Office Hours
Sun
หยุด
Mon
10:00 AM - 06:00 PM
Tue
10:00 AM - 06:00 PM
Wed
10:00 AM - 06:00 PM
Thu
10:00 AM - 06:00 PM
Fri
10:00 AM - 06:00 PM
Sat
10:00 AM - 06:00 PM
Hotline 084-730-6555
Orders of examine info@drvitasna.com

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ (Cosmetic Gynecology by Laser)

 ทำไมต้องทำผ่าตัดโดยเลเซอร์ ?

  • bullet_tickโลกของเราในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์อย่างมากมาย ที่เห็นทั่วไปมักมีการนำเลเซอร์มาใช้ทางด้านศัลยกรรมความงาม ในส่วนของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ก็มีการนำเลเซอร์มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม
  • bullet_tickปัจจุบันมีการค้นพบว่าเลเซอร์บางชนิด เมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่นและพลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆเนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอดมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดมีความกระชับมากกว่าเดิม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีใช้มีดผ่าตัดแบบดั้งเดิมกับเลเซอร์ ?

  • bullet_tickDr. Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลังศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ ได้กล่าวเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดโดยเลเซอร์ เขามีการเปรียบเทียบไว้ดังนี้  “ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร”

 ประโยชน์ของเลเซอร์ในการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชคืออะไร?

จากข้อดีของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี จึงได้จัดให้มีบริการ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้เลเซอร์ผ่าตัดกระชับช่องคลอด (แทนใบมีดแบบดั้งเดิม)
  • bullet_tickโดยมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการสูญเสียเลือดน้อยลง ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอด เหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม
  • bullet_tickหลังการผ่าตัดต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับหลังทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก การไอ จาม การยกของหนักและกีฬาบางชนิด รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6 สัปดาห์
2) การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล
  • bullet_tickเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาก่อน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บริการเลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์ไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้ยังงดมีเพศสัมพันธ์หลังการทำเลเซอร์เพียง 2-4 สัปดาห์หลังการทำกระชับช่องคลอดด้วยวิธีนี้
  • bullet_tickแต่อย่างไรก็ตามการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยวิธีนี้มีข้อจำกัด คือการทําเลเซอร์ชนิดนี้ ควรทําในสุภาพสตรีที่มีช่องคลอดหย่อนยานไม่มากนัก เนื่องจากความกระชับที่ได้เป็นผลมาจากการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบๆช่องคลอด ซึ่งเนื้อเยื่อช่องคลอดของแต่ละบุคคลก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์–สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอดได้ 1 ปี
  • bullet_tickนอกจากนี้เลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถช่วยรักษาภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรีได้โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด TVT-O  แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน คือ ควรใช้รักษาในสุภาพสตรีที่มีภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดที่ไม่รุนแรง หรือในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้–แต่ข้อเสียเช่นเดียวกันกับเลเซอร์กระชับช่องคลอด คือผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถช่วยรักษาภาวะ ไอ จาม ปัสสาวะเล็ดได้ 1 ปี
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เป็นหนึ่งของการศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความละเอียด และต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีการนำด้านเลเซอร์ มาใช้ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการนำเลเซอร์มาใช้กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาก่อน