ความเสี่ยง อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 1) อาการมึนงง หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 • thumb_IMG_2509_1024bullet_tickหลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงง เวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น

2) อาการเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 • bullet_tickในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด และอาจมีอาการบวม คัน ระคายเคือง และรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัดได้ ในกรณีที่มีอาการบวม เจ็บบริเวณแผลมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

3) ภาวะเลือดออกมากผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 • bullet_tickภาวะเลือดคั่งหรือเลือดออกมากผิดปกติในระหว่างผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickเนื่องจากการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผลผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส ซึ่งการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผลทำให้แผลดูเรียบกว่าไหมเส้นใหญ่ เนื่องจากมีแรงกดที่แผลผ่าตัดน้อยกว่า แต่อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดซึมออกจากแผลผ่าตัดได้มากกว่าปกติ ซึ่งมักมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามหลังจากการเดินมากๆหรือการทำกิจกรรมต่างๆ
 • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริเวณหนังคลุมคลิตอริสเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

4) การเกิดการติดเชื้อราภายในช่องคลอด หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 • bullet_tickหลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา 

5) การเกิดภาวะแผลแยก แผลอักเสบ หรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 • bullet_tickในการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส เนื่องจากมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล ทำให้บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแผลแยกได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวมากๆ หรือทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ซึ่งได้แก่ การเดิน หรือการขึ้นลงบันไดหลังการผ่าตัด ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงานในช่วงแรกหลังการผ่าตัด และงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 4 สัปดาห์ รวมทั้งแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น 
 • bullet_tickการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัดและการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแผลผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสอยู่บริเวณที่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียต่างๆที่พร้อมที่จะเข้ามาก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการอักเสบและการติดเชื้อได้ตลอดเวลา
 • bullet_tickแผลติดเชื้อหลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสเป็นภาวะที่อาจพบได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ แผลบวมแดง กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำหรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด กรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมและเสียค่ายาตามจริง

6) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด เช่น หนังคลุมคลิตอริสมีขนาดใหญ่มาก หนังคลุมคลิตอริสหนามาก หนังคลุมคลิตอริสมีชั้นซ้อนกันหลายชั้น หรือหนังคลุมคลิตอริสสองข้างมีขนาดและมีลักษณะแตกต่างกันมาก สิ่งต่างๆดังกล่าวนี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดแก้ไข และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน แล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนผ่าตัด
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาตามจริง