ขอต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์การรักษาที่มีคุณภาพของเรา (Welcome to the Best Intimate Beauty Center)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงทุกท่านจากนานาประเทศทั่วโลก ชื่อเสียงด้านมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งการบริการอันน่าประทับใจของเรา เป็นที่กล่าวขานจากผู้ที่มาเข้ารับการรักษาโดยตลอดมา ก่อนหน้านี้คุณผู้หญิงอาจมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช แต่ไม่กล้าขอคำแนะนำ เพราะความอายและเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะพูดถึง ปัจจุบันคุณผู้หญิงมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป ต่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เนื่องจากได้รับทราบถึงผลดีต่อสุขภาพที่จะได้รับจากการผ่าตัดรักษา

Cosmetic Gynecology and its Complicationsสิ่งสำคัญก่อนการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด คือคุณผู้หญิงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด รวมทั้งทราบถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

จุดมุ่งหมายของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี

  • bullet_tickเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศ ในทางการแพทย์เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่ถูกต้องแก่หญิงสาวที่มีอายุตั้งแต่อายุ  18 ปีขึ้นไปทั่วโลก
  • bullet_tickเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักกับหัตถการและการแพทย์ทางเลือกใหม่ของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช
  • bullet_tickเพื่อแนะนำหัตถการของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเว ่แต่ละอย่างให้ผู้หญิงทุกคนได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง ทําให้สามารถตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเธอเอง

เป็นหน้าที่ของคุณผู้หญิงทุกคน คุณต้องเลือกทางเดินชีวิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศของตัวคุณเอง คุณมีสิทธิ์เรียกร้องถึงความจำเป็นและความต้องการของตัวคุณเอง–แล้วเดินไปหามัน—ความงามทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณ โปรดศึกษาข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง แล้วมุ่งสู่ทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความสุขทางเพศที่คุณปรารถนา

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในแวดวงศัลยกรรมความงามในปัจจุบัน เป็นหนึ่งของศัลยกรรมตกแต่งที่มีความซับซ้อนมากที่สุด โดยต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณผู้หญิงโดยทั่วไปอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับรักษาจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ การรักษาอย่างไม่พิถีพิถัน อาจทำให้ผลที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เพราะบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุดในร่างกายของคุณผู้หญิง –คุณคงไม่อยากจะฝากชีวิตของคุณกับไว้แพทย์ที่ขาดความชำนาญใช่หรือไม่?

ในการผ่าตัดแต่ละครั้ง คุณต้องประสบกับความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน ที่แพทย์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายและให้คําแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมทั้งตอบคำถามในใจคุณได้–เราขอแนะนำว่า ให้คุณหารือถึงประเด็นข้อสงสัยกับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด เพื่อที่คุณจะได้รับทราบรายละเอียด โดยเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนของการผ่าตัด

โปรดจำไว้เสมอว่า “เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว…คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้”

ศูนย์การรักษาของเราให้บริการการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากแพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัด ซึ่งจะแนะนำการผ่าตัดรักษาที่มีคุณภาพแก่คุณ ให้เหมือนกับที่เราเลือกสิ่งที่ดีนั้นให้กับตัวเราเอง

“พันธกิจของเรา คือการทำให้ผู้หญิงมีความรู้ ทางเลือก และโอกาสในการเลือก”

นอกจากนี้แล้ว…

  • bullet_tickเราให้ความใจใส่เป็นพิเศษแก่ผู้ที่ต้องการผ่าตัดที่มีความกังวลและอ่อนไหวง่าย ที่อาจเคยมีประสบการณ์การเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ดีมาก่อน
  • bullet_tickเราได้จัดทำแผนการผ่าตัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆในการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้เตรียมตัวล่วงหน้า
  • bullet_tickเราใช้เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด เครื่องมือทั้งหมดจะผ่านการอบฆ่าเชื้อ โดยจะมีการดำเนินการผ่าตัด ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
  • bullet_tickความสำเร็จของเราไม่ได้วัดจากคุณภาพของผลการผ่าตัดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในทุกขั้นตอนของการรับบริการของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเป็นสำคัญ

เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน

ศูนย์การรักษาของเราได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน HA และ JCI ถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลที่ได้มีการยอมรับกันในระดับประเทศและระดับโลก เรามีพันธกิจในการรักษาด้วยมาตรฐานทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพในระดับสูงสุด พร้อมทั้งรับประกันความพึงพอใจในการรักษาของผู้ที่ต้องการผ่าตัด โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ มีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งความรู้สึกอึดอัดในขณะดำเนินกิจกรรมประจำวัน อันเป็นผลมาจากภาวะผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษานั้น โปรดกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา และเราจะทำการติดต่อถึงคุณโดยเร็วที่สุด

 

 

 

ยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี