คำแนะนำหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน (Mons Pubis Reconstruction (post silicone injection))

1) ขั้นตอนต่างๆ หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน

 • shutterstock_321340310bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการส่งไปสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1 ชั่วโมง เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ– วิสัญญีแพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดกลับไปนอนพักสังเกตอาการต่อที่ตึกผู้ป่วยใน ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงง เวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้ อาเจียนจากการดมยาสลบ ภาวะดังกล่าวนี้จะดีขึ้นเองเมื่อระดับยาในร่างกายลดลง
 • bullet_tickผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน จำเป็นต้องปิดผ้ากอซที่แผลผ่าตัด 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยห้ามเลือด ร่วมกับการวางท่อระบายเลือดและน้ำเหลืองออกมาที่หน้าท้อง และใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 3-5 วันหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickที่ตึกผู้ป่วยในผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน จะได้รับยาปฏิชีวนะ ยาแก้อักเสบที่ช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด ยาพาราเซตามอลและยาระบาย กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลมากไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด

2) ารสัมผัสน้ำและการปฏิบัติตัว หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆได้ ไม่ควรอาบน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด การทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดหลังการถ่ายอุจจาระ สามารถทำได้โดยล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆให้แห้ง
 • bullet_tickวันที่ 3-5 หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน แพทย์หญิง วิทัศศนา จะทําความสะอาดแผลผ่าตัดที่หัวหน่าวด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ แล้วปิดทับแผลผ่าตัดเพื่อกันนํ้าด้วย Tegaderm ® แพทย์หญิง วิทัศศนา จะทําการตรวจแผลผ่าตัด เช็คท่อระบายเลือดและน้ำเหลืองว่าไม่มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกเพิ่ม ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถปัสสาวะได้เองหลังการถอดสายสวนปัสสาวะ และเมื่อมีการสอบถามเพื่อทบทวนซํ้าอีกครั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด-ผู้เข้ารับการผ่าตัดเข้าใจดี–สามารถตอบคําถามการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดได้ถูกต้อง–แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดกลับบ้านได้
 • bullet_tickเมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาปฏิชีวนะ ยาแก้อักเสบที่ช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด ยาพาราเซตามอลแก้ปวดและยาระบาย ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะควรรับประทานให้ครบทั้งหมด
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน 5-7 วัน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถอาบนํ้าได้ตามปกติ แต่ควรพยายามต้องระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วซึมของนํ้าเข้า Tegaderm ® ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด กรณีมีการรั่วซึมของนํ้าเข้า Tegaderm ® ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • bullet_tickในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน อาจมีเลือดสีแดงจางๆออกจากแผลผ่าตัด ควรสังเกตปริมาณเลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีเลือดออกมากชุ่มผ้ากอซ หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรมาพบแพทย์ตามนัด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์หญิง วิทัศศนา จะนัดตรวจแผลผ่าตัด ครั้งที่ 1 หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ เพื่อดูแผลผ่าตัดและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด รวมทั้งให้การรักษาในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน ในบางครั้งกรณีที่แผลผ่าตัดยังไม่ติดดี ผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องปิด Tegaderm ® เพื่อกันนํ้าต่ออีก 1 สัปดาห์ 
 • bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน การทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดหลังปัสสาวะ สามารถทำได้โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และทำความสะอาดหลังการถ่ายอุจจาระ โดยการล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆให้แห้ง 
 • bullet_tickผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน อาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติหลังการผ่าตัด เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทานหลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อราเมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6 สัปดาห์
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด ควรยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของหมักดอง และควรงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วันหลังการผ่าตัด

3) การปฎิบัติตัวในระยะเวลาพักฟื้น หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickเมื่อกลับบ้านวิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากซิลิโคน ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆกลับมาทำกิจกรรมต่างๆและยกของเบาๆได้ ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อย—แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องเดินมากๆ และการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ
 • bullet_tickในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2-จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัดหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร แต่ควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด
 • bullet_tickในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4-จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัดหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น สามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด เช่น การวิ่งออกกำลังกายหรือการเดินเร็ว การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ การว่ายน้ำ การออกกําลังกายโดยการยกนํ้าหนัก การขี่จักรยาน การเล่นโยคะและการซิทอัพ
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากซิลิโคน 6-8  สัปดาห์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางกายภาพได้ตามปกติ รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์

4) การตัดไหม หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickไหมที่ใช้ในการเย็บแผลผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน จะสามารถละลายได้อย่างช้าๆ (ภายใน 4-6 สัปดาห์) แต่ในสตรีบางท่านอาจใช้เวลานานกว่า 4-6 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง สำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีอาการคันหรือระคายเคือง เนื่องจากไหมที่ใช้เย็บแผล หรือเกิดเนื่องจากกระบวนการหายของแผลผ่าตัด ควรรับประทานยาแก้แพ้ เพื่อช่วยบรรเทาอาการคันหรืออาการระคายเคือง

5) การนัดหมาย หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickพญ.วิทัศศนา จะนัดตรวจหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังการฉีดซิลิโคน ในราว 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด หรือเมื่อเห็นว่าเหมาะสม อย่าลังเลที่จะ ติดต่อสอบถาม เราหากมีข้อสงสัย