เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hood Reduction/Clitoral Hoodoplasty)

 

shutterstock_314250701ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ (Professor Ostrzenski) กล่าวว่า การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral hoodoplasty) หรือ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น การผ่าตัดตกแต่งลดขนาดหนังคลุมคลิตอริส (clitoral hood reduction) เป็นขั้นตอนการผ่าตัดที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงหนังคลุมคลิตอริส ซึ่งเป็นบริเวณผิวหนังที่สามารถมองเห็นได้เหนือคลิตอริสให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามมากขึ้น โดยคงหน้าที่การทำงานเดิมไว้

การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

1) การผ่าตัดตกแต่งลดขนาดหนังคลุมคลิตอริส (Reductive clitoral hoodoplasty)
2) การผ่าตัดฟื้นฟูหนังคลุมคลิตอริส (Restorative clitoral hoodoplasty)

1) การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Reductive clitoral hoodoplasty) เป็นขั้นตอนการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดหนังคลุมคลิตอริสส่วนเกินออกไป หรือเพื่อตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสให้มีความหนาลดลง

  • bullet_tickการใช้วิธีผ่าตัดด้วยน้ำ (hydrodissection) เป็นการแยกแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวด้านในของหนังคลุมคลิตอริสกับคลิตอริสโดยการใช้นํ้าเป็นตัวแยก
  • bullet_tickการผ่าตัดด้วยน้ำตาม–ด้วยการผ่าตัดด้วยวิธีตัววีกลับหัว (hydrodissection with reverse V-plasty) เป็นการแยกแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวด้านในของหนังคลุมคลิตอริสกับคลิตอริสโดยการใช้นํ้า หลังจากนั้นเนื้อเยื่อหนังคลุมคลิตอริสส่วนเกิน จะถูกตัดออกเป็นรูปตัววีกลับหัว (reverse V-plasty) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดหนังคลุมคลิตอริสที่เป็นส่วนเกินและซ้อนทับกันอยู่ การผ่าตัดจะช่วยฟื้นฟูรูปลักษณ์ของหนังคลุมคลิตอริส

2) การผ่าตัดฟื้นฟูหนังคลุมคลิตอริส (Restorative clitoral hoodoplasty) มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูหนังคลุมคลิตอริสที่เสียหาย อันเป็นผลมาจากสภาพผิว เกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดตามหลังการบาดเจ็บ เป็นต้น รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมหนังคลุมคลิตอริสส่วนที่หายไป โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท อันได้แก่ คลิตอริสอย่างถาวร

  • bullet_tickการใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ จะช่วยแยกแรงยึดติดระหว่างหนังคลุมคลิตอริสกับคลิตอริส และ/หรือการเปิดหนังคลุมคลิตอริสเพียงบางส่วน โดยเฉพาะส่วนปลายหรือทั้งหมดจะช่วยเผยให้เห็นถึงคลิตอริสได้
  • bullet_tickเทคนิคการรักษาแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เกี่ยวกับอาการขาดความรู้สึกของคลิตอริสขึ้นได้ การใช้เครื่องมือที่ทำจากโลหะกับคลิตอริสโดยตรง เป็นสาเหตุให้เกิดอาการขาดความรู้สึกของคลิตอริสขึ้นได้

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ดำเนินการศึกษาทางคลินิก (ระหว่างปี 2549 และ 2553) ซึ่งช่วยให้เขาได้พัฒนาวิธีการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส รวมทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชด้านอื่นขึ้นมาใหม่ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์มาก เพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้

ลักษณะของหนังคลุมคลิตอริสต่อไปนี้ ได้นำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาวิธีการรักษาขึ้นใหม่
  • bullet_tick1) หนังคลุมคลิตอริสแบบปิด (Occluded Clitoral Hood) หนังคลุมคลิตอริสปิดเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยตำแหน่งของคลิตอริสอยู่ภายใต้หนังคลุมคลิตอริสนั้น
  • bullet_tick2) หนังคลุมคลิตอริสเปิดนูน ( Hypertrophic-Gaping Clitoral Hood) หนังคลุมคลิตอริสมีส่วนเกินยื่นออกมา หรือหนังคลุมคลิตอริสหนาเกินไป หรือทั้งสองลักษณะ
  • bullet_tick3) หนังคลุมคลิตอริสผิดรูปนูนใต้ชั้นผิวหนัง(Asymmetrical Subdermal Hypertrophy) เนื้อเยื่อใต้หนังคลุมคลิตอริสหนาไม่สม่ำเสมอ หรือไม่เท่ากันทั้งสองข้าง
 ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ได้พัฒนาวิธีการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของหนังคลุมคลิตอริสขึ้นมา ดังต่อไปนี้
  • bullet_tickการผ่าตัดด้วยน้ำ (Hydrodissection) สำหรับรักษาหนังคลุมคลิตอริสแบบปิด
  • bullet_tickการผ่าตัดด้วยน้ำแบบดัดแปลง (Modified Hydrodissection or Hydrodissection with Reverse V-Plasty) สำหรับรักษาหนังคลุมคลิตอริสเปิดนูน ( Hypertrophic-Gaping Clitoral Hood)
  • bullet_tickการผ่าตัดเนื้อใต้เยื่อบุคลิตอริส (Clitoral Subepithelial Hoodoplast) สำหรับเนื้อใต้เยื่อบุคลิตอริสนูนผิดรูปใต้ผิวหนัง ทำให้ความหนาของหนังคลุมคลิตอริสไม่สม่ำเสมอ

ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ เน้นย้ำว่า ไม่มีวิธีการผ่าตัดที่ “สมบูรณ์แบบในหนึ่งเดียว” สำหรับรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดหนังคลุมคลิตอริส ลักษณะผิดปกติของหนังคลุมคลิตอริสที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดรักษาที่ต่างกัน

ข้อความนี้คัดลอกจากการประชุมด้านนรีเวชวิทยาขั้นสูงโดย ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ ในวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

 

DSC02923

พญ. วิทัศศนา และ นพ. สุชาย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง
ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา