ความเสี่ยง, อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

1) อาการมึนงง หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังเยื่อพรหมจารี

 • shutterstock_190787546bullet_tickหลังการผ่าตัดตกแต่งหนังเยื่อพรหมจารี ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับขณะที่ทำการผ่าตัด ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้น

2) อาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด หลังการผ่าตัดตกแต่งหนังเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tick ในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด และอาจมีอาการบวม, คัน,  ระคายเคือง และรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัดได้ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการบวมที่แผลผ่าตัดและมีไข้ ร๋วมกับรู้สึกมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

3) ภาวะเลือดคั่งหรือเลือดออกมากผิดปกติ ระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการเกิดแผลแยกแล้วทำให้เกิดเลือดออกมากผิดปกติได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก รวมทั้งในการผ่าตัดจะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผลผ่าตัด ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งหนังเยื่อพรหมจารี มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

4) เกิดแผลแยก, แผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tickการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัดและการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากแผลผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี อยู่บริเวณที่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆที่พร้อมที่จะเข้ามาก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ตลอดเวลา
 • bullet_tickแผลติดเชื้อหลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีเป็นภาวะที่อาจพบได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งมักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน หรวมทั้งในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำหรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด กรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมและเสียค่ายาตามจริง

5) มีอาการตกขาวและเกิดการติดเชื้อราภายในช่องคลอด หลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tickตกขาวสีเหลืองและตกขาวสีเข้มขึ้น, ตกขาวมีสีคล้ายหนองหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดโปรดอย่ากังวลใจ เนื่องจากภายในช่องคลอดจะเต็มไปด้วยสารคัดหลั่งในช่องคลอด รวมทั้งแบคทีเรียชนิดต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดและไหมที่เย็บแผลผ่าตัด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 8-12 สัปดาห์แผลที่ผ่าตัดจึงจะติดดี–และไหมจะละลายได้หมด ทั้งนี้เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วอาการดังกล่าวจะหายเป็นปกติ เว้นแต่ว่ากรณีหากตกขาวมีกลิ่นเหม็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะรับประทานเพิ่มเติม
 • bullet_tickหลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือมีตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือเมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

6) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้แก่ กรณีเยื่อพรหมจารีบางมาก หรือมีรอยฉีกขาดเล็กๆมากกว่า 3-4 จุดขึ้นไป โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเย็บซ่อมวงรอบของเยื่อพรหมจารีก็จะมีน้อย คืออาจจะเย็บไม่ติดหรือเย็บติดเพียงบางส่วน (ไม่ครบวงทั้งหมด) และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนผ่าตัด
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง