ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชและภาวะแทรกซ้อน (Cosmetic Gynecology and its Complications)

 

DSC01026-225x300[1]เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา — คือการทำความเข้าใจและรับฟังปัญหา รวมทั้งแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพในทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิง วิทัศศนา — ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ได้รับการฝึกหัดจาก นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค ผู้ค้นพบวิธีการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ทั้งนี้นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงเป็นหนึ่งในจำนวนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา

เกี่ยวกับศัลยกรรมเลเซอร์ตกแต่งช่องคลอดและปากช่องคลอด — แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถใช้ศัลยกรรมเลเซอร์ผ่าตัดแก้ไขและกระชับเนื้อเยื่อช่องคลอดที่หย่อนคล้อย การผ่าตัดตกแต่งเนื้อเยื่อแคมเล็กหรือแคมใหญ่ที่เกินออกมามากเกินไป ฉีดเสริมเนินหัวหน่าวหรือฉีดเสริมแคมใหญ่ และการผ่าตัดฟื้นฟูซ่อมแซมเยื่อพรหมจารี รวมทั้งการผ่าตัดอื่นๆของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ — แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบนรีเวชทางเดินปัสสาวะ เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยการใช้สายคล้องพยุงใต้ท่อปัสสาวะ และการทําเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยไม่ต้องผ่าตัด

แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีโอกาสทำการผ่าตัดให้แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดจากประเทศต่างๆ — ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ด้วยทักษะที่โดดเด่นและเทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต เพื่อผลลัพธ์ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ แพทย์หญิง วิทัศศนา ยินดีที่จะรับฟังและพูดคุยทางเลือกในการรักษา ความเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำศัลยกรรมในแต่ละชนิดของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชของคุณ

ก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช — เช่น การผ่าตัดตกแต่งแคม (Labiaplasty) คุณผู้หญิงจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมในการผ่าตัด ซึ่งระบุรายการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนไว้ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะแจ้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดอย่างตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น หลังการผ่าตัดอาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วน แผลแยกหรือมีเนื้อเยื่อส่วนเกินในบริเวณแผลที่ทําการผ่าตัด ซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ผู้ต้องการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายให้ทราบถึงวิธีการในการผ่าตัดแก้ไข และต้องใช้เวลและเสียเวลาในการรักษา

การทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช — ต้องอาศัยความพิถีพิถันโดยแพทย์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเวลาและความอดทนของผู้ต้องการผ่าตัด ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องระลึกไว้เสมอว่า “ วิธีการผ่าตัดในผู้ต้องการผ่าตัดแต่ละคน จะมีเทคนิคหรือวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างกัน และแต่ละคนก็จะมีผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่ต่างกัน มีความเป็นไปได้น้อยมาก ที่จะทําให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดให้ได้ผลดีเหมือนกันทุกคน เพราะผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ”

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปีในการทํางานและมากกว่า 17 ปี ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช– แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถที่จะช่วยเหลือ และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิงที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทําให้อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมทั้งความจริงใจและความรับผิดชอบ การจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอย่างเหมาะสม ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับแพทย์ผู้ให้บริการผ่าตัด

แพทย์หญิง วิทัศศนา จะดูแลวางแผนการผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย ซึ่งจะทำขึ้นภายหลังจากการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละรายให้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดี สวยงาม และปราศจากภาวะแทรกซ้อน