราวที่จุด Grafenburg  หวังผลเพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ ผลของการฉีดเสริม G-Spotจะอยู่ได้ชั่วคราวนานประมาณ 8-12 เดือน  ซึ่งผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันในผู้หญิงแต่ละคน –คือ อาจได้ผลดีชัดเจน—หรืออาจจะไม่ได้ผลใดๆเลย
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษาคุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของการฉีดเสริม G-Spot ซึ่งคุณจะได้รับการตรวจบริเวณอวัยวะเพศ โดยการนอนบนเตียงคล้ายกับการตรวจภายใน จากนั้น แพทย์หญิง วิทัศศนา จะทำการตรวจหาตําแหน่ง G-Spot บริเวณภายในช่องคลอด
 • bullet_tickหลังจากนั้นแพทย์จะอธิบายวิธีการฉีดเสริม G-Spot, ขั้นตอนก่อน-หลังการทำหัตถการที่สําคัญ และข้อมูลรายละเอียดของภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในการฉีดเสริม G-Spot ให้ผู้ที่ต้องการรับบริการรับทราบ รวมทั้งจะมีการแจ้งราคาค่าใช้จ่ายก่อนการตัดสินใจ
 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot นี้ ทำภายใต้การฉีดยาเพื่อช่วยให้หลับเข้าหลอดเลือดดําร่วมกับการฉีดยาชา ผู้ที่ต้องการรับบริการต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำหัตถการอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการฉีดเสริม G-Spot
 • bullet_tickดังนั้นการเตรียมตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ที่ต้องการรับบริการควรทราบ คือ ในวันที่นัดฉีดเสริม G-Spot ผู้รับบริการไม่ควรขับรถกลับเองหลังการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอาการมึนงง หลังการได้รับยาฉีดเพื่อช่วยให้หลับ ขณะทำการฉีดเสริม G-Spot
เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับฉีดเสริม G-Spot โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวัน หากผู้ต้องการเข้ารับการฉีดเสริม G-Spot มีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนการทําหัตถการ

1) วันนัดหมายและการเตรียมตัว

 • bullet_tickในวันนัดหมายกรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสงสัยของการฉีดเสริม G-Spot ต้องการพบแพทย์เพื่อสอบถามรายละเอียด คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยของการฉีดเสริม G-Spot อีกครั้ง คุณสามารถที่จะสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการฉีดเสริม G-Spot เพิ่มเติม เช่น อาการแพ้จากสารเติมเต็มที่ใช้ฉีด หรือในสภาวะใดที่ไม่ควรทำการฉีดเสริม G-Spot  อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการมีความกังวลมากหรือไม่มั่นใจ เนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตาม ควรเลื่อนการฉีดเสริม G-Spot ไปก่อน
 • bullet_tickในกรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการ ไม่มีข้อสงสัยและต้องการเข้ารับการฉีดเสริม G-Spot ผู้ที่ต้องการรับบริการจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการทำหัตถการ ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ สามารถทำหัตถการให้คุณได้ จากนั้นพยาบาลของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จะอธิบายและแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการฉีดเสริม G-Spot ให้ผู้ที่ต้องการรับบริการทราบโดยละเอียด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดของใบเซ็นแสดงความยินยอมก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 • bullet_tickหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้ที่ต้องการรับบริการไปชำระค่าบริการการ และนำไปพบกับเภสัชกรเพื่อรับยารับประทานหลังการทำหัตถการ (กรณีมียา) กรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการต้องการฝากของมีค่า ทางโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่แคชเชียร์รับฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถรับของมีค่าทั้งหมดคืนได้จากเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ก่อนกลับบ้าน
 • bullet_tickหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำผู้ที่ต้องการรับบริการมายัง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อที่จะนำคุณมายังบริเวณห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ต้องการรับบริการ (ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด) และนำผู้ที่ต้องการรับบริการไปที่ห้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัด เจ้าหน้าที่ที่ห้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับบริการในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือสำหรับระบุตัวตนให้กับผู้ที่ต้องการรับบริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิ, การหายใจ, ความดันโลหิตและชีพจร
 • bullet_tickหากผู้ที่ต้องการรับบริการทาเล็บ อาจจำเป็นต้องล้างออกก่อนเข้ารับการทำหัตถการ และต้องถอดคอนแทคเลนส์, แว่นตาและฟันปลอม รวมทั้งต้องถอดเครื่องประดับออกทุกชิ้น 
 •  bullet_tickก่อนเข้าห้องผ่าตัดผู้ต้องการฉีดเสริม G-Spot จะได้รับการการฉีดยาปฏิชีวนะภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากการฉีดเสริม G-Spot อยู่ในบริเวณที่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้
หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะพาคุณมายังห้องผ่าตัด ซึ่งคุณจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องผ่าตัดต่อไป

2) ขั้นตอนการฉีดเสริม G- Spot 

 • bullet_tickการฉีดเสริม G-Spot ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ที่ต้องการรับบริการจะต้องนอนบนเตียงคล้ายกับการตรวจภายใน จากนั้นเจ้าที่จะทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศที่ต้องการฉีดเสริม G-Spot แล้วคลุมด้วยผ้าสะอาดปลอดเชื้อ เมื่อผู้เข้ารับบริการหลับ แพทย์จึงจะฉีดยาชาในบริเวณตําแหน่งของ G-Spot หลังยาชาออกฤทธิ์–สารเติมเต็มจึงจะถูกฉีดตามไป

3) ขั้นตอนหลังการฉีดเสริม G- Spot 

 • bullet_tickหลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น เพื่อสังเกตอาการ 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อผู้รับบริการรู้สึกตัวดี และเมื่อตรวจที่บริเวณอวัยวะเพศที่ฉีดเสริม G- Spot แล้วไม่พบว่ามีเลือดออกมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อมีการถามตอบเพื่อทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการฉีดเสริม G- Spot ซํ้าอีกครั้ง-แล้วผู้รับบริการเข้าใจดี–ตอบคําถามถูกต้อง–แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้รับบริการกลับบ้านได้
 • bullet_tickหลังจากการฉีดเสริม G-Spot ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้น ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดปกติ เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนมีต่ำมาก ดังนั้นผู้รับบริการสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 1 วัน และควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อช่วยให้สารเติมเต็มคงตัว ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ทีพบได้ คืออาจจะมีเลือดไหลซึมออกจากช่องคลอดเล็กน้อยจากรูเข็มฉีดยาที่ใช้ฉีดสารเติมเต็ม

ราคาค่าใช้จ่ายในการฉีดเสริม G-Spot : 25,000 บาท/ครั้ง

 • bullet_tickราคาค่าใช้จ่าย เหมาจ่ายรวมถึงค่าแพทย์ ,ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, ค่ายาที่ใช้ในระหว่างการทําหัตถการและค่ายากลับบ้าน