การฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าว/แคมใหญ่ (Labia Majora Filling/Mons Pubis Filling)

เนินหัวหน่าว คือ เนินที่อยู่รอบๆส่วนบนของปากช่องคลอดด้านหน้า หัวหน่าวประกอบด้วยเนื้อเยื่อไขมันอยู่ใต้ผิวหนัง
แคมใหญ่ คือ ผิวหนังที่ด้านหน้า 2 ด้านที่ห่ออยู่ข้างๆแคมเล็ก อยู่บริเวณต่อจากเนินหัวหน่าวไปจนถึงทวารหนัก

 

IMG_2386ภาวะที่รูปร่างของแคมใหญ่หรือหัวหน่าวเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากธรรมชาติของผู้หญิงแต่ละคน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น หรือเกิดหลังจากการคลอดบุตร รวมทั้งเกิดขึ้นในคนอ้วนแล้วลดนํ้าหนักลงมากๆ ส่งผลทำให้บริเวณเนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ มีการสูญเสียปริมาณเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง ทำให้เนื้อเยื่อห้อยย้อย และมีรอยย่นหรือมีริ้วรอยเกิดขึ้น

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการตัดสินใจฉีดสารเติมเต็มที่เนินหัวหน่าว/แคมใหญ่

 • bullet_tickการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ เป็นเทคนิคที่นำมาใช้ เพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อและช่วยลดรอยย่นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความงามให้แก่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ผลอยู่ได้ชั่วคราวนานประมาณ 8-12 เดือน
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษาผู้ที่ต้องการรับบริการจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ซึ่งผู้ที่ต้องการรับบริการจะได้รับการตรวจบริเวณอวัยวะเพศ โดยการนอนบนเตียงคล้ายกับการตรวจภายใน จากนั้นแพทย์หญิง วิทัศศนา จะทำการตรวจตําแหน่งบริเวณอวัยวะเพศที่ต้องการฉีดสารเติมเต็ม
 • bullet_tickหลังจากนั้นแพทย์จะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดของวิธีการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ได้แก่ ขั้นตอนที่สําคัญก่อนและหลังการทำหัตถการ, ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน และโอกาสของความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการทำหัตถการให้ผู้ที่ต้องการรับบริการรับทราบ รวมทั้งจะมีการแจ้งราคาค่าใช้จ่ายก่อนการตัดสินใจทำหัตถการ
 • bullet_tickการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่นี้ ทำภายใต้การฉีดยาเพื่อช่วยให้หลับเข้าหลอดเลือดดําร่วมกับการฉีดยาชา ผู้ที่ต้องการรับบริการต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำหัตถการอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการฉีดสารเติมเต็ม
 • bullet_tickดังนั้นการเตรียมตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ที่ต้องการรับบริการควรทราบ คือ ในวันที่นัดฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ผู้รับบริการไม่ควรขับรถกลับเองหลังการฉีดสารเติมเต็ม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอาการมึนงง หลังการได้ยารับฉีดเพื่อช่วยให้หลับ ขณะทำการฉีดสารเติมเต็ม
เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวัน หากผู้ต้องการเข้ารับการฉีดเสริมหัวหน่าวหรือแคมใหญ่มีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนการทําหัตถการ

1) ขั้นตอนในวันนัดหมายและการเตรียมตัว

 • bullet_tickในวันนัดหมาย กรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ต้องการพบแพทย์เพื่อสอบถามรายละเอียด คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยอีกครั้ง คุณสามารถที่จะถามเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่เพิ่มเติม เช่น อาการแพ้จากสารเติมเต็มที่ใช้ฉีด หรือในสภาวะใดที่ไม่ควรฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการมีความกังวลมากหรือไม่มั่นใจ เนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตาม ควรเลื่อนการฉีดสารเติมเต็มไปก่อน
 • bullet_tickในกรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการไม่มีข้อสงสัย และต้องการเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ผู้ที่ต้องการรับบริการจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการทำหัตถการ ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ สามารถทำหัตถการให้คุณได้ จากนั้นพยาบาลของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จะอธิบายและแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการทำหัตถการให้ผู้ที่ต้องการรับบริการทราบโดยละเอียด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดของใบเซ็นแสดงความยินยอมก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 • bullet_tickหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้ที่ต้องการรับบริการไปชำระค่าบริการ และไปพบกับเภสัชกรเพื่อรับยารับประทานหลังการทำหัตถการ กรณีที่ผู้ที่ต้องการรับบริการต้องการฝากของมีค่า ทางโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่แคชเชียร์รับฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถรับของมีค่าทั้งหมดคืนได้จากเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ก่อนกลับบ้าน
 • bullet_tickหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำผู้ที่ต้องการรับบริการมายัง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อที่จะนำผู้ที่ต้องการรับบริการมายังบริเวณห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ต้องการรับบริการ (ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด) และนำผู้ที่ต้องการรับบริการไปที่ห้องเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ เจ้าหน้าที่ที่ห้องเตรียมตัวก่อนทำหัตถการจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับบริการในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือสำหรับระบุตัวตนให้กับผู้ที่ต้องการรับบริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิ, การหายใจ, ความดันโลหิตและชีพจร
 • bullet_tickหากผู้ที่ต้องการรับบริการทาเล็บ อาจจำเป็นต้องล้างออกก่อนเข้ารับการทำหัตถการ และต้องถอดคอนแทคเลนส์, แว่นตาและฟันปลอมออก รวมทั้งต้องถอดเครื่องประดับออกทุกชิ้น
 • bullet_tickก่อนเข้าห้องผ่าตัดผู้ต้องการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ จะได้รับการการฉีดยาปฏิชีวนะภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่เ อยู่ในบริเวณที่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้
หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะนำคุณมายังห้องผ่าตัด ซึ่งคุณจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องผ่าตัดต่อไป

2) ขั้นตอนการฉีดสารเติมเต็มเสริมหัวหน่าว/แคมใหญ่

 

เนินหัวหน่าว (Mons Pubis) หรือแคมใหญ่ (Labium Majus)

 

 • bullet_tickการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อ 1 จุด โดยการให้ยานอนหลับฉีดทางหลอดเลือดดำ ผู้ที่ต้องการรับบริการจะต้องนอนบนเตียงคล้ายกับการตรวจภายใน จากนั้นเจ้าที่จะทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศที่ต้องการฉีดสารเติมเต็มของ แล้วคลุมด้วยผ้าสะอาดปลอดเชื้อ เมื่อผู้ต้องการเข้ารับบริการหลับ แพทย์ก็จะฉีดสารเติมเต็มเข้าไปในตําแหน่งที่ต้องการ

3) ขั้นตอนหลังการฉีดสารเติมเต็มเสริมหัวหน่าว/แคมใหญ่

 • bullet_tickหลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากผู้รับบริการอาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อผู้รับบริการรู้สึกตัวดี และเมื่อตรวจที่บริเวณอวัยวะเพศที่ฉีดสารเติมเต็ม แล้วไม่พบว่ามีเลือดออกมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อมีการถามตอบเพื่อทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการฉีดสารเติมเต็มเสริมหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ซํ้าอีกครั้ง –แล้วผู้รับบริการเข้าใจดี–สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้รับบริการกลับบ้านได้
 • bullet_tickหลังการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่เนินหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้น ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดปกติ เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนมีต่ำมาก ดังนั้นผู้รับบริการสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 1 วัน และควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวัน จะช่วยให้สารเติมเต็มคงตัวอยู่ได้นานมากขึ้น
 • bullet_tickสำหรับผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่พบได้ คืออาจจะมีเลือดไหลเล็กน้อยจากรอยเข็มที่ใช้ฉีดยาชาและจากรอยเข็มที่ใช้ฉีดสารเติมเต็ม หรือผู้รับบริการการฉีดสารเติมเต็มบางราย อาจมีรอยจุดแดงหรือจ้ำเขียวในบริเวณที่ฉีดสารเติมเต็ม ซึ่งจะมีได้ในช่วงระยะเวลา 3-7 วัน หลังจากนั้นก็จะกลับสู่สภาพปกติ ในกรณีที่ผู้รับบริการสัมผัสผิวหนังบริเวณที่รับการฉีดสารเติมเต็ม แล้วรู้สึกคลำได้เป็นตุ่มเล็กๆ หรือมีก้อนนูนบริเวณที่ได้รับการฉีดสารเติมเต็ม ผู้รับบริการสามารถใช้นิ้วนวดคลึงเบาๆ จนกระทั่งผิวหนังบริเวณดังกล่าวเรียบเนียน หากไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

ราคา: การฉีดสารเติมเต็มเสริมเนินหัวหน่าว/แคมใหญ่ ราคาจุดละ 30,000 บาท

 • bullet_tick ราคาค่าใช้จ่าย เหมาจ่ายรวมถึงค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, ค่ายาที่ใช้ในระหว่างการทําหัตถการและค่ายากลับบ้าน