ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

รูปภาพก่อน-หลังการผ่าตัดการฉีดสารเติมเต็มเสริมที่แคมใหญ่/เนินหัว

หน่าวที่ผ่าตัดโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียด

เพิ่มเติมโปรด อย่าคลิก รูปด้านล่าง ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี